18.03.2020/1435

Yayınlanma Tarihi: 03-07-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 18.03.2020                                                                      Toplantı Sayısı : 1435

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 27.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özkan Cevdet Özdağ’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan ve 18.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Çağdaş Cengiz’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 11.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Serpil Solmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görev yapan ve 11.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Saliha Durmaz Alpaslan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Murat Usta’nın, Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında “TAR 4110 Tarımda Toplam Kalite Yönetimi (2+0)” dersini örgün ve ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Hukuk Fakültesi’nde Arş.Gör.Dr. Betül Erkanlı Başbüyük’ün,  İzmir Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “İŞG 4000 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3+0)” dersini ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 8. 2019 yılı içerisinde 44 gün eğitim (55 adet otopsi ve ölü muayenesi) faaliyeti ile göreve gidilen günlerde öğleden sonra ise 12 seminer, makale, olgu sunumu bilimsel etkinliği gerçekleştiren Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. İsmail Özgür Can’ın tüm özlük hakları Üniversitemizde kalmak kaydıyla (Adli Tıp Kurumunca uygun görülecek program dahilinde belirtilen tarihlerde yarı zamanlı olarak) Adli Tıp Kurumu İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı sağlık hizmetleri sınıfı uzman kadrosunda ikinci görevli olarak Anabilim Dalındaki görevlerini aksatmamak kaydıyla 16.02.2020 tarihinden itibaren görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle uzatılması.
 9. 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görevli öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre haftalık maaş karşılığı okutulması mecburi ders yükü dışında kalan ve fiilen yapılan ek ders ücreti bedellerinin ödenmek ve ödemelerin bahar yarıyılının başladığı tarihten itibaren ilgili Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokulların bütçesinden karşılanmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 10. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 212.391,24 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.390,74 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.016,61 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.320,40 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Akademik kadro aktarması.

 

Toplantıda Bulunanlar  

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR     

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ  

 

Prof.Dr. Aylin ALIN           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Doç.Dr. Özlem BİLİK  

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Yeşim KUŞTEPELİ   

 

Doç.Dr. T.Didem ALTUN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ 

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 18.03.2020 Çarşamba günü saat 17.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu, Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler, Prof.Dr. Elif Yaprak Gülcan ve Prof.Dr. Mina Tanaç Zeren görevli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz, Doç.Dr. Özlem Bilik, Prof.Dr. Yeşim Kuştepeli ve Doç.Dr. T.Didem Altun katıldı.

            Prof.Dr. Zeynep Arıkan ve Prof.Dr. İlknur Cöcen mazaretli oldukları için toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek  maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 27.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özkan Cevdet Özdağ’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan ve 18.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Çağdaş Cengiz’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde  görev yapan ve 11.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Serpil Solmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde  görev yapan ve 11.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Saliha Durmaz Alpaslan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde  görev yapan ve 11.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Saliha Durmaz Alpaslan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-  İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Murat Usta’nın, Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “TAR 4110 Tarımda Toplam Kalite Yönetimi (2+0)” dersini örgün ve ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-  Hukuk Fakültesi’nde Arş.Gör.Dr. Betül Erkanlı Başbüyük’ün, İzmir Meslek Yüksekokulunun 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “İŞG 4000 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3+0)” dersini ikinci öğretimde vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-  2019 yılı içerisinde 44 gün eğitim (55 adet otopsi ve ölü muayenesi) faaliyeti ile göreve gidilen günlerde öğleden sonra ise 12 seminer, makale, olgu sunumu bilimsel etkinliği gerçekleştiren Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. İsmail Özgür Can’ın tüm özlük hakları Üniversitemizde kalmak kaydıyla (Adli Tıp Kurumunca uygun görülecek program dahilinde belirtilen tarihlerde yarı zamanlı olarak) Adli Tıp Kurumu İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı sağlık hizmetleri sınıfı uzman kadrosunda ikinci görevli olarak Anabilim Dalındaki görevlerini aksatmamak kaydıyla 16.02.2020 tarihinden itibaren görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-  2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programlarında yer alan Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Güzel Sanat Dalları derslerini vermek üzere Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde görevli öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesine göre haftalık maaş karşılığı okutulması mecburi ders yükü dışında kalan ve fiilen yapılan ek ders ücreti bedellerinin ödenmek ve ödemelerin bahar yarıyılının başladığı tarihten itibaren ilgili Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokulların bütçesinden karşılanmak üzere 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 212.391,24 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-  Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.390,74 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-  İzmir Meslek Yüksekokulu  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.016,61 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.320,40 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-İzmir 3.İdare Mahkemesinin 26.02.2020 tarihli ve Esas No: 2020/27 sayılı kararına istinaden Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Doçent kadrosunun, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.