16.11.2000/266

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.11.2000
Toplantı Sayısı : 266

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. “Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili Avrupa Parlamentosu ile 
    Fransız ve İtalyan Senatolarında alınan kararlara ilişkin kamuoyu duyurusu.

Toplantıda Bulunanlar :

Toplantıda Bulunmayanlar:

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

 

Prof. Dr. Faruk KALKAN

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. A.Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Orhan USLU

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Reşide KABADAYI

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Yrd.Doç.Dr. Hakkı KİŞİ

 

Prof.Dr. Müfit BAYRAŞA

 

Prof.Dr. Lamia PINAR

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M. Ali YAVUZ

 

Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

 

 

Üniversite Senatosu 16.11.2000 Perşembe günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nur Olgun ve Doç.Dr. Güldem Cerit görevli, Prof.Dr. Candan Algun görevli olmaları nedeniyle toplantıya Müdür Vekilleri Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar, Yrd.Doç.Dr. Hakkı Kişi ve Prof.Dr. Lamia Pınar katıldılar.
Prof.Dr. Hasan Nerad rahatsızlığı, Prof.Dr. Mehmet Füzün ise görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Senatosu “Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ile Fransız ve İtalyan Senatolarında alınan kararlar nedeniyle olağanüstü toplanmış ve aşağıda yer alan Kamuoyu Duyurusu oybirliği ile kabul edilmiştir.

“Üniversitemiz, bu hafta Avrupa Parlamentosu ile Fransız ve İtalyan Senatolarındaki ”Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili asılsız, yersiz ve haksız gelişmeleri büyük bir talihsizlik olarak nitelendirmektedir.

Tarih, Birlik Parlamentosunun ve ülkelerin senatolarının kararıyla oluşmaz. Bu sebeple ne Avrupa Parlamentosu ne de herhangi bir ülkenin senatosu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihini irdelemek ve geçmişini sorgulamak durumunda değildir.

”Sözde Ermeni Soykırımı”, maalesef bazı Avrupa ülkelerinde iç politika malzemesi yapılmaya ve 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan soykırım suçunu hafifletmek maksadıyla kendilerine yandaş arama gayretlerine dahil edilmeye çalışılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğunun resmi halefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü, saygın ve büyük bir devlettir. Devletimizin aleyhinde yürütülen bu sistematik kampanyayı Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak şiddetle kınıyoruz.”