16.10.2001/590

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.10.2001
Toplantı Sayısı : 590

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilim Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
  3. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
  4. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm. Nihal Işık’ın 22.12.2001 tarihinden itibaren 22.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
  5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Metin’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmesinin 11.09.2001 tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
  6. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erol Uyar’ın “Türkiye Otomatik Kontrol Kongresi”ne katılmak üzere 17-19 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Makine Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Uludağ/Bursa’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  7. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Hamammet/Tunus’ta yapılacak olan “5th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment-MEDCOAST’01” isimli konferansa katılmak ve bildiri sunmak üzere 22-28 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile)-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin ÇEVMER payından karşılanarak 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  8. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Ş.Baran Uğurlu’nun Amerika Birleşik Devletlerinin Rochester, Minnesota kentinde bulunan Mayo Tıp Merkezi’nin Kalp-Damar Cerrahisi Departmanında Kalp Cerrahisi Fellow’u olarak uzmanlık deneyimini geliştirmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 30.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  9. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Abbas Türnüklü’nün 2001-2002 öğretim yılı süresince iki haftada bir Cuma günleri 15.30-16.30 saatleri arasında Çakabey Okullarında “Davranış Yönetim Politikası”konusunda proje çalışmalarına katılmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgilinin masrafları hariç her dönem yarısını ödemek koşuluyla 1.050.000.000.-TL’nın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
  10. 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”nun 2.maddesi ile katkı payı dağıtım oranlarında değişiklik yapılması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulunun 02.01.2001 tarih ve 551/13 sayılı kararı ile birimlerimizin teklifleri doğrultusunda kabul edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2001 Mali Yılı katkı payı dağıtım ilkelerinin değiştirilmesi.
  11. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılması.
  12. Akademik kadro aktarması.
  13. İşletme Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  14. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  15. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  16. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  17. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  19. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  20. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  21. a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  22. Mimarlık Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  23. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  24. a) İlahiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) İlahiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  25. a) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  26. Devlet Konservatuvarı’nda 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  27. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  28. Hukuk Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  29. a) Mühendislik Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) Mühendislik Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  30. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  31. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  32. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  33. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  34. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  35. a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
   b) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  36. Tıp Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
  37. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 15.10.2001 tarih ve 172 sayılı kararı.
  38. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Yabancı uyruklu sözleşmeli Okutman Brian John Sweeney’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesi.
  39. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Semra Muradoğlu ve Okutman Hacer Erdemir’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmeleri.
  40. Av.Necmettin Yankol, Doç.Dr. Ali Himmet Tüzün ve Medya Sabah Holding A.Ş. vekili Av. Ömer Gökhan Ovat’ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla bilimsel görüş istemleri.
  41. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’nün birlikte yayına hazırladıkları “İdare Hukuku Pratik Çalışması” isimli yardımcı ders kitabının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılması ve kitap satış ücretinin Dekanlıkça tespit edilmesi.
  42. Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2001-2002 öğretim yılına ait Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Seçim Takviminin belirlenmesi.
  43. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dr. Onur Özveri’nin 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde Elginkan Vakfında (Manisa) “Kalite Çemberleri” konusunda eğitim semineri vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu görevi ile Elginkan Vakfı tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 30.000.000.-TL’sının yatırılması.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 23.10.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 11., 37., 38., 39., 40., 41., 42. ve 43. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilim Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere aktarılmasına ilişkin Dekanlığın, 04.10.2001 tarih ve 4110 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilim Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere aktarılmasına ilişkin Dekanlığın, 02.10.2001 tarih ve 2297 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen 2001 yılı kontenjanının 2002 yılında kullanılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm. Nihal Işık’ın 22.12.2001 tarihinden itibaren 22.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 04.10.2001 tarih ve 6741 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Uzm. Nihal Işık’ın 22.12.2001 tarihinden itibaren 22.12.2003 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Metin’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmesinin 11.09.2001 tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 05.10.2001 tarih ve 6354 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mustafa Metin’in Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmesinin 11.09.2001 tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erol Uyar’ın “Türkiye Otomatik Kontrol Kongresi”ne katılmak üzere 17-19 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Makine Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Uludağ/Bursa’da görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 05.10.2001 tarih ve 6785 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Erol Uyar’ın “Türkiye Otomatik Kontrol Kongresi”ne katılmak üzere 17-19 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu-(otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Fakülteye ait Makine Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak Uludağ/Bursa’da 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Hamammet/Tunus’ta yapılacak olan “5th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment-MEDCOAST’01” isimli konferansa katılmak ve bildiri sunmak üzere 22-28 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile)-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin ÇEVMER payından karşılanarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 05.10.2001 tarih ve 6778 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Necdet Alpaslan’ın Hamammet/Tunus’ta yapılacak olan “5th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment-MEDCOAST’01” isimli konferansa katılmak ve bildiri sunmak üzere 22-28 Ekim 2001 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile)-yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin ÇEVMER payından karşılanarak 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Ş.Baran Uğurlu’nun Amerika Birleşik Devletlerinin Rochester, Minnesota kentinde bulunan Mayo Tıp Merkezi’nin Kalp-Damar Cerrahisi Departmanında Kalp Cerrahisi Fellow’u olarak uzmanlık deneyimini geliştirmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 30.