16.08.2011/389

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.08.2011
Toplantı Sayısı : 389

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58.maddesinden faydalanarak Üniversitemize yatay geçiş talebinde bulunan Tıpta Uzmanlık öğrencileri ile lisansüstü öğrencilerin yatay geçiş başvurularının ilgili fakülte ve enstitülerce değerlendirilmesi konusu.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2011-2012 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce İktisat Doktora Programı açılması.
 5. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale ilköğretim Okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan öğretim planları.
 6. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan öğretim planları.
 7. Denizcilik Fakültesi’nin, 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak olan Uluslararası ortak lisans programı “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Marine Maritime Akademy) Bölümü” öğretim planında değişiklik yapılması.
 8. İlahiyat Fakültesi’nin öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Edebiyat Fakültesi’nin Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nin, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında 2010-2011 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. İşletme Fakültesi’nin, Bologna Eğitim Alanı kapsamında, tüm bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, Bologna Eğitim Alanı kapsamında, tüm bölümlerine ait öğretim planlarında değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılında birinci sınıflardan itibaren uygulanması.
 15. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak “Geriatri” Bilim Dalının kurulması.
 16. DEÜ Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8.maddesinde değişiklik yapılması.
 17. DEÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 7.maddesinde değişiklik yapılması.
 18. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Ayşe Şeyma Manap’ın sağlık sorunları nedeniyle eğitimine Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde devam etmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Yrd.Doç.Dr. Berna ÇOKER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
   
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Şükrü T.BEŞİKTEPE
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Yrd.Doç.Dr.Tuğcan GÜLER
   
  Prof.Dr. Öztekin OTO
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Doç.Dr. Salih ANGIN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Ece KILINÇ AKSAY
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 16.08.2011 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mustafa Toprak, Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ercüment Yalçın, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof. Abdullah Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. Mehtap Malkoç ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Berna Çoker, Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker, Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan, Prof.Dr. Yasemin Arbak ile Prof.Dr. Abdurrahman Bayram, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Şükrü T.Beşiktepe, Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler, Doç.Dr. Salih Angın ve Yrd.Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay katıldı.
Prof.Dr. Mehmet Kartal, Prof.Dr. Kemal Kocabaş, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Tunç Alkın ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 58. madde yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran Tıpta Uzmanlık ve Lisansüstü öğrencilerinden; işi veya ikameti Üniversitemize bağlı birimlerin bulunduğu il veya ilçede olanların Üniversitemize yatay geçiş taleplerinin ilgili Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurullarında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2011-2012 öğretim yılı Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 

I. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınavı Bütünleme Sınavı II. Yarıyıl Dersler Yarıyılsonu Sınavı Bütünleme Sınavı
19.09.11-30.12.11 02.01.12-14.01.12   20.02.12-01.06.12 04.06.12-16.06.12  

KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce İktisat Doktora Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale ilköğretim Okulunun 6, 7. ve 8. Sınıflarında 2011- 2012 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan öğretim planlarının Konservatuvar Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 5/7 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına  oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinin     10., 11. ve 12. Sınıflarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan öğretim planlarının Konservatuvar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 11/13 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına  oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Denizcilik Fakültesi’nin, 2011-2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak olan uluslararası ortak lisans programı “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Marine Maritime Akademy) Bölümü” öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 11.02.2011 tarih ve 01/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 – İlahiyat Fakültesi’nin öğretim planında, Fakülte Kurulu’nun 03.08.2011 tarih ve 09/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 30.06.2011 tarih ve 02/ sayılı kararında belirtildiği şekilde 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 – Edebiyat Fakültesi’nin Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim planında, Fakülte Kurulu’nun 20.07.2011 tarih ve 08/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi’nin, Resim İş öğretmenliği Bölümü öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 15.07.2011 tarih ve 06/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 – Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 09.08.2011 tarih ve 06/02 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 – İşletme Fakültesi’nin, Bologna Eğitim Alanı kapsamında, tüm bölümlerine ait öğretim Planlarında Fakülte Kurulu’nun 06.07.2011 tarih ve 09/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Bologna Eğitim Alanı kapsamında, tüm bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 08.07.2011 tarih ve 02/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılında birinci sınıflardan itibaren öğrencilere uygulanmasına oyçokluğu (42 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olarak “Geriatri” Bilim Dalının kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- DEÜ Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 8.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
DEÜ Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez müdür yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. 
KARAR 17- DEÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 7.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
DEÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
MADDE 7 − (1) Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı, başhekim ya da başhekim yardımcısı, Üniversitenin Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyeleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan bir öğretim üyesi, Tıp Fakültesi’nden bir öğretim üyesi ve Hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü elemanları arasından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine görevlendirilen üye kalan süreyi doldurur.
KARAR 18- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Ayşe Şeyma Manap’ın sağlık sorunları nedeniyle eğitimine Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde devam etmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.