17.12.2019/1421

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  17.12.2019                                                             Toplantı Sayısı : 1421

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 23.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mete Hakan Kasımbaşo’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 28.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Ata Atak’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 6550 Sayılı Kanunun 14/1-4 maddesi ile 6/e maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan, görev süresi 25.01.2020 tarihinde sona erecek olan Umur Keleş’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulunda Azerbaycan Uyruklu Esmiralda Sadiyeva’nın 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.799,26 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 155.220,28 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.515,23 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.840 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.958,72 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 847,46 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.517,69 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Efes Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 73.320,80 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 20.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 21. Devlet Konservatuvarı 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 100.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 22. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 7.500 TL tutarında ödenek aktarılması.
 23. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 31.955 TL tutarında ödenek aktarılması.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 539.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesi.
 25. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 150.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesi.
 26. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 25.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesi.
 27. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 18.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesi.
 28. Sürekli Eğitim Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 495.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir-gider bütçesi.
 29. Akademik kadro aktarması.
 30. Disiplin soruşturması.
 31. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Metin Yaman hakkındaki raporlar.

Toplantıda Bulunanlar          

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Remzi YAĞCI  

Prof.Dr. Aylin ALIN          

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

Prof.Dr. Osman BİLEN  

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Prof.Dr. Metin KOZAK

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

Üniversite Yönetim Kurulu 17.12.2019 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 31.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesinde görev yapan ve 23.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mete Hakan Kasımbaşo’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 28.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Ata Atak’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 6550 Sayılı Kanunun 14/1-4 maddesi ile 6/e maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan, görev süresi 25.01.2020 tarihinde sona erecek olan Umur Keleş’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-Yabancı Diller Yüksekokulunda Azerbaycan Uyruklu Esmiralda Sadiyeva’nın 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar brüt 7.600,15 TL aylık ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.799,26 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 155.220,28 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9-Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.515,23 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.840 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.958,72 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi

KARAR 12-İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 847,46 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.517,69 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi

KARAR 16-Efes Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 73.320,80 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 05.12.2019 tarih ve 47/10 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21-Devlet Konservatuvarı 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 100.000 TL tutarında ödeneğin Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 02.12.2019 tarih ve 28/7 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 7.500 TL tutarındaki ödeneğin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 11.12.2019 tarih ve 36/7 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 31.955 TL tutarında ödeneğin Merkez Yönetim Kurulu’nun 11.12.2019 tarih ve 6/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 539.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 02.12.2019  tarih ve 27/5 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 25-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 150.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 02.12.2019  tarih ve 34/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 26-Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 25.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 21.11.2019 tarih ve 35/22 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 18.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Merkez Yönetim Kurulu’nun 11.12.2019 tarih ve 6/3 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-Sürekli Eğitim Merkezi 2019 mali yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 495.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.12.2019 tarih ve 20/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-Üniversite Yönetim Kurulunun 03.12.2019 tarihli ve 1419/16 sayılı kararında aktarılması uygun görülen öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun iptal edilerek Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- Disiplin Soruşturması

KARAR 31- Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Metin Yaman hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Metin Yaman’ın profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.