17.12.2013/418

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.12.2013
Toplantı Sayısı : 418

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı” açılması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde “Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” açılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Arap Dili ve Belagati Yüksek Lisans Programı” açılması
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün, Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Psikoloji Yüksek Lisans Programı” açılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı” açılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” açılması.
 9. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Çocuk Metabolizma Hastalıkları” Bilim Dalı’nın kurulması.
 10. Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Coğrafya Bölümü ve Anabilim Dalları, Sanat Tarihi Bölümü ve Anabilim Dalları ile Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün kapatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları 8. Maddesinde değişiklik yapılması.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesinin yürürlükten kaldırılması.
 13. İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi.
 14.  İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi.
 15. Diğer yükseköğretim kurumlarından 4’lük not sisteminden mezun olarak Üniversitemiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmemiş olması halinde kullanılacak not dönüşüm tablosu.
 16. Üniversitemizden 100’lük not sistemi ile mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük not sisteminden 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde kullanılacak olan not dönüşüm tablosu.
 17. Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
 18. Üniversitemiz ile Belçika Ghent Üniversitesi arasında hazırlanan Ortak Tez Danışmanlığı ve Doktora Diploması Tesisi Hakkındaki Protokol.
 19. Üniversitemiz ile Güney Kore Chung-Ang Üniversitesi arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 20. Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri New York Eyalet Üniversitesi Albany arasında İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ortak Lisans Programlarının açılmasına ilişkin Protokoller.
 21. Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge taslağı.
 22. Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 23. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 24. İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Enstitü alt yapısına dönüştürülerek İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü kurulması.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
   
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
   
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
   
  Prof.Dr. Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
   
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Doç.Dr. Ayşe BEŞER
   
  Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
   
  Prof.Dr. Remzi YAĞCI
   
  Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
   
  Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
   
  Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Banu DURUKAN
   
  Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
   
  Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
   
  Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
   
  Prof.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
   
  Doç.Dr. Koray ATİLA
   
  Prof.Dr. H.Nur OLGUN
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
   
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Prof.Dr. Sema SAVCI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Sacit ÖZER
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   
   

Üniversite Senatosu 17.12.2013 Salı günü saat 14.45’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Öcal Usta görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Mine Akkan ve Doç.Dr. Pınar Süral Özer katıldı.
Prof.Dr. Orhan Mağden mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19., 20., 21., 22., 23. ve 24. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1-Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 29.05.2013 tarih ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.          
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde “Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/06 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.          
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde “Felsefe Doktora Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/07 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde “Arap Dili ve Belagati Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/05 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Psikoloji Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/09 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.         
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 31.05.2013 tarih ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 9- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde “Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 10- Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Coğrafya Bölümü ve Anabilim Dalları, Sanat Tarihi Bölümü ve Anabilim Dalları ile Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nün kapatılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 sayılı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na oyçokluğu ( 46 Evet -2 Hayır) ile karar verildi.               
KARAR 11-Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarının 8.maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı 2013-2014 öğretim yılı akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİARAPÇA HAZIRLIK SINIFI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 

I. YARIYIL DERSLER

II. YARIYIL DERSLER

 YILSONU SINAVI

BÜTÜNLEME

23.09.2013-17.01.2014

03.02.2014-29.05.2014

02.06.2014-06.06.2014

23.06.2014-27.06.2014

 

KARAR 15- Üniversitemiz Enstitülerinin lisansüstü eğitim programlarına başvuran öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde ekteki tablonun kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizden 100’lük not sistemi ile mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarının 100’lük not sisteminden 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde ekteki tablonun kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları taslağı incelendi ve 2015 yılından itibaren uygulanmak üzereçalışma yapılmasına karar verildi.
KARAR 18- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Belçika Ghent Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Ortak Tez Danışmanlığı ve Doktora Diploması Tesisi Hakkındaki Protokolün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Güney Kore Chung-Ang Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri New York Eyalet Üniversitesi Albany arasındaakademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ortak Lisans Programlarının açılmasına ilişkin Protokollerin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür VarlıklarıUygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu (46 Evet-2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 23- Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz bünyesinde, uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmek üzere “İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü”nün kurulmasına, Yükseköğretim Kurulu’nca 15.09.2011 tarihinde kurulması uygun bulunan ve yapımı halen devam etmekte olan İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Enstitü alt yapısına dönüştürülmesinin uygunluğuna ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.