15.12.2014/119

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 15.12.2014
Toplantı Sayısı : 119
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 08.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25070 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 27.12.2014 tarihinde Konya’ da düzenlenen “Güçlü İkili, Sinerjik Etki” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.200,00- TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25187 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 11.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tip 2 Diyabette İnsülin Detemir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25188 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Oğuz ALTUNGÖZ’ ün Celgen İlaç Pazarlama ve Tic. Lti.Şti. tarafından 24.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 09.12.2014 tarih ve 25007 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Adem AYDIN’ ın tarafından 30.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Bebeklerde Sağlıklı Gelişim Danışmanlığı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 17.000,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 11.12.2014 tarih ve 25237 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Salih KAVUKÇU’ nun Ferring İlaç Firması tarafından 11.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Enüresis” konulu video çekimine konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 12.12.2014 tarih ve 25289 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7-Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 10.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan GOLD Kolay Algortima Makale Çalışması ve KOAH Hasta Bilgilendirme materyalleri hazırlamak üzere “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 (KDV Dahil) olan danışmanlık bedelinin 5.900,00 TL (KDV Dahil) olarak düzeltilmesine tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına dair Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25069 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 23.10.2014-25.10.2014 tarihinde Belçika’ da düzenlenen “9 th Internatıonal Concress on Spondyloarthropathies” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00 Euro (KDV Dahil) tutar, firma tarafından 2.232,59. Dolara çevrilip ödenmesi tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına hususunda Dekanlığın 12.12.2014 tarih ve 25290 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç. Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “WSC Diener Roadshow” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00. TL. (KDV Dahil) 5.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25181 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mustafa Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 24.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “World Stroke Congress 2014” kapsamında Pradaxa Uyku Sempozyumu’ na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.900,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25129 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
11- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hakan Ferit ÖNER’ in sorumlu araştırıcı oldukları Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CRFB002DTR01 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 105.791,80 TL. (10 hasta İçin Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 90.591,80 TL., Honararium bedeli 14.000,00 TL., Diğer 1.200,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 10.12.2014 tarih ve 25130 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
12- Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan GÜÇLÜ’ nün sorumlu araştırıcı oldukları Vifor Pharma tarafından desteklenen FER-ASAP-2009-01 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 620,00 TL. (1 hasta İçin Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 620,00 TL. tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 15.12.2014 tarih ve 25418 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 13- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’ ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri Biriminden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilecek danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilecek akademik personelin ve tespit edilen fiyatın (50,00 TL ve katları olmak üzere) 01.01.2015 tarihinden itibaren katkı payı dağıtımının yasal kesinlerden sonra yapılması hususunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 09.12.2014 tarih ve 5974 sayılı yazısı incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 15.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 08.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 27.12.2014 tarihinde Konya’ da düzenlenen “Güçlü İkili, Sinerjik Etki” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.200,00- TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Novo Nordisk İlaçları tarafından 11.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tip 2 Diyabette İnsülin Detemir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Oğuz ALTUNGÖZ’ ün Celgen İlaç Pazarlama ve Tic. Lti.Şti. tarafından 24.11.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “MSD Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Adem AYDIN’ ın tarafından 30.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Bebeklerde Sağlıklı Gelişim Danışmanlığı” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 17.000,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Salih KAVUKÇU’ nun Ferring İlaç Firması tarafından 11.12.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Enüresis” konulu video çekimine konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00. TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oğuz KILINÇ’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 10.12.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenecek olan GOLD Kolay Algortima Makale Çalışması ve KOAH Hasta Bilgilendirme materyalleri hazırlamak üzere “Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 (KDV Dahil) olan danışmanlık bedelinin 5.900,00 TL (KDV Dahil) olarak düzeltilmesine tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları tarafından 23.10.2014-25.10.2014 tarihinde Belçika’ da düzenlenen “9 th Internatıonal Concress on Spondyloarthropathies” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.800,00 Euro (KDV Dahil) tutar, firma tarafından 2.232,59. Dolara çevrilip ödenmesine tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 9: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç. Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “WSC Diener Roadshow” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00. TL. (KDV Dahil) 5.000,00 TL (KDV Hariç) olarak düzeltilmesine tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 10: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mustafa Kürşad KUTLUK’ un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 24.10.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “World Stroke Congress 2014” kapsamında Pradaxa Uyku Sempozyumu’ na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.900,00. TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11: Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Hakan Ferit ÖNER’ in sorumlu araştırıcı oldukları Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CRFB002DTR01 protokol numaralı “Diyabetik maleküler ödeme bağlı görme bozukluğu olan türk hastalarda lucenis’ in (Ranibizumab) onaylı tedavi rejimi ile bekle ve uzat rejiminin güvelilik ve etkinliğini karşılaştıran randomize, açık etiketli, non-inferiorite çalışması” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan 105.791,80 TL. (10 hasta İçin Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 90.591,80 TL., Honararium bedeli 14.000,00 TL., Diğer 1.200,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 12: Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan GÜÇLÜ’ nün sorumlu araştırıcı oldukları Vifor Pharma tarafından desteklenen FER-ASAP-2009-01 protokol numaralı “Gebe kadınlarda demir ekslikliğine bağlı anemi vakalarında ıntravenöz ferik karboksimaltoz’ un ağızdan alınan demir prepeatlarına karşı karşılaştırmalı etkinliliği ve güvenliğinin araştırılması için açık etiketli, çok merkezli, randomize, iki kollu çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan 620,00 TL. (1 hasta İçin Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 620,00 TL. tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’ ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri Biriminden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilecek danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilecek akademik personelin ve tespit edilen fiyatın (50,00 TL ve katları olmak üzere) 01.01.2015 tarihinden itibaren katkı payı dağıtımının yasal kesinlerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.