16.12.2003/687

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.12.2003
Toplantı Sayısı : 687

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Uzm.Dr.Cüneyt Ayrık, Dr. Sevin Kırdar ve Hülya Nevşehirliveziroğlu?nun 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Güven İpekoğlu ve Arş.Gör. Uğur Özdemir?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmaları.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi?nde yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Arş.Gör. Serkan Bayer ve Arş.Gör. Tuncay Murat Atal?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmaları.
 5. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Küpelioğlu?nun kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 6. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Semih Utku, Arş.Gör. Sedat Yılmaz, Arş.Gör. Hulusi Baysal ve Arş.Gör. Berna Şimşek?in Üniversitemiz Vakfında 04.10.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Hüsnü Erkan?ın 19-22 Aralık 2003 tarihleri arasında Ankara?da düzenlenecek olan ?Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı?na Üniversitemizi temsilen katılmak üzere yolluklu, yevmiyeli, olarak (uçak) (yol dahil) masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200/210 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Hukuk Fakültesi?nce 2003 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtımının yapılması.
 9. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin İZSU ile birlikte yürüttüğü ?Çamlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Mesafesinin Belirlenmesi? konulu projeden elde edilen gelirlerin I.Kısım Döner Sermaye dağıtımının yapılması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi Karşıyaka Polikliniğinde görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl?ün 04.02.2004 tarihinden itibaren 04.02.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Işın Özaksoy?un Amerika Birleşik Devletleri Colorado State Üniversitesi?nde doktora eğitimi yapmak üzere görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (15.08.2004 tarihine kadar esas öğrenim süresi- 15.08.2005?e kadar 1.uzatma) maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil (giderleri Rektörlük Bütçesi?nin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere) 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı?ndan Prof.Dr. Ataman Güneri?nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacı?nın 08.12.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya-Münih-Passau Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Onkoloji Enstitüsü?nden Arş.Gör.Uzm.Dr.Tuğba Yavuzşen?in Amerika Cleveland Kliniği Hematoloji-Onkoloji Palyetif Bakım Programında araştırma yapmak üzere 15.02.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Uğur Malayoğlu?nun Heriot-Watt Üniversitesinde sürdürmekte olduğu araştırmalarına ve laboratuar çalışmalarına devam etmek üzere 04.12.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İskoçya?da görevlendirilmesi.
 16. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı?nın almış olduğu 16.12.2003 tarih ve 231 sayılı kararı.
 17. Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Topluluğu Çalışma Esaslarının yeniden görüşülmesi.
 18. Dokuz Eylül Üniversitesi Haber Ajansının kurulması.
 19. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran?ın ?Aylıktan Kesme Cezası?na karşı yapmış olduğu itiraz ile ilgili raportör raporu.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedef Gidener?in Farmakoloji Genel Kuruluna Katılmak üzere 26 Aralık 2003 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.210 nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Emin ALICI
Doç. Nuray YILMAZ
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 16.12.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan?ın rahatsızlığı nedeniyle yerine Prof.Dr. Emin Alıcı vekalet etti.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1-  Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Uzm.Dr.Cüneyt Ayrık?ın 23.01.2004, Dr. Sevin Kırdar?ın 09.02.2004 ve Hülya Nevşehirliveziroğlu?nun 11.02.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Güven İpekoğlu ve Arş.Gör. Uğur Özdemir?in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Güzel Sanatlar Fakültesi?nde yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadroları geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Arş.Gör. Serkan Bayer ve Arş.Gör. Tuncay Murat Atal?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Küpelioğlu?nun kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması konusunda oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 6-
Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Semih Utku, Arş.Gör. Sedat Yılmaz, Arş.Gör. Hulusi Baysal ve Arş.Gör. Berna Şimşek?in Üniversitemiz Vakfında 04.10.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Hüsnü Erkan?ın 19-22 Aralık 2003 tarihleri arasında Ankara?da düzenlenecek olan ?Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı?na Üniversitemizi temsilen katılmak üzere yolluklu, yevmiyeli olarak uçakla (yol dahil) masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.02.1.001.200/210 nolu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Hukuk Fakültesi?nce 2003 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerden elde edilen brüt 17.100.000.000.-TL gelirin katkı payı dağıtımının 09.12.2003 tarih ve 31/6 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi?nin İZSU ile birlikte yürüttüğü ?Çamlı Baraj Havzası Dere Mutlak Koruma Mesafesinin Belirlenmesi? konulu projeden elde edilen gelirlerin I.Kısım Döner Sermaye dağıtımının Müdürlüğün 04.12.2003 tarih ve 140 sayılı yazısı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi Karşıyaka Polikliniğinde görev yapan Uzm.Dr. Başak Bingöl?ün 04.02.2004 tarihinden itibaren 04.02.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Işın Özaksoy?un Amerika Birleşik Devletleri Colorado State Üniversitesi?nde doktora eğitimi yapmak üzere görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (15.08.2004 tarihine kadar esas öğrenim süresi- 15.08.2005?e kadar 1.uzatma) maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil, giderleri Rektörlük Bütçesi?nin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı?ndan Prof.Dr. Ataman Güneri?nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2.maddesi uyarınca uzatılması konusunda oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 13-
Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacı?nın 08.12.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya-Münih-Passau Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
Onkoloji Enstitüsü?nden Arş.Gör.Uzm.Dr.Tuğba Yavuzşen?in Amerika Cleveland Kliniği Hematoloji-Onkoloji Palyetif Bakım Programında araştırma yapmak üzere 15.02.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Uğur Malayoğlu?nun Heriot-Watt Üniversitesinde sürdürmekte olduğu ?Yüksek Alaşımlı Co Bazlı Malzemelerin Korozyonu, Erozyon ve Aşınması? konusundaki araştırmalarına ve laboratuar çalışmalarına devam etmek üzere 04.12.2003 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İskoçya?da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
A- Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü?nden Harun Güçlüsoy ve Yalçın Savaş editörlüğündeki ?İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları? adlı kitabının basımına,
a)
Basılacak miktarın : 500 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no: 09.8888.6000.000/BY.03.003.327 olarak tespitine,
c)
Eserin satış fiyatı basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B-
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü?nden Nermin Tekoğlu, Gökdeniz Neşer ve Erkin Altunsaray editörlüğündeki ?Balıkçı Gemileri ve Balıkçılık Teknolojisi? adlı kitabının basımına,
a)
Basılacak miktarın : 500 adet gerçekleştirilmesine,
b)
Esere verilecek yayın no: 09.8888.6000.000/BY.03.004.328 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Anabilim Dalından bir öğretim elemanının danışmanlığında ve başkanlığında yürütülmesinin daha uygun olması nedeniyle ilgili Anabilim Dalına atama yapılıncaya kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Topluluğu Çalışma Esaslarının ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
5680 sayılı Basın Kanun uyarınca Üniversitemiz bünyesinde ?Dokuz Eylül Üniversitesi Haber Ajansı?nın kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Bülent Kıran?ın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 47. ve 48. maddeleri uyarınca ?Aylıktan Kesme? cezasına karşı yapmış olduğu itirazın kabulü ile cezanın hafifletilmesine ve Yönetmeliğin 6/h maddesinin ?iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya harekette sataşmak? hükmü uyarınca ?kınama? cezası ile tecziyesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedef Gidener?in Farmakoloji Genel Kuruluna Katılmak üzere 26 Aralık 2003 tarihinde (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.210 nolu harcama kaleminden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.