17.04.2017/238

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 17.04.2017
Toplantı Sayısı: 238
 
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden     Prof.Dr. Zeynep ÖZBEK ’ in Allergan İlaçları Tic.A.Ş. tarafından 01/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Kornea Geleceğin Fikir Liderleri” bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 04/04/2017 tarih ve 151 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.M.Cenk ECEVİT’ in Chiesi İlaç Tic..A.Ş. tarafından 19/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Rinolojide Olgu Tartışması” konulu toplantıda tavsiye ve görüşleri paylaşmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 17/04/2017 tarih ve 140 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Canan Aslı YILDIRIM’ in Allergan İlaçları Tic.A.Ş. tarafından 01/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Kornea Geleceğin Fikir Liderleri” bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 04/04/2017 tarih ve 152 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın Medtronic Medikal Teknoloji Tic.Ltd.Şti. tarafından 04/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “TAVİ eğitimi” nde danışmanlık ve proctoring işlemlerini gerçekleştirilebilmesi için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nın 06/04/2017 tarih ve 285 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ı Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 11/05/2017 tarihinde Konya’ da düzenlenen “Gold Kılavuzu ve KOAH tedavisinde bronkodilatörler” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 04/04/2017 tarih ve 324 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ a Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 20/04/2017 tarihinde K.K.T.C.’ de düzenlenen “Ulusal Diyabet Kongresi” nde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.114,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’ nın 10/04/2017 tarih ve 159 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Nova Nordiks Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 20/04/2017 tarihinde K.K.T.C.’ de düzenlenen “Tip 2 DM Tedavisinde Liraglutide Etkinliği” uydu sempozyumu konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma’ nın 10/04/2017 tarih ve 158 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Janssen Firması tarafından 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde Hollanda/Amsterdam’ de düzenlenen “1. St. CANCER MEETİNG” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1265 Euro tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Hematoloji Bilim Dalı’ nın 11/04/2017 tarih ve 82 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.F.Hakan ÖNER’ in Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd.Şti. tarafından 03/04/2017 tarihinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda düzenlenen “Vaskülarize Pigment Epitel Dekolmanları” konulu video çekiminde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.200,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 12/04/2017 tarih ve 193 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aysegül YILDIZ YAVUZ’ un Abdiİbrahim Firması tarafından 12/03/2017-15.03.2017 tarihleri arasında Kıbrıs Merit Park Otel’ de düzenlenen “Bipolar Bozukluk Eğitimi” konulu konuşmasının süresinin uzamasından dolayı firma tarafından ödenecek yapılacak olan ödemenin 7.310,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 06/04/2017 tarih ve 413 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın sorumlu araştımacı olduğu Pfizer İlaçları tarafından desteklenen “B1851185” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 5.000,00 TL. Honararium bedeli 5.000,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 12/04/2017 tarih ve 1733 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
12- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’ nun sorumlu araştımacı, Dr.Ayhan AVCU ve Dr.Zarni HTWAY’ ın yardımcı araştırmacı olduğu AbbVıe Tıbbi İlaçlar San. Ve Tic. Lrd.Şti. İlaçları tarafından desteklenen “10898” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 8.000,00 TL. (40 Hasta) Honararium bedeli 8.000,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 05/04/2017 tarih ve 1640 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
13-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Klinik Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Işıl SOMALI’ nun sorumlu araştımacı, Uzm.Dr.Murat KESER ve Uzm.Dr.Zeynep GÜLSÜM GÜÇ’ ün yardımcı araştırmacı olduğu Taiho Oncology, Inc. İlaçları tarafından desteklenen “TO-TAS-102-302” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 68.636,00 TL.                           (4 Hasta ) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 5.132,00 TL., Honararium bedeli 63.504.00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 05/04/2017 tarih ve 1641 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
