18.06.2020/546

Yayınlanma Tarihi: 19-11-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

  

Toplantı Tarihi: 18.06.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 546

 

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimin görüşülmesi.
  3. 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin belirlenmesi.
  4. Efes Meslek Yüksekokulu Kültürel Miras ve Turizm Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alınması.
  5. Edebiyat Fakültesinin Yandal ve Çift Anadal lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
  6. Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanması.
  7. Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanması.
  8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı açılması.
  9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Gülay DİRİK

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr.Mehmet Refik KORKUSUZ   

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Metin YAMAN 

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ESER

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR 

 

Prof.Dr.Derya ERÇAL

 

Doç.Dr.Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr.Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK

 

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Doç.Dr.Gökşin Nilüfer DEMİRCİ

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr.Ali TOPAL

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN   

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Öğr.Gör.Dr.Vehbi ÖZACAR

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

 

 

Üniversite Senatosu 18.06.2020 Perşembe günü saat 13.30’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 4 üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

Prof.Dr. Neslihan Emiroğlu görevli olduğu için yerine Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Gökşin Nilüfer Demirci; Prof.Dr.Celalettin Şimşek izinli olduğundan yerine Öğr.Gör.Dr.Vehbi Özacar katıldı.

Prof.Dr. Gülay Dirik ve Doç.Dr.Neslihan Günüşen görevli, Prof.Dr.Muhammed Deniz Mazeretli, Prof. Dr. Yusuf Gümüş kronik idari izinli olduğu için toplantıya katılamadılar.

 

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimine ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru, değerlendirme ve kayıt takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Efes Meslek Yüksekokulu Kültürel Miras ve Turizm Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alınmasına ilişkin Müdürlüğün 16.06.2020 tarihli ve  E.49128 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Efes Meslek Yüksekokulu Kültürel Miras ve Turizm Programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5- Edebiyat Fakültesinin Yandal ve Çift Anadal lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 09.06.2020 tarihli ve 1141 sayılı yazısı ile 03.06.2020 tarihli ve 1076 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Edebiyat Fakültesinin Yandal ve Çift Anadal lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 22.04.2020 tarihli ve 96/3-6 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanmasına ilişkin Dekanlığın 09.06.2020 tarihli ve 1139 sayılı yazısı ve ekleri incelendi

Görüşmeler sonunda;

Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılmasına ve öğretim planlarının Fakülte Kurulunun 22.04.2020 tarihli ve 96/4 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanmasına ilişkin Dekanlığın 09.06.2020 tarihli ve 1140 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Edebiyat Fakültesi Dilbilimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılmasına ve öğretim planlarının Fakülte Kurulunun 22.04.2020 tarihli ve 96/5 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve 3179 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.