17.11.2015/1229

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.11.2015
Toplantı Sayısı : 1229

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Öter hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Tosun’un, 22.12.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Behice Meltem Kayhan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Ebru Sürücü’nün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Musa Söztutar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Büşra Ul Tezcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 10. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Meryem Pulat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 11. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Galip Ferhat Akbal’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 12. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sevil Sarıkurt’un, TÜBİTAK tarafından yürütülen 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında, ABD/Texas A&M Üniversitesi’nde araştırma projesi çalışmalarına devam etmek üzere yapılan görevlendirilmesinin, 16.12.2015-14.03.2016 tarihleri arasında, yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİKAT burslu ve 2000 TL destekli olarak, masrafların Birim Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 13. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.064,02 TL (altıbinaltmışdörtliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 24.089,10 TL (yirmidörtbinseksendokuzliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 18. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Aytaç’ın, Belçika Ghent Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 27.09.2015-26.09.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmiş olup belgelerini zamanında tamamlayamaması ve yurtdışındaki görevine geç başlaması nedeniyle görevlendirmesinin 28.10.2015-26.09.2016 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak değiştirilmesi.
 19. Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53.maddesi uyarınca tespit edilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 17.11.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Özlem Öter ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Özlem Öter hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Özlem Öter’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Fatma Feryal Çubukçu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Tosun’un, 22.12.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Behice Meltem Kayhan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Ebru Sürücü’nün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Musa Söztutar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Ardahan Üniversitesi Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Büşra Ul Tezcan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Meryem Pulat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Galip Ferhat Akbal’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Sevil Sarıkurt’un, TÜBİTAK tarafından yürütülen 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı kapsamında, ABD/Texas A&M Üniversitesi’nde “Çekirdek-Kabuk Yarıiletken Nanoparçacıklar: Katkılayıcı İyonların Yapı ve Özellikleri Üzerinde Etkisi” konulu araştırma projesi çalışmalarına devam etmek üzere yapılan görevlendirilmesinin, 16.12.2015-14.03.2016 tarihleri arasında, yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİKAT burslu ve yol giderlerine ilişkin mali finansmanın 12 ay ile sınırlı olması sebebiyle, yol giderlerinin  2000 TL destekli olarak, masrafların Birim Bütçesinin 38-13-00-01-09-4-1-00-2-03-3-3-1 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yeniden uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.064,02 TL (altıbinaltmışdörtliraikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 24.089,10 TL (yirmidörtbinseksendokuzliraonkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fen Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında ÖYP kapsamında 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Arş.Gör. Münevver Pınar Eroğlu’nun Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi olması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Diğer Üniversite Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkındaki Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesi’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi..
KARAR 17- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Elif Aytaç’ın, Belçika Ghent Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 27.09.2015-26.09.2016 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddenin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmiş olup belgelerini zamanında tamamlayamaması ve yurtdışındaki görevine 28.10.2015 tarihinde geç başlaması nedeniyle, görevlendirmesinin 28.10.2015-26.09.2016 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 2547 Sayılı Kanunun 53/2 d-f maddesi uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreteri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurula aşağıda yer alan öğretim üyeleri oybirliği ile seçildi.