17.05.2016/1255

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  17.05.2016
Toplantı Sayısı : 1255

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Oktay Yıldırım’ın 15.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün 24.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Fatma Yıldırım’ın 26.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Muhammet Damar’ın 05.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Damla Gülpınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.350,84 TL (onbeşbinüçyüzelliliraseksendörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojöisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 133.500 TL (yüzotuzüçbinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Gülay Sağlam’ın, adayın çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeni ile 2015 Ekim Dönemi Eser İnceleme Aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Haldun Şekerci’nin yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ramazan Karakuzu’nun, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi’nde Yürütme Komitesi Üyeliği yapmak üzere, 01.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşegül Karapınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 14. Efes Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, İkram Hizmetleri Programı’ndan Öğr.Gör. İrfan Yıldız’ın, 19.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
 15. Efes Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’ndan Öğr.Gör.Dr. Zeyyat Bandeoğlu’nun 01.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
  

Üniversite Yönetim Kurulu 17.05.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Ayşe Filibeli ve Prof.Dr. Asuman Altay görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü görevli/mazeretli olması nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Daş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Oktay Yıldırım’ın 15.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Nezih Çetinsöz’ün 24.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Fatma Yıldırım’ın 26.06.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Muhammet Damar’ın 05.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Damla Gülpınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.350,84 TL (onbeşbinüçyüzelliliraseksendörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojöisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Nisan ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 133.500 TL (yüzotuzüçbinbeşyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Gülay Sağlam’ın, adayın çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeni ile 2015 Ekim Dönemi Eser İnceleme Aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Haldun Şekerci’nin yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ramazan Karakuzu’nun, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi’nde Yürütme Komitesi Üyeliği yapmak üzere, 01.03.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşegül Karapınar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Efes Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, İkram Hizmetleri Programı’ndan Öğr.Gör. İrfan Yıldız’ın, 19.06.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
KARAR 15- Efes Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’ndan Öğr.Gör.Dr. Zeyyat Bandeoğlu’nun 01.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)