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 28.09.2001 tarih ve 10540 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Ş.Baran Uğurlu’nun Amerika Birleşik Devletlerinin Rochester, Minnesota kentinde bulunan Mayo Tıp Merkezi’nin Kalp-Damar Cerrahisi Departmanında Kalp Cerrahisi Fellow’u olarak uzmanlık deneyimini geliştirmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 30.01.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Abbas Türnüklü’nün 2001-2002 öğretim yılı süresince iki haftada bir Cuma günleri 15.30-16.30 saatleri arasında Çakabey Okullarında “Davranış Yönetim Politikası”konusunda proje çalışmalarına katılmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgilinin masrafları hariç her dönem yarısını ödemek koşuluyla 1.050.000.000.-TL’nın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ilişkin Dekanlığın, 05.10.2001 tarih ve 5356 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Abbas Türnüklü’nün 2001-2002 öğretim yılı süresince iki haftada bir Cuma günleri 15.30-16.30 saatleri arasında Çakabey Okullarında “Davranış Yönetim Politikası”konusunda proje çalışmalarına katılmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgilinin kurumca öğretim elemanının masrafları hariç her dönem yarısını ödemek koşuluyla 1.050.000.000.-TL’nın Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60678 nolu hesabına yatırılmasına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”nun 2.maddesi ile katkı payı dağıtım oranlarında değişiklik yapılması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulunun 02.01.2001 tarih ve 551/13 sayılı kararı ile birimlerimizin teklifleri doğrultusunda kabul edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2001 Mali Yılı katkı payı dağıtım ilkelerinin değiştirilmesine ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”nun 2.maddesi ile katkı payı dağıtım oranlarında değişiklik yapılması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulunun 02.01.2001 tarih ve 551/13 sayılı kararı ile birimlerimizin teklifleri doğrultusunda kabul edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2001 Mali Yılı katkı payı dağıtım ilkelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
a) Katkı Payı Dağıtım İlkeleri ile ilgili;
03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunun 58.maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendindeki [her türlü tazminat toplamının] ibaresinin [her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) toplamının] şeklinde, “%50’sini geçemez” ibaresi, “%80’ini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli için %80 oranı ayrıca %50’sine kadar arttırılabilir.” şeklinde değiştirilerek döner sermaye birimlerince 01.08.2001 tarihinden itibaren uygulanmasına,
b) Ayrıca sağlık hizmetleri birimi için Katkı Payı Dağıtım İlkelerinin (ı) fıkrasının; 
– 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunun 58.maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendindeki “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılacak katkı payı ödemesi 01.08.2001 tarihinden itibaren %80 olarak ödenir.” şeklinde değiştirilerek uygulanmasına,
– 02.01.2001 tarih ve 551/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Katkı Payı Dağıtım İlkeleri’nin (ı) fıkrası dışında diğer kararların aynı şekilde 01.08.2001 tarihinden itibaren uygulanmasına, 
oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılmasına ilişkin Dekanlığın, 08.10.2001 tarih ve 6822 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Devlet Konservatuvarına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Devlet Konservatuvarına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Kurumları Anabilim Dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına,aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İşletme Fakültesi Dekanlığının, 24.09.2001 tarih ve 1679 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- a) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.09.2001 tarih ve 7487 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b) Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 24.09.2001 tarih ve 7487 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün, 28.09.2001 tarih ve 1311 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün, 20.09.2001 tarih ve 1246 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 25.09.2001 tarih ve 1574 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun, 20.09.2001 tarih ve 1511 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere Hemşirelik Yüksekokulu’nun 20.09.2001 tarih ve 1552 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun 21.09.2001 tarih ve 1236 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu’nun, 24.09.2001 tarih ve 739 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu’nun, 24.09.2001 tarih ve 739 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın, 02.10.2001 tarih ve 3468 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 09.10.2001 tarih ve 817 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, 05.10.2001 tarih ve 9725 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, 05.10.2001 tarih ve 9725 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, 05.10.2001 tarih ve 6367 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, 05.10.2001 tarih ve 6367 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’nün 31.10.2001 tarih ve 2715 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 30.10.2001 tarih ve 3208 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın, 02.10.2001 tarih ve 6701 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın, 02.10.2001 tarih ve 6701 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 09.10.2001 tarih ve 4210 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nün yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İzmir Meslek Yüksekokulu’nun, yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle ikinci öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin İzmir Meslek Yüksekokulu’nun, yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle normal örgün öğretim öğrencilerine 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren birden fazla şubede verilmesi zorunluluğu olan derslere ilişkin Tıp Fakültesi’nin yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 15.10.2001 tarih ve 172 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Özkan Tütüncü tarafından hazırlanan “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçülmesi” isimli kitabın kendi olanakları ile basılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan yabancı uyruklu sözleşmeli Okutman Brian John Sweeney’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 03.10.2001 tarih ve 799 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan yabancı uyruklu sözleşmeli Okutman Brian John Sweeney’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 36.ve 40.maddeleri uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Semra Muradoğlu ve Okutman Hacer Erdemir’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 03.10.2001 tarih ve 799 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Semra Muradoğlu ve Okutman Hacer Erdemir’in 25.06.2001-25.06.2002 tarihleri arasında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40 Av.Necmettin Yankol, Doç.Dr. Ali Himmet Tüzün ve Medya Sabah Holding A.Ş. vekili Av. Ömer Gökhan Ovat’ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla bilimsel görüş istemlerine ilişkin Dekanlığın, 15.10.2001 tarih ve 2430 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 Av.Necmettin Yankol, Doç.Dr. Ali Himmet Tüzün’ün Hukuk Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan,
b) Medya Sabah Holding A.Ş. vekili Av. Ömer Gökhan Ovat’ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bahri Öztürk, Yrd.Doç.Dr. M.Ruhan Erdem ve Yrd.Doç.Dr. V.Özer Özbek’den
Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41 Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’nün birlikte yayına hazırladıkları “İdare Hukuku Pratik Çalışması” isimli yardımcı ders kitabının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılması ve kitap satış ücretinin Dekanlıkça tespit edilmesine ilişkin Dekanlığın, 15.10.2001 tarih ve 2431 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan, Yrd.Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Sancaktar ve Yrd.Doç.Dr. Muhlis Öğütçü’nün birlikte yayına hazırladıkları “İdare Hukuku Pratik Çalışması” isimli yardımcı ders kitabının 1.hamur kağıda 2000 adet olarak basım, yayım ve dağıtımının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılmasına ve kitap satış ücretinin Dekanlıkça tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42 Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2001-2002 öğretim yılına ait Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Seçim Takviminin belirlenmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2001-2002 öğretim yılına ait Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Seçim Takviminin Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Yönergesinin 7.maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2001-2002 Öğretim Yılına Ait Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi

