16.11.2015/160

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
Toplantı Tarihi:16.11.2015
Toplantı Sayısı:160
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın GlaxoSmithKline Firması tarafından 03/12/2015 tarihinde İzmir Key Otel’de yapılacak olan “KOAH’DA  Nefes Darlığı ve Brokodiatörlerin Yeri” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.500,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ nın 12/11/2015 tarih ve 1039 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış Akıncı’nın Servier Firması tarafından 04-06 Kasım 2015 tarihinde FRANSA/Paris’te yapılacak olan “Diyabet Tedavi Alanı Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Anabilim Dalı’ nın 10/11/2015 tarih ve 337 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.Galip GÜRSOY
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 16/11/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
KARAR 1– Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz Kılınç’ın GlaxoSmithKline Firması tarafından 03/12/2015 tarihinde İzmir Key Otel’de yapılacak olan “KOAH’DA  Nefes Darlığı ve Brokodiatörlerin Yeri” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 6.500,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2– Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış Akıncı’nın Servier Firması tarafından 04-06 Kasım 2015 tarihinde FRANSA/Paris’te yapılacak olan “Diyabet Tedavi Alanı Danışma Kurulu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.