17.06.2014/426

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.06.2014
Toplantı Sayısı : 426

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Bergama Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programına 2014-2015 öğretim yılında ek yerleştirme ile 40 öğrenci alınması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji  Anabilim Dalı bünyesindeKanser Epidemiyolojisi  Yüksek Lisans Programı açılması. 
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Fizyoloji Yüksek Lisans Programı açılması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde Rekreasyon ve Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı açılması.
 6. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Programı açılması.
 7. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına bağlı Tıbbı Moleküler Patoloji Bilim Dalının kurulması.
 8. Tıp Fakültesi öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Mühendislik Fakültesi bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Fen Fakültesi bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Edebiyat Fakültesi bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planına 2014-2015 öğretim yılından itibaren seçmeli bir dersin eklenmesi.
 14. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 16. Mimarlık Fakültesi öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 17. İlahiyat Fakültesi öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 18. Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 19. Denizcilik Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 20. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Tarih Bölümlerinin Yandal ve Çift Anadal programları öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 21. Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 22. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 23. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 24. Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı arasında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ortak Doktora Programı açılmasına ilişkin protokolün onaylanması ve ortak doktora programının açılması.
 25. Hemodiyoliz ve Transplantasyon Enstitüsü adının “İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü” olarak değiştirilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Yrd.Doç.Dr. Emin ELMACI
 
Prof.Dr. Ferah KOÇAK
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Doç.Dr. Ercan AKPINAR
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Hamit Selim KARABEKİR
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. M.Faruk DÜZGÜN
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 17.06.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Banu Durukan ve Prof.Dr. Yıldırım Ertutar görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ömer Dumlu, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel, Doç.Dr. Ali Günay Balım, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Ayhan Kerim Gürerk görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Rıza Savaş Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Emin Elmacı, Prof.Dr. Ferah Koçak, Doç.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. H.Selim Karabekir ve Prof.M.Faruk Düzgün toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Bergama Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programına 2014-2015 öğretim yılında ek yerleştirme ile 40 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji  Anabilim Dalı bünyesindeKanser Epidemiyolojisi  Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Fizyoloji Yüksek Lisans Programı açılmasınave konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı bünyesinde Rekreasyon ve Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programı açılmasınave konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına bağlı Tıbbı Moleküler Patoloji Bilim Dalının kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 8- Tıp Fakültesinin öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 26.05.2014 tarih ve 07/13 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesinin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 21.03.2014 tarih ve 02/05-06 sayılı, 15.05.2014 tarih ve 03/04-05-07-08 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 30.04.2014 tarih ve 05/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Fakültesinin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 02.04.2014 tarih ve 215/02-05 sayılı, 16.04.2014 tarih ve 216/01 sayılı, 30.04.2014 tarih ve 217/02 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Edebiyat Fakültesinin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 25.12.2013 tarih ve 46/02 sayılı, 14.05.2014 tarih ve 52/03-04-05-06-07 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Adalet Meslek Yüksekokulunun öğretim planına 2014-2015 öğretim yılından itibaren seçmeli bir dersin eklenmesine ve YüksekokulKurulu’nun 13.05.2014 tarih ve 05/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 06.05.2014 tarih ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programlarına ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 29.11.2013 tarih ve 02/02-03 sayılı, 07.04.2014 tarih ve 03/06-10-17-07-03-04-13-05-14-08-20-15-09-21-11-18-19-22 sayılı, 23.05.2014, tarih ve 04/03-06 ve sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mimarlık Fakültesinin öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasınave bu değişikliğin FakülteKurulu’nun 26.05.2014 tarih ve 04/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İlahiyat Fakültesinin öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasınave bu değişikliğin FakülteKurulu’nun 18.04.2014 tarih 02/01-02-03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim planında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin YüksekokulKurulu’nun 29.05.2014 tarih ve 02/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Denizcilik Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin FakülteKurulu’nun 12.05.2014 tarih 03/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Tarih Bölümlerinin Yandal ve Çift Anadal programlarına ait öğretim planlarında 2014-2015 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin FakülteKurulu’nun 14.05.2014 tarih 52/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde FakülteKurulu’nun 15.05.2014 tarih 03/09 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde YüksekokulKurulu’nun 04.06.2014 tarih ve 01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı arasında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ortak Doktora Programı” açılmasına ve ekteki protokolün kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 25- 3837 sayılı Kanunla kurulan Hemodiyoliz-Transplantasyon Enstitüsü adının uzun zamandan bu yana işlevsel olmaması nedeniyle, “İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.