16.06.2015/444

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.06.2015
Toplantı Sayısı : 444

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması nedeniyle mevcut Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kapatılması ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmaması.
  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin 7. maddesinin 5. fıkrasında ve Üniversitemize 2015-2016 öğretim yılında Önkayıt Özel Yetenek Sınavına Yurtdışı öğrenci kontenjanından başvuracak adayların taban puanında değişiklik yapılması.
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin eğitim-öğretim programlarına konulması ile ilgili konunun görüşülmesi.
  5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Programı açılması.
  6. Üniversitemiz ile Güney Kore Dong-A Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Yrd.Doç.Dr. Faik KARTELLİ
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Samiye METE
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Gökdeniz NEŞER
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof.      Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 

 

Üniversite Senatosu 16.06.2015 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Yunus Doğan, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof.Dr. Atalay Arkan görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Osman Avşar Kurgun, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Faik Erdeniz Özel ve Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Faik Kartelli, Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Gökdeniz Neşer ve Prof.Dr. Şermin Genç toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 5. ve 6. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince Üniversitemiz bünyesinde Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması nedeniyle; Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kapatılmasına, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin 7. maddesinin 5. fıkrasında ve Üniversitemize 2015-2016 öğretim yılında Önkayıt Özel Yetenek Sınavına Yurtdışı öğrenci kontenjanından başvuracak adayların taban puanında ekteki şekilde değişiklik yapılmasınaoy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin eğitim-öğretim programlarına konulması konusunda çalışma yapmak üzere; Rektör tarafından belirlenecek ve Yrd.Doç.Dr. Özlem Belkıs ile Prof.Dr. Didem Müge Siyez’in de içinde yer aldığı Sosyal (iki), Sağlık, Din, Sanat, Hukuk ve Fen alanlarından birer temsilciden oluşturulacak bir komisyonun kurulmasına karar verildi.
KARAR 5- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Güney Kore Dong-A Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.