15.12.2015/1233

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.12.2015
Toplantı Sayısı : 1233

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 05.11.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosuna Semih Eski’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Mine İnanç Demir’in, 17.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Erkan Sapmaz’ın, 30.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Gürkan Beyazgül’ün, 22.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Umur Keleş’in, 02.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr.Çiğdem Özen’in, 06.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Ömür Deniz Dalan’ın, 15.03.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan İzgi Üçer’in, 04.03.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanması.
 13. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Nail Akçura’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 14. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 15. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 08.12.2015 tarih ve 556 sayılı kararı.
 16. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 17. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 18. Efes Meslek Yüksekokulu’nun Turizm Otel ve Lokanta İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarının öğrenci alımları ile ilgili işlemlerinin tamamlanabilmesi için 2016-2017 ve sonraki yıllara ait öğretim planlarında yapılması düşünülen ders teklifleri. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın, 11.02.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca sürekli atanması.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca sürekli atanması.
 21. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2016 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca sürekli atanması.
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu’na Kanada uyruklu Kymm Ingemer Hlady’nin, 16.02.2016 tarihinden itibaren 15.02.2018 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 23. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş Savaşaneril’in Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 81.500 TL tutarın aktarılması.
 25. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.000 TL (otuzüçbinlira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 425.375,54 TL (dörtyüzyirmibeşbinüçyüzyetmişbeşliraellidörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.073,98 TL (dörtbinyetmişüçliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.737,29 TL (yedibinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
  

Üniversite Yönetim Kurulu 15.12.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. M.Refik Mas görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof. Halil Yoleri görevli/mazeretli olduğundan Dekan Vekili Prof. Nesrin Önlü toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 05.11.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük uzman kadrosuna Semih Eski’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Mine İnanç Demir’in, 17.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Erkan Sapmaz’ın, 30.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapan Gürkan Beyazgül’ün, 22.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Umur Keleş’in, 02.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr.Çiğdem Özen’in, 06.01.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Ömür Deniz Dalan’ın, 15.03.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan İzgi Üçer’in, 04.03.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Nail Akçura’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yükseklisans eğitimini tamamlayan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Görkem Avcı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- A-Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Sülen Sarıoğlu’nun çeviri editörlüğü yaptığı “Sternberg Tanısal Cerrahi Pataloji Sorular ve Yanıtlarla Derleme” isimli kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin 2015 yılı 7.2 sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının, 09.7777.1003.000/BY.015.032.808 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Efes Meslek Yüksekokulu’nun Turizm Otel ve Lokanta İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarının öğrenci alımları ile ilgili işlemlerinin tamamlanabilmesi için 2016-2017 ve sonraki yıllara ait öğretim planlarına ait ders tekliflerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. (Efes Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine)
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan Ömer Aydın’ın, 11.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarıca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu’na Kanada uyruklu Kymm Ingemer Hlady’nin, 16.02.2016 tarihinden itibaren 15.02.2018 tarihine kadar 5.403,96 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (uzman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Nurcan Baykuş Savaşaneril’in Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki görev süresinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yeniden uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 81.500 TL’nın Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 02.12.2015 tarih ve 16/6 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.000 TL (otuzüçbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 425.375,54 TL (dörtyüzyirmibeşbinüçyüzyetmişbeşliraellidörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.073,98 TL (dörtbinyetmişüçliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.737,29 TL (yedibinyediyüzotuzyedilirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.