16.10.2018/1366

Yayınlanma Tarihi: 26-10-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.10.2018
Toplantı Sayısı : 1366
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 17.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çoşkun Çakır’ın 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 30.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erhan Akdeniz’in 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gülen Aykaç’ın 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 22.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Halide Ok’un 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nilüfer Yıldırım’ın 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Filiz Kuşgöz’ün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Berfu Ertat Parlas’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 24.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özge Saraçer Tüfekçi’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 17.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Elif Toprak Sakız’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 04.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şule Düzdemir’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 24.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr.Nesibe Mirza’nın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Güzel Sanatlar Fakültesinden Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin 01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’nda Türkmenistan uyruklu Bahtyyar Hudaynazarov’un 01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesi.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen’in, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “ITF 301 Uluslararası Finans (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Berna Tataroğlu Taşdan’ın, Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “OMT 3019 Alan Seçmeli III Matematiksel Dil ve İletişim (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Özgecan Gök’ün, Adalet Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “AMY 2039 Kamu İcra Hukuku Bilgisi (2+0)” ve “AMY 1031 Mali Mevzuat (2+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Ahmet Muhip Şanal’ın, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu TRT İzmir Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çok Sesli Müzikler (ÇSM) Gençlik Korosunun 2018-2019 öğretim yılındaki çalışmalarında asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında Koro Şefi olarak 13.10.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 19. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2018-2019 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff Schulwerk) Eğitimi Kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğilimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 15.10.2018 tarihinden 30.06.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Şenol Alpat’ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2018-2019 döneminde İzmir İlinde sorumlu olmak üzere İl Temsilcisi olarak ilde bulunan okullarda düzenlenen Bilim Fuarlarında sergilenecek alt projeler ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında 06.09.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında 12.05.2018 tarihinde başlanan özel yetenekli öğrencilere yönelik Fen Bilgisi Dersi 3-4. ile 5-8. Sınıf, Fizik Dersi 9-12. Sınıf, Kimya Dersi 9-12. Sınıf ve Biyoloji Dersi 9-12. Sınıf Öğretim Programları geliştirme çabaları kapsamında 25.09.2018 tarihinden 14.12.2018 tarihine kadar Alan Koordinatörü olarak asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Filibeli’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 1.derece Yönetim Kurulu üyesi olarak 21.03.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca yeniden görev süresinin uzatılmasına ilişkin konunun, ilgilinin görevlendirilmesinin 2560 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca maaşsız-izinli yapılmasına muvafakatının olmaması ve Üniversitedeki asli görevlerine devam etmek istemesi nedeniyle iptal edilmesi.
 23. Denizcilik Fakültesi’nden Araş.Gör. Remzi Fışkın’ın, Norwegian University of Science and Technology’de TÜBİTAK’ın 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında, Araştırma Merkezi şeklinde faaliyet gösteren NTNU Amos (Center For Autonomous Marine Optimization and System) isimli merkezde bilimsel araştırma yapmak üzere, 29.10.2018-29.04.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. İşletme Fakültesi İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), SUNY Albany) programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenimlerine devam eden öğrencilerden 2018-2019 öğretim yılında alınan ve alınacak ücretlerin kullanım oranının Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca belirlenmesi.
 25. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 24.09.2018 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca belirlenmesi.
 26. Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 925,93 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.750 gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 111.135,18 TL. gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. Mühendislik Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.100.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 31. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 12.10.2018 tarihli ve 631 sayılı kararı.
 32. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 33. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 34. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 35. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Gökdeniz Neşer’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 1.derece Yönetim Kurulu üyesi olarak 04.05.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle haftada bir gün olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu’nun 13.02.2018 tarihli ve 1338/19 sayılı kararının maaşsız izinli olarak düzeltilmesi.

Toplantıda Bulunanlar                                                      
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR    Rektör                                                           

