17.09.2012/47

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 17.09.2012
Toplantı Sayısı : 47
 
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.M.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.AŞ. tarafından 05.10.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’ndeki” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.09.2012 tarih ve 17615 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.M.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.AŞ. tarafından 17.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyona Balık İnmenin Önlenmesi” konulu toplantıya danışman kurulu üyesi düzenleyici olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.09.2012 tarih ve 17618 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3 Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 14.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İleri Sigara Bırakma ve İletişim Becereleri” konulu toplantıya konuşmacı olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.09.2012 tarih ve 17683 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti tarafından 03.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Hematolojik Malignitesi Bulunan Hastalarda Antifungal Proflaksisi” konulu toplantıya danışman olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 04.09.2012 tarih ve 16250 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof. Dr.İlhan ÖZTOP’ un sorumlu araştırıcı olduğu Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından desteklenen tirozinkinaz inhibitörleri (TKİ) tedavi süresinin değerlendirilmesi: ulusal, çok merkezli, gözlemsel çalışma) TURCOS isimli müdahalesiz gözlem çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 11.900,00 TL (Toplam Hedeflenen 7 hastanın Honararium bedeli 11.900,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 06.09.2012 tarih ve 16776 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof. Dr.Ömer TOPALAK’ ın sorumlu araştırıcı olduğu Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından desteklenen 15807 protokol numaralı çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 6.500,00 TL (Toplam Hedeflenen 26 hastanın araştırma birimlerine aynı destek (sarf malzemesi, yazılım, donanım, yayın vb. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 14.09.2012 tarih ve 17617 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                                                                                                                                                        
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 17.09.2012 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında diğer üyelerin katılımıyla toplandı. 
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.M.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.AŞ. tarafından 05.10.2012 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’ndeki” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.M. Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.AŞ. tarafından 17.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Atriyal Fibrilasyona Balık İnmenin Önlenmesi” konulu toplantıya danışman kurulu üyesi düzenleyici olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 KARAR 3: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 14.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İleri Sigara Bırakma ve İletişim Becereleri” konulu toplantıya konuşmacı olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.254,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti tarafından 03.09.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Hematolojik Malignitesi Bulunan Hastalarda Antifungal Proflaksisi” konulu toplantıya danışman olarak katılması ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.İlhan ÖZTOP’ un sorumlu araştırıcı olduğu Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından desteklenen tirozinkinaz inhibitörleri (TKİ) tedavi süresinin değerlendirilmesi: ulusal, çok merkezli, gözlemsel çalışma) TURCOS, Sitokin tedavisini tolere edemeyen metastatik renal hücre karsinomu hastalarda (MRHK) isimli müdahalesiz gözlem çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam toplam 11.900,00 TL (Toplam Hedeflenen 7 hastanın Honararium bedeli 11.900,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer TOPALAK’ ın sorumlu araştırıcı olduğu Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından desteklenen 15807 protokol numaralı Türkiye’ de Hepatosellüer Karsinom Hastalarının Prfili (3K Çalışması) isimli çalışmasının Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 6.500,00 TL (Toplam Hedeflenen 26 hastanın araştırma birimlerine aynı destek (sarf malzemesi, yazılım, donanım, yayın vb. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.