15.12.2009/946

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.12.2009
Toplantı Sayısı : 946

GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteği.
 3. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sevinç Eraslan’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 4. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Fırat Özdemir’in, 01 Mart 2010 – 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “Güney Kaliforniya Üniversitesi”nde doktora sonrası araştırma yapmak üzere, yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi iken 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere kadrosu Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılan ve aynı kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Özgür Karaoğlu’nun Uluslar arası TÜBİTAK-BİDEB 2214 Yurtdışı Araştırma Bursu Programı kapsamında Liverpol Üniversitesi Okyanus ve Yerbilimleri Bölümü’nde doktora çalışmaları yapmak üzere 01 Ocak-01 Eylül 2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK’tan parasal destekli (ayda 1100 Euro) olarak Liverpool/İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Lundbeck İlaç Ltd.Şti tarafından 09.12.2009 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışma kurulu üyesi olarak düzenleyici görevi ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.250 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Deneyim Paylaşım Programına katılımcı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Deneyim Paylaşım Programı ve Danışma Kurulu toplantısında katılımcı hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Pexola Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Özer Badak’ın sorumlu, Dr. Abdurrahman Arslan’ın yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tilc.A.Ş. tarafından desteklenen SPP100F2301 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 26.253,10 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra yapılması.
 11. Üniversitemiz Senatosu’nun 21.07.2009 tarih ve 352/9 sayılı, 04.08.2009 tarih ve 353/9 sayılı kararları gereğince, Üniversitemize ait kaybedilen diplomaların yerine verilecek ikinci kez diplomalardan diploma basım ve yazım ücreti alınması.
  Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
 12. Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun2009115026 numaralı öğrencisi Ömer Türkölmez’in kaydını sildirme isteğine ilişkin dilekçesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, GlaxoSmithKline İlaçları San.Tic.A.Ş. tarafından 12.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Güncel Diyabet Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.750 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serap Alper’in, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Osteoporoz Tedavisinde Yeni Boyutlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.

  Toplantıda Bulunanlar         
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR                                   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 15.12.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Vekili Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13. ve 14. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Süleyman Kaynak’ın 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Sevinç Eraslan’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 30.04.2010 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. A.Fırat Özdemir’in, 01 Mart 2010 – 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında (yol hariç) Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “Güney Kaliforniya Üniversitesi”nde doktora sonrası araştırma yapmak üzere, yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Özgür Karaoğlu’nun Uluslar arası TÜBİTAK-BİDEB 2214 Yurtdışı Araştırma Bursu Programı kapsamında Liverpol Üniversitesi Okyanus ve Yerbilimleri Bölümü’nde doktora çalışmaları yapmak üzere 01 Ocak-01 Eylül 2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyesiz, maaşlı, TÜBİTAK’tan parasal destekli (ayda 1100 Euro) olarak Liverpool/İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Görsev Yener’in, Lundbeck İlaç Ltd.Şti tarafından 09.12.2009 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Danışma Kurulu Toplantısı”nda danışma kurulu üyesi olarak düzenleyici görevi ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 5.250 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Deneyim Paylaşım Programına katılımcı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Deneyim Paylaşım Programı ve Danışma Kurulu toplantısında katılımcı hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 5.000 USD (KDV hariç) tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. tarafından 11.12.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Pexola Danışma Kurulu” toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Özer Badak’ın sorumlu, Dr. Abdurrahman Arslan’ın yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen SPP100F2301 protokol numaralı “Kronik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II-IV) bulunan hastalarda enalapril monoterapisiyle karşılaştırmalı olarak aliskiren monoterapisi ve aliskiren/enalapril kombinasyonu tedavisinin morbidite ve mortalite açısından etkililik ve güvenliliğini değerlendiren çok merkezli, randomize, çift-kör, paralel gruplu, aktif-kontrollü bir çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 26.253,10 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz Senatosu’nun 21.07.2009 tarih ve 352/9 sayılı, 04.08.2009 tarih ve 353/9 sayılı kararları gereğince, Üniversitemize ait kaybedilen diplomaların yerine verilecek ikinci kez diplomalardan diploma basım ve yazım ücreti olarak 100 TL alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Yerine
KARAR 12- Foça Reha Midilli Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun2009115026 numaralı öğrencisi Ömer Türkölmez’in kaydını silinmesine ilişkin isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, GlaxoSmithKline İlaçları San.Tic.A.Ş. tarafından 12.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Güncel Diyabet Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 4.750 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serap Alper’in, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. tarafından 18.12.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Osteoporoz Tedavisinde Yeni Boyutlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.