Prof.Dr. Aynur AKAY  Rektör Yrd.
Prof.Dr. Himmet KONUR  Rektör Yrd.
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                   
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Doç.Dr. Hatice MERT          
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN                  
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ                   
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN    
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN                                                             
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 16.10.2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler görevli/mazeretli olması nedeniyle yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Hatice Mert toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 35.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 17.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çoşkun Çakır’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 30.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erhan Akdeniz’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 29.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Gülen Aykaç’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 22.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Halide Ok’un 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan ve 12.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Nilüfer Yıldırım’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 31.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Filiz Kuşgöz’ün 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 30.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Berfu Ertat Parlas’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 24.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özge Saraçer Tüfekçi’nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 17.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Elif Toprak Sakız’ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 04.12.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şule Düzdemir’in 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 24.11.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr.Nesibe Mirza’nın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Güzel Sanatlar Fakültesinden Makedonya uyruklu Sali Saliji’nin  01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar aylık 12.835,30 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (doktor öğretim üyesi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Devlet Konservatuvarı’nda Türkmenistan uyruklu Bahtyyar Hudaynazarov’un  01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar aylık 10.000 TL brüt ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden  Araş.Gör.Dr. Ayşegül Çimen’in, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “ITF 301 Uluslararası Finans (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Berna Tataroğlu Taşdan’ın, Buca Eğitim Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “OMT 3019 Alan Seçmeli III Matematiksel Dil ve İletişim (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Hukuk Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Özgecan Gök’ün, Adalet Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yer alan “AMY 2039 Kamu İcra Hukuku Bilgisi (2+0)” ve “AMY 1031 Mali Mevzuat (2+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Ahmet Muhip Şanal’ın, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu TRT İzmir Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Çok Sesli Müzikler (ÇSM) Gençlik Korosunun 2018-2019 öğretim yılındaki çalışmalarında asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında Koro Şefi olarak 13.10.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2018-2019 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff Schulwerk) Eğitimi Kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğilimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 15.10.2018 tarihinden 30.06.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında asli görevlerini aksatmayacak şekilde gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Şenol Alpat’ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2018-2019 döneminde İzmir İlinde sorumlu olmak üzere İl Temsilcisi olarak ilde bulunan okullarda düzenlenen Bilim Fuarlarında sergilenecek alt projeler ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında 06.09.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Yürümezoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında 12.05.2018 tarihinde başlanan özel yetenekli öğrencilere yönelik Fen Bilgisi Dersi 3-4. ile 5-8. Sınıf, Fizik Dersi 9-12. Sınıf, Kimya Dersi 9-12. Sınıf ve Biyoloji Dersi 9-12. Sınıf Öğretim Programları geliştirme çabaları kapsamında 25.09.2018 tarihinden 14.12.2018 tarihine kadar Alan Koordinatörü olarak asli görevlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Filibeli’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 1.derece Yönetim Kurulu üyesi olarak 21.03.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca  Üniversite Yönetim Kurulu’nun 30.01.2018 tarih ve 1336/13 sayılı kararı ile uygun görülen  yeniden görev süresinin uzatılmasının; 2560 sayılı Kanunun 7.maddesinde yer alan “… Genel katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar.” hükmü uyarınca maaşsız-izinli yapılmasına ilgilinin muvafakatının olmaması ve Üniversitedeki asli görevlerine devam etmek istemesi nedeniyle iptal edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Denizcilik Fakültesi’nden Araş.Gör. Remzi Fışkın’ın, Norwegian University of Science and Technology’de TÜBİTAK’ın 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında, Araştırma Merkezi şeklinde faaliyet gösteren NTNU Amos (Center For Autonomous Marine Optimization and System) isimli merkezde bilimsel araştırma yapmak üzere, 29.10.2018-29.04.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- İşletme Fakültesi İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), SUNY Albany) programlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenimlerine devam eden öğrencilerden 2018-2019 öğretim yılında alınan ve alınacak ücretlerin % 65’inin, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca programın yürütülmesine ilişkin her türlü ihtiyaç ile Üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ayrılmasına  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfında (2 ayrı sınıf ve şubede) öğrenim gören İşletme Fakültesi Suny Albany programı öğrencilerinin hazırlık sınıflarında 24.09.2018 tarihinden itibaren ders veren öğretim elemanları ile 1. ve 2. sınıflarda ders veren İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretlerinin 3 (üç) katı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 925,93 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi uyarınca icmal tablosunda belirtilen oranda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.750 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in  4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 111.135,18 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 30- Mühendislik Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.100.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- Üniversite Yayın Komisyonu’nun 12.10.2018 tarih ve 631 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Edebiyat Fakültesi Dergisinin 5.Cilt, 2.Sayısının 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 09.0000.000/BY.018.017.967 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 32- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi..

KARAR 35- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Gökdeniz Neşer’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 1.derece Yönetim Kurulu üyesi olarak 04.05.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle haftada bir gün olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu’nun 13.02.2018 tarihli ve 1338/19 sayılı kararının; 2560 Sayılı Kanunun 7.maddesinde yer alan “… Genel katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar.” hükmü uyarınca   maaşsız izinli olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.