17.06.2003/294

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.06.2003
Toplantı Sayısı : 294

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu?nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 2 yıllık süre için seçilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömür Özmen?in görev süresinin dolması nedeniyle yeniden üye seçimi.
 3. 2003 Yaz Okulu Akademik Takviminin belirlenmesi.
 4. DEÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği?nin 9.maddesinde değişiklik yapılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Tarih Anabilim Dalına bağlı ?Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yüksek lisans programı açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde İşletme Anabilim Dalına bağlı ? Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi? yüksek lisans programı açılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Özel Hukuk Anabilim Dalına bağlı ? Aile Hukuku programı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalına bağlı ?Ekonomi Hukuku? programı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması.
 9. 2003-2004 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınacak olan Fen-Edebiyat Fakültesi?nin Kimya Bölümünde aktif eğitim yapılması ve öğretim planının onaylanması.
 10. Fen-Edebiyat Fakültesi?nin Matematik,Arkeoloji, İstatistik, Dilbilim ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Güzel Sanatlar Fakültesi?nin Fotoğraf, Tekstil, Seramik, Grafik ile Resim bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Sanat Dalı öğretim planında değişiklik yapılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nün Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, İngilizce İşletme Yönetimi, Ekonometri, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Almanca Mütercim Tercümanlık, Klasik Arkeoloji, Genel Dilbilim ile Sayısal Yöntemler (Tezsiz) yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizyoloji, Temel Onkoloji, Temel Nükleer Tıp, Farmakoloji ile Biyofizik yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 15. Güzel Sanatlar Enstitüsü?nün Sinema- TV, Sahne Sanatları, Resim, Heykel, Seramik, Müzik, Opera, Fotoğraf, Tekstil, Geleneksel Türk El Sanatları yükseklisans ve doktora programlarına öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu?nun Staj Uygulama Yönergesinde değişiklik yapılması.
 17. DEÜ Kişilerarası Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇMER) kurulması.
 18. DEÜ Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında örgün Tezsiz Yükseklisans Programı açılması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 21. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde mevcut bulunan yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planı değişikliği yapılması.
 22. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde ?Laboratuar Hayvanlarının Sağlık Bilimlerinde Kullanımı? yükseklisans programı açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Günay ÇİFTÇİ

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Oya İTİL

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 17.06.2003 Salı günü saat 14.30?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Azize Özgüven, Prof. Sevim Çizer ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli, Prof.Dr. Hasan Nerad izinli, Prof.Dr. Sezai Göksu mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Ergün, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli olması nedeniyle toplantıya Müdür Vekilleri Doç.Dr. Günay Çiftçi, Doç. Ümit İşgörür ve Prof.Dr. Oya İtil katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; gündeme 16., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu?nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 4.maddesi uyarınca 2 yıllık süre için Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömür Özmen yeniden oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İzmir Meslek Yüksekokulu?nda 2003 yaz aylarında yaz öğretimi yapılmasının kabulüne ve 2002-2003 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kurumu

Ön Kayıt

Kesin Kayıt

Dersler

Final Sınavları

Yabancı Diller Y.Ok.

17.06.03-18.06.03

19.06.03-20.06.03

23.06.03-31.07.03

31.07.2003

Mühendislik Fak.

09.07.03-11.07.03

16.07.03-18.07.03

21.07.03-29.08.03

25.08.03-29.08.03

Fen-Edebiyat Fak.

09.07.03-11.07.03

16.07.03-18.07.03

21.07.03-29.08.03

25.08.03-29.08.03

İşletme Fak.

14.07.03-18.07.03

21.07.03-23.07.03

28.07.03-29.08.03

01.09.03-05.09.03

Buca Eğt.Fak.(*)

07.07.03-11.07.03

16.07.03-21.07.03

28.07.03-08.09.03

01.09.03-08.09.03

Deniz İşl.ve Yön.Y.Ok.(**)

14.07.03-18.07.03

21.07.03-23.07.03

28.07.03-29.08.03

01.09.03-05.09.03

İzmir Mes.Y.Ok.

30.06.03-02.07.03

03.07.03-04.07.03

07.07.03-09.08.03

11.08.03-16.08.03

(*) 2 ve 3 kredi saatlik dersler 4 hafta
     
4-5 ve daha fazla kredideki dersler 6 hafta yürütülecektir.
(**) Yeterli başvuru olması halinde yalnızca Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü?nde açılabilecektir

KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği?nin 9.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
?Madde 9 – Yaz öğretiminde öğrenci 12 (oniki) saati geçmemek üzere en çok 3 (üç) ders alabilir.
Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar.?
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Tarih Anabilim Dalı bünyesinde ?Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Tezli Yükseklisans Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 6- a) Sosyal Bilimler Enstitüsünde mevcut bulunan Sayısal Yöntemler tezsiz ikinci öğretim yükseklisans programı adının ?Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi? olarak değiştirilmesinin kabulüne,
b) Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde ?Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi? tezli örgün öğretim olarak yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, bu programa 2003-2004 öğretim yılında öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde ?Aile Hukuku Tezsiz Yükseklisans İkinci Öğretim Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalı bünyesinde ?Ekonomi Hukuku Tezsiz Yükseklisans İkinci Öğretim Programı? açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2003-2004 öğretim yılından itibaren ilk kez öğrenci alınacak olan Fen- Edebiyat Fakültesi?nin, Kimya Bölümü?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren aktif eğitim yapılmasına ve 1.sınıf öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- a) Matematik ve Fizik Bölümü öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına,
b) 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitim yapılan Arkeoloji, İstatistik, Dilbilim ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerinin 1.ve 2.sınıf öğretim planlarında değişiklik yapılmasına, bu bölümlere ait 3.sınıfların aktif öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Güzel Sanatlar Fakültesi?nin Fotoğraf, Tekstil, Seramik, Grafik ile Resim bölümleri öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre;
a) Fotoğraf, Seramik, Grafik, Resim Bölümleri?nde 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere,
b) Tekstil Bölümü?nde ise 2003-2004 öğretim yılından itibaren yeni kayıtlanacak öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı?nın Sahne Sanatları Opera Sanat Dalı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü?nün ekte belirtilen yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün ekte belirtilen yükseklisans doktora programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Güzel Sanatlar Enstitüsü?nün ekte belirtilen yükseklisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi?nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇMER) Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne ve merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Dokuz Eylül Üniversitesi Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne ve merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü?nde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında örgün tezsiz yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Bilimleri Enstitüsü?nün ekte belirtilen yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nün ekte belirtilen yükseklisans, doktora programlarının öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nde disiplinlerarası eğitim vermek üzere ?Laboratuar Hayvanlarının Sağlık Bilimleri?nde Kullanımı? yükseklisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne, bu programa 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği?nin 4.ve 7.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.