16.07.2002/286

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.07.2002 
Toplantı Sayısı : 
286

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversitemiz ile ABD Virginia Polytechnic Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi Blackburg Virginia arasında hazırlanan bilimsel işbirliği protokolü taslağı.
  3. Rektörlüğümüzce başlatılan “Otomasyon Projesi”nin tanıtımı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Hasan NERAD

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Nilgün MORALI

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZEKES

Prof.Dr. Nur OLGUN

Prof.Dr. Alp TİMUR

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Yrd.Doç. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Yrd.Doç.Dr. Okan TUNA

 

Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Öğr.Gör. Niyazi AKSOY

 

Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ

 

Raportör Uzm. İltekin AKSAKOĞLU

 

Üniversite Senatosu 16.07.2002 Salı günü saat 11.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında on üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof.Dr. Çetin Türkçü, Prof.Dr. Halil Köse, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Doç.Dr. Güldem Cerit, Prof. Gülser Eryümlü, Prof.Dr. Burhan Erdoğan ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yavuz izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Muhammet Özekes, Prof.Dr. Atilla Orbay ile Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Müdür Vekilleri Yrd.Doç. Elvan Anmaç, Yrd.Doç.Dr. Okan Tuna, Öğr.Gör. Kenan Özdemir, Öğr.Gör. Niyazi Aksoy ile Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz katıldılar.
Prof. Yüksel Uslay, Prof.Dr. Hasan Nerad, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Feza Akgür mazeretleri nedeniyle, Prof.Dr. Azize Özgüven, Prof. Sevim Çizer ve Prof.Dr. Sezai Göksu görevli, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof.Dr. Ali Nazım Sözer ve Prof.Dr. Nedim Çakır izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Üniversitemiz ile ABD Virginia Polytechnic Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi Blackburg Virginia arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlüğümüzce başlatılan “Otomasyon Projesi”nin ilgili Firmalar tarafından tanıtımı yapıldı.