17.07.2001/275

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.07.2001
Toplantı Sayısı : 275

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2001-2002 öğretim yılından itibaren zorunlu (ingilizce) hazırlık sınıfı açılan; Mimarlık Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim planları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tüm bölümlerine ait öğretim planlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği yabancı dil dersleri yer alacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 5. Devlet Konservatuvarının Lise Devresi ile Lisans Devresi öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesinin bazı bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 7. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 8. 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçecek olan Fen-Edebiyat Fakültesinin İstatistik, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri ile ilk defa öğrenci alınacak olan Dil Bilim Bölümü ve Arkeoloji Bölümü “Klasik Arkeoloji” Anabilim Dalı öğretim planlarının görüşülmesi.
 9. 2001-2002 öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesinde aktif eğitime geçilmesi ve öğretim planlarının görüşülmesi.
 10. Mimarlık Fakültesi Öğretim Sınav ve Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması teklifi.
 11. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Kimya Eğitimi Anabilim Dalında doktora programı açılması teklifi.
 12. KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında işbirliği protokolünün görüşülmesi.
 13. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2002-2003 öğretim yılında Diş Protez Teknikerliği programının açılması konusu.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Mehmet SEZER

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Saime ORAL

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Aydanur KARGI

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Yrd.Doç.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

 

Yrd.Doç.Dr. Okan TUNA

 

Öğr.Gör.S.Mehmet AKTUĞ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Okutman Selami OK

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 


Üniversite Senatosu 17.07.2001 Salı günü saat 08.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hüseyin Alkan, Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer, Doç.Dr. Güldem Cerit, Prof.Dr. Müfit Bayraşa ve Yrd.Doç.Dr. M.Ali Yavuz’un izinli olmaları nedeniyle; Dekan Vekilleri Prof.Dr. Mehmet Sezer ve Prof.Dr. Saime Oral ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Aydanur Kargı, Yrd.Doç.Dr. Özkan Tütüncü, Yrd.Doç.Dr. Okan Tuna, Öğr.Gör. Mehmet Aktuğ ve Okutman Selami Ok toplantıya katıldılar.
Prof. Yüksel Uslay, Prof. Sevim Çizer, Prof.Dr. Mehmet Nuri Türeyen, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden ve Prof.Dr. Feza Akgür yıllık izinde olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 1- a) Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin, 
b) Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm bölümlerine ait öğretim planlarında, 
Ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı Öğretim Planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Mühendislik Fakültesi’nin Makine, Maden, Jeofizik, Tekstil ile Çevre Mühendisliği Bölümleri öğretim planlarında yer alan Seçmeli Derslerde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’nın; 
a) Hazırlayıcı Birim (Lise) devresi öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına,
b) Lisans devresi Müzik (Komp.) Sahne Sanatları (Opera), Piyano (Piyano) Programları öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2001-2002 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, Sinema-TV, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik, Müzik, Resim, Seramik, Fotoğraf ile Sahne Sanatları Bölümleri öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2001-2002 öğretim yılından itibaren ekte belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2001-2002 öğretim yılından itibaren ekte belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin;
a) İstatistik ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerinde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi nedeniyle bu bölümlerin 1.sınıflarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre uygulanmasına,
b) 2001-2002 öğretim yılından itibaren ilk kez öğrenci alınarak aktif eğitim verilecek olan Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Dil Bilim Bölümünün 1.sınıflarına ait öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Hukuk Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren 1.sınıflara uygulanmak üzere aktif eğitime geçilmesine ve buna bağlı olarak öğretim planlarında değişiklik yapılmasına, bu değişikliklerin ekte belirtilen intibak esaslarına göre öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13., 18. ve 29. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Kimya Eğitimi Anabilim Dalında doktora programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz ile KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren Diş Protez Teknikerliği programının açılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.