Öğrenci Temsilciliğine Aday Başvuruları ve İlan Edilmeleri

: 05-10 Kasım 2001

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri ile ilgili Propaganda Faaliyetleri

: 12-16 Kasım 2001

Seçimler (*)

 

Sınıf Temsilciliği Seçimi (II. Öğretim dahil)

: 19 Kasım 2001

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Fakülte/Yüksekokul Temsilcileri seçimi

: 21 Kasım 2001

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Öğrenci Temsil.Kurulu Toplan.ve Öğrenci Temsil.Yürütme Kurulu Seçimi

: 28 Kasım 2001

Yer

: Rektörlük DESEM Salonu

Saat

: 14.00

(*) Örgün öğretim yapan kurumlarda derslerin bitim saatine kadar, II.öğretim yapan kurumlarda saat 19.00’a kadar seçimlerin yapılması planlanmaktadır.

 

KARAR 43 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dr. Onur Özveri’nin 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde Elginkan Vakfında (Manisa) “Kalite Çemberleri” konusunda eğitim semineri vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu görevi ile ilgili olarak Elginkan Vakfı tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 30.000.000.-TL’sının yatırılmasına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 11.10.2001 tarih ve 39/1 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dr. Onur Özveri’nin 25-26 Ekim 2001 tarihlerinde Elginkan Vakfında (Manisa) “Kalite Çemberleri” konusunda eğitim semineri vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu görevi ile ilgili olarak Elginkan Vakfı tarafından Döner Sermaye Saymanlığına 30.000.000.-TL’sının yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.