17.11.2014/115

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 17.11.2014
Toplantı Sayısı : 115
 
GÜNDEM:
 
1-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer Inc. tarafından 14.11.2014-19.11.2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen “2014 ACR/ARHP Yıllık Toplantısına” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 15.000,00-USD (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 23.10.2014 tarih ve 21645 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltf.Şti. tarafından 07.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Tofacıtınıb Kullanımı Toplantısına” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00- (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.11.2014 tarih ve 22458 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın Celgene firması tarafından 07.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen 40. Ulusal Hematoloji Kongresinde “Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Yönetiminde Pomalidomid” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00. TL.+504,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 11.11.2014 tarih ve 22981 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 20.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erken İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 07.11.2014 tarih ve 22835 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Pfizer İlaç. Ltd.Şti. tarafından 31.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Tygacil Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 03.11.2014 tarih ve 22318 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Adempass Ulusal Lansman” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.11.2014 tarih ve 22436 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in Actelion İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 27.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “10 PAH Akademi Moderatör” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 02.11.2014 tarih ve 23176 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Bayer Türk Kimya Firması tarafından 23.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyon İnmenin Önlenmesinde Günde Tek Doz Konulu” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 05.11.2014 tarih ve 22565 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özlem EL’ in Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 08.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Osteoporozlu hastalarla ilgili” toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.100,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 07.11.2014 tarih ve 22768 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. firması tarafından 12.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Adempas Ulusal Lansman” toplantıya panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 12.11.2014 tarih ve 23142 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
11- Hastanemiz Biyomedikal Mühendislik Biriminde hizmet alımı usulü ile çalışan Başmühendis Ahmet NALBANT’ ın ödenen aylık ücretinin, asgari brüt ücretin 4 katı olarak yeniden düzenlenmesi hususunda Başhekimliğin 13.11.2014 tarih ve 12495 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 17.11.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
  
 KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer Inc tarafından 14.11.2014-19.11.2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen “2014 ACR/ARHP Yıllık Toplantısına” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 15.000,00-USD (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları Ltf.Şti. tarafından 07.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Tofacıtınıb Kullanımı Toplantısına” konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00- (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın Celgene firması tarafından 07.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen 40. Ulusal Hematoloji Kongresinde “Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Yönetiminde Pomalidomid” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.800,00. TL.+504,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 20.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erken İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Pfizer İlaç. Ltd.Şti. tarafından 31.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Tygacil Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Adempass Ulusal Lansman” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in Actelion İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 27.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “10 PAH Akademi Moderatör” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Bayer Türk Kimya Firması tarafından 23.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyon İnmenin Önlenmesinde Günde Tek Doz Konulu” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9: Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özlem EL’ in Amgen İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 08.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Osteoporozlu hastalarla ilgili” toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.100,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 10: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. firması tarafından 12.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Adempas Ulusal Lansman” toplantıya panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 11: Hastanemiz Biyomedikal Mühendislik Biriminde hizmet alımı usulü ile çalışan Başmühendis Ahmet NALBANT’ ın ödenen aylık ücretinin, asgari brüt ücretin 4 katı olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile karar verildi.