17.10.2006/805

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.10.2006
Toplantı Sayısı : 805

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdem Erinç Silistreli hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Bülent Önay hakkındaki raporlar.
 4. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz Tıraşın’ın Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Uyum Merkezi (Fisheries Acquis Centre) tarafından yürütülen su ürünleri sektör çalışmalarına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz olarak 10-24 Kasım 2006 tarihleri arasında fasılalarla ücretsiz olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in, Devlet Planlama Teşkilatında görüşmeler yapmak üzere 18-19 Ekim 2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Mehmet Ertürk’ün Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile bilimsel görüş istemi ve verilecek hizmet karşılığında Döner Sermaye hesabına 590,00.-YTL yatırması.
 7. Mühendislik Fakültesi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerden elde etmiş olduğu gelirlerin katkı payı dağıtım oranları.
 8. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayşe Beşer’in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfının düzenlediği “Güvenli Adölesanlık İçin Acarlar Modeli” konulu projede mesai saatleri içinde vermiş olduğu danışmanlık hizmet bedeli olan 5.000,00.-YTL’nin katkı payı dağıtım oranları.
 9. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) Biriminin katkı payı dağıtım ilkelerinin genel uygulama esasları maddesinde değişiklik yapılması.
 10. Mühendislik Fakültesi’nden Uzman Hülya Atalay’ın Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi laboratuarının Akreditasonu için Mikrobiyoloji laboratuarlarında ölçüm belirsizliği konusunda araştırma, inceleme yapmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 18.10.2006-21.10.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’den bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil toplam 1.652,00Y.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırması.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Ali Ilgın’ın doktora eğitimini yapmak üzere 31.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri Northeastern Üniversitesinde maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun, 17.10.2006 tarih ve 295 sayılı kararı.
 14. Hukuk Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 15. İlahiyat Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 16. Mimarlık Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi
 17. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 18. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 19. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 20. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 21. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi
 23. Devlet Konservatuvarı’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Mühendislik Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. İşletme Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Tıp Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Tıp Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılında Uzmanlık öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılında örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. Akademik kadro aktarması.

  Toplantıda Bulunanlar

  Toplantıda Bulunmayanlar

  Prof.Dr. Emin ALICI

  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

   

  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

   

  Prof.Dr. Adil ESEN

   

  Prof.Dr. Ferda AYSAN

   

  Prof.Dr. Binnur GÜRLER

   

  Prof. Cengiz ÇEKİL

   

  Prof.Dr. Emin ALICI

   

  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

   

  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

   

  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

   

  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

   

  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

   

  Prof.Dr. İlknur CÖCEN

   

  Prof.Dr. Öcal USTA

   

  Prof.Dr. Sedef GİDENER

   

  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

   

Üniversite Yönetim Kurulu 17.10.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 10., 11., 12., 13. ve 40. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erdem Erinç Silistreli ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Erdem Erinç Silistreli hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
 Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Bülent Önay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Bülent Önay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4-
 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz Tıraşın’ın Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Uyum Merkezi (Fisheries Acquis Centre) tarafından yürütülen su ürünleri sektör çalışmalarına katılmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz olarak 10-24 Kasım 2006 tarihleri arasında fasılalarla ücretsiz olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in, Devlet Planlama Teşkilatında görüşmeler yapmak üzere 18-19 Ekim 2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Mehmet Ertürk’ün Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve verilecek hizmet karşılığında Ziraat Bankası Buca Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye hesabına KDV dahil 590,00.-YTL yatırmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Mühendislik Fakültesi’nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerden elde etmiş olduğu gelirlerin katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 28.09.2006 tarih ve 38/35 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayşe Beşer’in, 23.06.2006-23.03.2007 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfının düzenlediği “Güvenli Adölesanlık İçin Acarlar Modeli” konulu projede mesai saatleri içinde vermiş olduğu danışmanlık hizmet bedeli olan 5.000,00.-YTL’nin katkı payı dağıtımının Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 22.09.2006 tarih ve 281/8 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) Biriminin Katkı Payı Dağıtım İlkelerinin Genel Uygulama Esaslarının 1.5. maddesine aşağıdaki şekilde ilave yapılmasına ve 01.10.2006 tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
“1.5……………….. Ancak kurumumuzun isteği doğrultusunda diğer kurumlardan görevli gelen öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve diğer personel kendi kurumundan Döner Sermaye Katkı payı almadığını idaremize belgelediği taktirde kendisine görevli olduğu sürelerde katkı payı ödemesi yapılır. ………”
KARAR 10-
 Mühendislik Fakültesi’nden Uzman Hülya Atalay’ın Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi laboratuarının Akreditasonu için Mikrobiyoloji laboratuarlarında ölçüm belirsizliği konusunda araştırma, inceleme yapmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 18.10.2006-21.10.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’den bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil toplam 1.652,000.-YTL (Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ve Doç.Dr. Oğuz Sancaktar için ayrı ayrı 590,00.-YTL veYrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü için 420,00.-YTL) tutarın Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesi 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mehmet Ali Ilgın’ın doktora eğitimini yapmak üzere 31.12.2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri Northeastern Üniversitesinde maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 A) Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Melda Sur’un hazırlamış olduğu “Uluslararası Hukukun Esasları” adlı eserini kendi olanakları ile dışarıda bastırmasının uygunluğuna,
B) 
Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meral Sungurtekin Özkan’ın hazırlamış olduğu “Avukatlık Hukuku” adlı ders kitabını kendi olanakları ile dışarıda bastırmasının uygunluğuna,
C) Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Emel Kayın’ın TRT İzmir Televizyonu tarafından gerçekleştirilen “En Derin Göz-Kaklık” adlı belgesel programı için metin yazarı olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna 
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim ile ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı güz yarılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39-
 Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2006-2007 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.