17.12.2013/1136

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.12.2013
Toplantı Sayısı : 1136

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 13.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin tespiti.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2014 tarihinden itibaren 26.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gürkan Beyazgül’ün, 22.02.2014 tarihinden itibaren 22.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2014 tarihinden itibaren 27.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. İşletme Fakültesi’ne ABD uyruklu Joshua David Cowley’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 7. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürkan Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ayşe Sarı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatma Zeliha Özdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Tuna Can Güleç’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Kaan Muharrem Yağcıoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Asiye Şahin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nurhan Dudaklı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Senem Tezcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Harun Özdaş’ın, ABD Texas A&M Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Programı’nda sualtı araştırmalarına ilişkin sonuçları yayına dönüştürmek, kütüphane ve laboratuar ortamından yararlanmak üzere, 10.02.2014-10.05.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 145.000 TL ödenek aktarması yapılması.
 17. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 677,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 21.186,44 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.949,15 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 8.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları.
 25. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 26. 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre geçici kadro tahsis edilmesi.
 27. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Yılmaz’ın, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılması.
 28. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burcu Ersoy’un, “TÜBİTAK 1513 Destek Programı Proje Görüşmesi”ne katılmak üzere 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, “TÜBİTAK 1513 Destek Programı Proje Görüşmesi”ne katılmak üzere 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 17.12.2013 tarih ve 502 sayılı kararı.
 31. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Doç.Dr. Mine AKKAN
Doç.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
  

Üniversite Yönetim Kurulu 17.12.2013 Salı günü saat 14.00’de, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Öcal Usta görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Mine Akkan ile Doç.Dr. Pınar Süral Özer katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 13.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Yrd.Doç.Dr. Reyat YILMAZ
2-      Yrd.Doç.Dr. Zafer DİCLE
3-      Yrd.Doç.Dr. Yavuz ŞENOL .
4-      Yrd.Doç.Dr.  Haldun SARNEL (Yedek)
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2014 tarihinden itibaren 26.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gürkan Beyazgül’ün, 22.02.2014 tarihinden itibaren 22.02.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2014 tarihinden itibaren 27.01.2015 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İşletme Fakültesi’ne ABD uyruklu Joshua David Cowley’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine kadar brüt 3.707,08 TL ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürkan Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ayşe Sarı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatma Zeliha Özdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Tuna Can Güleç’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Kaan Muharrem Yağcıoğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Asiye Şahin’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nurhan Dudaklı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Senem Tezcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Harun Özdaş’ın, ABD Texas A&M Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Programı’nda sualtı araştırmalarına ilişkin sonuçları yayına dönüştürmek, kütüphane ve laboratuar ortamından yararlanmak üzere, 10.02.2014-10.05.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 145.000 TL tutarında ödenek aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 677,97 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 21.186,44 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.949,15 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı)  ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 8.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- “Dokuz Eylül Üniversitesi Mobbing Birimi İşleyiş Usul ve Esasları”nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanması için kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca geçici kadro tahsis edilmesine oybirliğ ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Erkan Yılmaz’ın, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008/32 sayılı kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oyçokluğu (15 Evet-2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 28- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Burcu Ersoy’un, “TÜBİTAK 1513 Destek Programı Proje Görüşmesi”ne katılmak üzere 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38.13.00.01.01.3.9.00.2.03.03.01.01(902) nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, “TÜBİTAK 1513 Destek Programı Proje Görüşmesi”ne katılmak üzere 18-19 Aralık 2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38.13.00.01.01.3.9.00.2.03.03.01.01(902) nolu tertibinden  karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İşletme Fakültesi Dergisinin 2012 yılı , Cilt 13, 2. Sayısının 250 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.1700.0000.000/BY.013.045.729 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyacının karşılanması için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.