17.11.2009/360

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.11.2009
Toplantı Sayısı : 360

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi’nin 2009-2010 öğretim yılı akademik takviminde değişiklik yapılması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu’na “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine ilişkin önerisi ile ilgili olarak beş kişilik komisyon oluşturulması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu’na “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine ilişkin olarak oluşturulan beş kişilik komisyon raporu.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
   
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
   
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Öğr.Gör. Mustafa SUYOLCU
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 17.11.2009 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mehmet Kartal, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Hülya Koç, Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli ve Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu yıllık izinli olduğu için toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Aykut Yafe görevli olması, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir rahatsızlığı nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Veli Özer Özbek ve Prof.Dr. Yasemin Arbak ile Müdür Vekili Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu katıldı.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi’nin 2009-2010 öğretim yılı akademik takviminde Fakülte Kurulu’nun 03.11.2009 tarih ve 6/3 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3. maddesine göre aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden beş kişilik komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

– Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU – Tıp Fakültesi Dekanı
– Prof.Dr. Cahit HELVACI – Fen Bil. Enst.Müdürü
– Doç.Dr. Kemal ARI – Atatürk İlk.ve İnk.Tar. Enstitüsü Müdürü
– Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN – Sağlık Bil.Ens.Müdürü
– Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ – Fen-Edebiyat Fak.Sent.Tems.

KARAR 4- Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3. maddesine göre oluşturulan beş kişilik Komisyonca Sayın Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu’na “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine ile ilgili hazırlanan rapor okundu.
Görüşmeler sonunda;
Sayın Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu’na;
-DNA hasarı ve onarımı alanında yapmış olduğu üstün bilimsel araştırmalar ve yayınlanmış eserlerinin almış olduğu ender rastlanır sayıda atıf ve yüksek “h” indeksi,
-Gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonuçlarını toplum sağlığına doğrudan katkı potansiyelinin yüksek oluşu,
-Disiplinlerarası ve uluslararası araştırma kültürünün oluşturulmasına vermiş olduğu değerli katkılar,
-Ülkemizde ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, örnek kişiliği ile bilimsel düşüncenin gelişmesine ve bilim insanlarının yetişmesine yönelik emekleri için, “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.