17.07.2012/402

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.07.2012
Toplantı Sayısı : 402

GÜNDEM         : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Bologna süreci kapsamında öğretim planlarında yer alan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Beden Eğitimi, Müzik, Resim, Halk Oyunları ) kod ve AKTS kredilerinin belirlenmesi.
 3. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Mühendislik Fakültesi’nin Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 4. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu’nun Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 5. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 6. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 7. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nun Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 8. 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 9. İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Bölümü ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarında yer alan seçmeli derslerde değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde “Onkoloji Hemşireliği Doktora Programı” açılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde “Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı” açılarak % 30 İngilizce eğitim verilmesi.
 12. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Bilimsel Hazırlık Programı açılması ve öğretim planının onaylanması.
 13. İlahiyat Fakültesi’nin Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden yapılandırılması.
 14. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik’in görüşülmesi.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 16. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Spor Hekimliği Anabilim Dalı açılması.
 17. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalına bağlı “Epidemiyoloji Bilim Dalı” açılması.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
Prof.Dr. Serap ALP
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER
 
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. İlhan ÖZTOP
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Nihal GELECEK
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 17.07.2012 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dokuz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Besti Üstün, Prof.Dr. Hüsnü Erkan, Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. A.Emel Göksu izinli, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar ve Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof.Dr. Orhan Mağden görevli, Prof.Dr. İsmail Sökmen mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Serdar Kurt görevli, Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay, Prof.Dr. Mustafa Sabuncu, Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan, Prof.Dr. Mehtap Malkoç izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Serap Alp ile Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç, Müdür Vekilleri Doç.Dr. Ali Günay Balım, Doç.Dr. Gökdeniz Neşer, Prof.Dr. İlhan Öztop ve Doç.Dr. Nihal Gelecek toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 15., 16. ve 17. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Bologna süreci kapsamında öğretim planlarında yer alan ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Beden Eğitimi, Müzik, Resim, Halk Oyunları) kod ve AKTS kredilerinin ekli listede belirtilen şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.            
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 03.05.2012 tarih ve 3/4 sayılı, 09.05.2012 tarih ve 4/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 sayılı, 17.05.2012 tarih ve 2/2 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 4- Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Fakülte Kurulu’nun 04.04.2012,18.04.2012 tarih ve 4/2, 5/1 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun öğretim planında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Yüksekokul Kurulu’nun 28.06.2012 tarih ve 1/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 6- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Yüksekokul Kurulu’nun 29.06.2012 tarih ve 7/1-2-3 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.               
KARAR 7- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programına ait öğretim planında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Yüksekokul Kurulu’nun 20.06.2012 tarih ve 6/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.              
KARAR 8- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin Yüksekokul Kurulu’nun 26.06.2012 tarih ve 3/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.    
KARAR 9- İİşletme Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Bölümü ile Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü öğretim planlarında yer alan seçmeli derslerde değişiklik yapılması Fakülte Kurulu’nun 05.07.2012 tarih ve 7/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.          
KARAR 10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde “Onkoloji Hemşireliği Doktora Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 25.06.2012 tarih ve 3/4 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere “Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 25.06.2012 tarih ve 3/4 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 12- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Bilimsel Hazırlık Programı açılmasına ve öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 04.05.2012 tarih ve 2/13 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 13- İlahiyat Fakültesi’nin Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin konu incelenmek üzere gündemden çekildi.  
KARAR 14- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik, bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere konunun incelenmesi için; Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse’nin başkanlığında Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ercüment Yalçın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Öcal Usta ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Karakoç’dan oluşan bir komisyon kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi‘nde Fakülte Kurulu’nun 11.07.2012 tarih ve 05/2 sayılı kararı ekinde belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına, oybirliği ile karar verildi
KARAR 16- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı “Spor Hekimliği Anabilim Dalı” açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi. 
KARAR 17- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalına bağlı “Epidemiyoloji Bilim Dalı” açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.