17.04.2012/1057

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17.04.2012
Toplantı Sayısı : 1057

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı’na Mehmet Alper Kazancıoğlu’nun sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 95 puan karşılığı 3.314,20 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
 3. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 16.04.2012 tarih ve 446 sayılı kararı.
 4. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehmet Önal’ın “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu-Yüksek Lisans Araştırma Desteği” kapsamında İngiltere Southampton Üniversitesi’nde “Fiber Destekli Plastik ile Tekne Üretimlerinin Yaşam Döngüsü Analizleri” konusunda çalışmalarda bulunmak üzere, 11.06.2012-03.09.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 37.689,57 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.300 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders veren öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 34.728,91 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri şube sayılarının tespit edilmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 17.04.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alp Timur ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6., 7., 8. ve 9. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı’na Mehmet Alper Kazancıoğlu’nun sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 95 puan karşılığı 3.314,20 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2011, Cilt: 26, 2.sayısının 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.1600.0000.000/BY.012.086.612 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Devrim Yılmaz’ın, “Örgütlerde Güç, Politik Davranış ve İzlenim Yönetimi: Turizm İşletmelerinden Örnek Olaylar” adlı kitabını kendi olanaklarıyla dışarıda bastırmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı tarafından hazırlanan “Tıbbi Laboratuarlarda Akreditasyon Kursu II” adlı kitabın 100 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.0100.0000.000/BY.012.095.613 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Akademik kadrolar için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehmet Önal’ın “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu-Yüksek Lisans Araştırma Desteği” kapsamında İngiltere Southampton Üniversitesi’nde “Fiber Destekli Plastik ile Tekne Üretimlerinin Yaşam Döngüsü Analizleri” konusunda çalışmalarda bulunmak üzere, 11.06.2012-03.09.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 37.689,57 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.300 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders veren öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 34.728,91 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri şube sayılarının Yüksekokul Yönetim Kurulunun 02.04.2012 tarih ve 52/3 sayılı kararında belirlendiği şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.