17.10.2011/16

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 17.10.2011
Toplantı Sayısı : 16
 
GÜNDEM                              :
 
1.        Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim ÖZTURA’nın Pfizer Ltd.Şti. firması tarafından 08.10.2011 tarihinde Kapadokya’ da düzenlenmiş olan “Nöroloji Gündemi ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320.00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ın Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 08.10.2011 tarihinde Trabzon’ da düzenlenmiş olan “Karadeniz MDS Bilgi Paylaşımı ” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 EUR (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3.        Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap ALPER ‘in Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından 15.10.2011 tarihinde Muğla’ da düzenlenmiş olan “Osteoporozda Tedavi Yaklaşımları” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Merc Sahrp&Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 11.10.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Hematology Expert Input Forum” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent ÜNDAR’ ın sorumlu, Doç.Dr. Özden PİŞKİN’ in yardımcı araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından desteklenen BO25341 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 78.953,44 TL (Toplam Hedeflenen 4 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 38.953,44 TL +Honararium bedeli 40.000,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
6.        Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özer BADAK’ ın sorumlu araştırmacı olarak yürütmekte olduğu “CSPP100A2368 protokol numaralı çalışması ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 20.04.2010 tarih 963/13 toplantı sayılı kararı ile onayının iptal edilerek ekteki bulunan evraklara istinaden klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 22.384,55 TL (Toplam Hedeflenen 5 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 9.750,00 TL +Gerekirse Uygulanacak İşlemler için 467,10 TL+Honararium bedeli 12.167,45 TL) tutarın değiştirilmesi.
Toplantıya Katılanlar:                                                                       
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 17.10.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1:Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İbrahim ÖZTURA’nın Pfizer Ltd.Şti. firması tarafından 08.10.2011 tarihinde Kapadokya’ da düzenlenmiş olan “Nöroloji Gündemi ” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320.00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN’ın Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 08.10.2011 tarihinde Trabzon’ da düzenlenmiş olan “Karadeniz MDS Bilgi Paylaşımı ” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 EUR (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3: Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap ALPER ‘in Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından 15.10.2011 tarihinde Muğla’ da düzenlenmiş olan “Osteoporozda Tedavi Yaklaşımları” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
.
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın Merc Sahrp&Dohme İlaçları Ltd. Şti. tarafından 11.10.2011 tarihinde İstanbul’ da düzenlenmiş olan “Hematology Expert Input Forum” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent ÜNDAR’ ın sorumlu, Doç.Dr. Özden PİŞKİN’ in yardımcı araştırmacı olduğu Roche Müstahzarları San. A.Ş. tarafından desteklenen BO25341 protokol numaralı klinik çalışmanın “Daha önce tedavi edilmemiş KLL olan hastalarda, her ikisi de kemoterapi (fludarabin ve siklofosfamid) ile adaptif, karşılaştırmalı, randomize, paralel grup, çok merkezli faz Ib ” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 78.953,44 TL (Toplam Hedeflenen 4 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 38.953,44 TL +Honararium bedeli 40.000,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özer BADAK’ ın sorumlu araştırmacı olarak yürütmekte olduğu “CSPP100A2368 protokol numaralı çalışması ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 20.04.2010 tarih 963/13 toplantı sayılı kararı ile onayının iptal edilerek ekteki bulunan evraklara istinaden klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 22.384,55 TL (Toplam Hedeflenen 5 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 9.750,00 TL +Gerekirse Uygulanacak İşlemler için 467,10 TL+Honararium bedeli 12.167,45 TL) tutarın değiştirilmesi, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.