17.11.2009/942

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.11.2009
Toplantı Sayısı : 942

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Necati Gökmen hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Saygılı hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mukaddes Güneli hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Günay hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Ateş hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem Bircan hakkındaki raporlar.
 8. Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muzaffer Demir hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vasfi Akıncı Karatosun hakkındaki raporlar.
 10. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi hakkındaki raporlar.
 11. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Önder Baran hakkındaki raporlar.
 12. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Oğuz Kılınç hakkındaki raporlar.
 13. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Özlem Şenocak hakkındaki raporlar.
 14. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yücesoy hakkındaki raporlar.
 15. Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tahir Emre hakkındaki raporlar.
 16. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aydın Şanlı hakkındaki raporlar.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa’nın, memuriyeti ve buna ilişkin her türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalmak (fiili olarak yapılması veya çalışma şartına bağlı olan geliştirme ödeneği, ek ders ücreti gibi ödemeler hariç) Fakülteden aldığı aylıkların Türk parası olarak ödenmesine devam edilmesi kaydıyla Almanya Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Germersheim’de 15.11.2009-30.09.2010 tarihleri arasında, yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Dil ve Kültür Bilimleri Fakültesindeki Kültürlerarası İletişim Bölümünün Türkçe: Dil Kültür Çeviri konulu Yüksek Lisans programında okutman olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Av.Osman Yıldırak’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 19. Av.Sabır Çelik’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 20. Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAMER)in Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 33. birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 21. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A. Sena Yeşil’in, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “GLP-1 Analogları ile Diyabetin Bütününe Odaklanın” konulu sempozyumda oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “GLP-1 Analogları ile Diyabetin Bütününe Odaklanın” konulu sempozyumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.800 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, EGIS İlaçları Ltd. firması tarafından 13-14 Kasım 2009 tarihlerinde Kıbrıs/Girne’de düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.900 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 05.11.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Koahforum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi: Koahforum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 26. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 13.11.2009 tarihinde Muğla’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 27. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 14.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 28. Tıp Fakültesi’nden Porf.Dr. Raif Çakmur’un, Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 13.11.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.195 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Mimarlık Fakültesi ile S.S. Çiçekkent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokol gereği “İzmir İli Çiçekli Köyü sınırları içinde yer alan ve İzmir Valiliği İl İdare Kurulu tarafından 06.08.1998 gün ve 04/1998-177 sayı ile uygun görülerek Valilik Makamınca 7576 sayı ile onanan 339-357 arasındaki parselleri (354 hariç 18 parseli) içeren Uygulama İmar Planının 1/100000 Ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planındaki Durumlarına Yönelik Bilimsel Görüş (Rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay, Yrd.Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Yrd.Doç.Dr. Muhammed Aydoğan’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve bu hizmet karşılığı ödenecek 3.000 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün ilgili kooperatife tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 30. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde, Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 25.10.2009-23.11.2009 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yıldırım’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde, Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 25.10.2009-23.11.2009 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun, 9.Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresine katılmak üzere 12-15 Kasım 2009 tarihleri arasında yolluksuz (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Hastane Döner Sermayesinden karşılanarak Bursa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.11.2009 tarihinde Konya’da düzenlenen “KOAH’ta Son Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 34. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 19.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Abilify Etkililik & Vaka Toplantıları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 35. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 17.11.2009 tarih ve 372 sayılı kararı.

  Toplantıda Bulunanlar                                                        
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR                                              
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Veli ÖZER ÖZBEK
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 17.11.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir rahatsız olduğu için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Veli Özer Özbek ile Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 30., 31., 32., 33., 34. ve 35. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Necati Gökmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Necati Gökmen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ali Necati Gökmen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Uğur Saygılı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Uğur Saygılı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Uğur Saygılı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mukaddes Güneli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mukaddes Güneli hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Türkan Günay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Türkan Günay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Ateş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Ateş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çiğdem Bircan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çiğdem Bircan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muzaffer Demir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muzaffer Demir hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vasfi Akıncı Karatosun ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Vasfi Akıncı Karatosun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Vasfi Akıncı Karatosun’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Önder Baran ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Önder Baran hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Önder Baran’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oğuz Kılınç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oğuz Kılınç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Emine Özlem Şenocak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Emine Özlem Şenocak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Emine Özlem Şenocak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Yücesoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kemal Yücesoy hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kemal Yücesoy’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tahir Emre ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tahir Emre hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Tahir Emre’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aydın Şanlı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aydın Şanlı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa’nın, memuriyeti ve buna ilişkin her türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalmak (fiili olarak yapılması veya çalışma şartına bağlı olan geliştirme ödeneği, ek ders ücreti gibi ödemeler hariç) Fakülteden aldığı aylıkların Türk parası olarak ödenmesine devam edilmesi kaydıyla Almanya Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Germersheim’de 15.11.2009-30.09.2010 tarihleri arasında, yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Dil ve Kültür Bilimleri Fakültesindeki Kültürlerarası İletişim Bölümünün Türkçe: Dil Kültür Çeviri konulu Yüksek Lisans programında okutman olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Av.Osman Yıldırak’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Sancaktar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Av.Sabır Çelik’in Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ATAMER) Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 33. birimi olarak kabul edilmesine ve Ziraat Bankası İzmir/Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Bürosu nezdinde bir alt hesap açılmasına oyçokluğu (14 Evet – 1 Hayır)  ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A. Sena Yeşil’in, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “GLP-1 Analogları ile Diyabetin Bütününe Odaklanın” konulu sempozyumda oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “GLP-1 Analogları ile Diyabetin Bütününe Odaklanın” konulu sempozyumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.800 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, EGIS İlaçları Ltd. firması tarafından 13-14 Kasım 2009 tarihlerinde Kıbrıs/Girne’de düzenlenen “Bipolar Bozukluk ve Şizofreni Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 3.900 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 05.11.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Koahforum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 12.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi: Koahforum” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 13.11.2009 tarihinde Muğla’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 14.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “KOAH’da Erken Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi’nden Porf.Dr. Raif Çakmur’un, Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 13.11.2009 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 6.195 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Mimarlık Fakültesi ile S.S. Çiçekkent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi arasında 05.11.2009 tarihinde imzalanan protokol gereği Bilimsel Görüş (Rapor) hazırlanması amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay, Yrd.Doç.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç ve Yrd.Doç.Dr. Muhammed Aydoğan’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığı ödenecek 3.000 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün ilgili kooperatife tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde, Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 25.10.2009-23.11.2009 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yıldırım’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde, Aday İmam Hatipler Hazırlayıcı Eğitim Kursunda 25.10.2009-23.11.2009 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun, 9.Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresine katılmak üzere 12-15 Kasım 2009 tarihleri arasında yolluksuz (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Hastane Döner Sermayesinden karşılanarak Bursa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 16.11.2009 tarihinde Konya’da düzenlenen “KOAH’ta Son Gelişmeler” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından 19.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Abilify Etkililik & Vaka Toplantıları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk’un editörlüğünde Yrd.Doç.Dr. Hamdi Emeç, Arş.Gör. Özlem Kiren Gürler, Arş.Gör. Hatice Özkoç ve Arş.Gör. Emrah Gülay tarafından hazırlanan “Ekonometrik Modeller (Ders Notları)” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.