14- Merkez Laboratuvarında kullanılmak üzere Kan Alma adı ile 36,00 TL.   tutarında bir hizmet bedeli tanımlanmasına ilişkin Başhekimliğin 10/04/2017 tarih ve 5071 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Porf.Dr.İbrahim ÖZTURA
Haydar GÖK           
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 17/04/2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
KARAR 1- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Zeynep ÖZBEK ’ in Allergan İlaçları Tic.A.Ş. tarafından 01/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Kornea Geleceğin Fikir Liderleri” bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.M.Cenk ECEVİT’ in Chiesi İlaç Tic..A.Ş. tarafından 19/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Rinolojide Olgu Tartışması” konulu toplantıda tavsiye ve görüşleri paylaşmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Canan Aslı YILDIRIM’ in Allergan İlaçları Tic.A.Ş. tarafından 01/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Kornea Geleceğin Fikir Liderleri” bilimsel toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın Medtronic Medikal Teknoloji Tic.Ltd.Şti. tarafından 04/04/2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “TAVİ eğitimi” nde danışmanlık ve proctoring işlemlerini gerçekleştirilebilmesi için Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ı Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 11/05/2017 tarihinde Konya’ da düzenlenen “Gold Kılavuzu ve KOAH tedavisinde bronkodilatörler” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ a Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 20/04/2017 tarihinde K.K.T.C.’ de düzenlenen “Ulusal Diyabet Kongresi” nde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.114,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Nova Nordiks Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 20/04/2017 tarihinde K.K.T.C.’ de düzenlenen “Tip 2 DM Tedavisinde Liraglutide Etkinliği” uydu sempozyumu konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 8.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Janssen Firması tarafından 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde Hollanda/Amsterdam’ de düzenlenen “1. St. CANCER MEETİNG” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1265 Euro tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.F.Hakan ÖNER’ in Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd.Şti. tarafından 03/04/2017 tarihinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda düzenlenen “Vaskülarize Pigment Epitel Dekolmanları” konulu video çekiminde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.200,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aysegül YILDIZ YAVUZ’ un Abdiİbrahim Firması tarafından 12/03/2017-15.03.2017 tarihleri arasında Kıbrıs Merit Park Otel’ de düzenlenen “Bipolar Bozukluk Eğitimi” konulu konuşmasının süresinin uzamasından dolayı firma tarafından ödenecek yapılacak olan ödemenin 7.310,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 KARAR 11- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın sorumlu araştımacı olduğu Pfizer İlaçları tarafından desteklenen “B1851185” Protokol nolu “Erişkinlerdeki toplumda gelişen pnömonilerde streptococcus pneumoniae (pnömokok) pnömonisinin rolünün belirlenmesi (TürkCap çalışması)” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan 5.000,00 TL. Honararium bedeli 5.000,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’ nun sorumlu araştımacı, Dr.Ayhan AVCU ve Dr.Zarni HTWAY’ ın yardımcı araştırmacı olduğu AbbVıe Tıbbi İlaçlar San. Ve Tic. Lrd.Şti. İlaçları tarafından desteklenen “10898” Protokol nolu “Epi-C Türkiye’ nin farklı coğrafi bölgelerinde hastaneye başvuran hepatit-c hastaları tarafından belirtilmiş risk faktörlerinin değerlendirildiği çok merkezli, gözlemsel çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan 8.000,00 TL. Honararium bedeli 8.000,00 TL.(40 Hasta) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Klinik Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Işıl SOMALI’ nun sorumlu araştımacı, Uzm.Dr.Murat KESER ve Uzm.Dr.Zeynep GÜLSÜM GÜÇ’ ün yardımcı araştırmacı olduğu Taiho Oncology, Inc. İlaçları tarafından desteklenen “TO-TAS-102-302” “Standart tedavilere refrakter metastatik gastrik kanser hastalarında plasebo artı en iyi destekleyici bakıma (EİDB)’ ye karşı TAS-102 artı EİBD’ yi değerlendiren randömize, çift kör, faz 3 çalışma ” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan 68.636,00 TL. (4 Hasta ) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 5.132,00 TL., Honararium bedeli 63.504.00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14: Merkez Laboratuvarında kullanılmak üzere Kan Alma adı ile 36,00 TL.   tutarında bir hizmet bedeli tanımlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prof.Dr.İbrahim ÖZTURA                                                                   Haydar GÖK