15.11.2011/1037

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.11.2011
Toplantı Sayısı : 1037    

 GÜNDEM             :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Veysel Aysel hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2011 tarihinden itibaren 15.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2011 tarihinden itibaren 16.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2011 tarihinden itibaren 16.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2011 tarihinden itibaren 29.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Sağra Özçaycı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Nur Sinem Partigöç’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Veysel Erat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Olcay Besnili’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasemin Arı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ş.Recai Tekoğlu’nun, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nde görevine başlayacağı tarihten itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mimarlık Fakültesi ile Cengiz İnşaat A.Ş. adına Av.Heval Savaş Kaya arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Emsal (E) Yapılaşma Değeri Verilen Yapılarda Bodrum Katların İnşaat Alanından Sayılıp Sayılmaması Üzerine Bilimsel Görüş (Rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ERMAT Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde Doç.Dr. İlkin Baray’ın, Fakültedeki görevini aksatmadan haftada 1 gün olmak üzere 01.11.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 496,96 TL tutarın her ayın ikinci haftasında Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 15. Üniversitemiz Rektörlüğü ile Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi” protokolü kapsamında 2011-2012 öğretim yılında kullanılacak kitap, öğrenci kokartı, kırtasiye gibi sarf giderlerinin bedeli olan 24.300 TL’nin Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi hesabından karşılanması.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler karşılığında elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkısı olan personele yapılacak ek ödemelere ilişkin uygulama esasları.
 17. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 2011 Ekim ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen toplam 10.347 TL tutarın katkı payı dağıtımı.
 18. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-196 kod nolu “Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi”nden elde edilen 45.000 TL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağıtımı.
 19. Akademik kadrolara atama izni istenmesi.
 20. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 21. Akademik kadro aktarması.
 22. Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Okt.Sedat Yapucuoğlu’nun, Maltepe Askeri Lisesinde 01.10.2011-10.06.2012 tarihleri arasında asli görevini aksatmamak kaydıyla, mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gonca Karavar’ın, Buca Kaymakamlığı tarafından yürütülen projede Proje Danışmanlığı yapmak üzere, 14.10.2011 – 07.07.2012 tarihleri arasında ayda 1 gün Cuma günleri, Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Salih Angın’ın, İngiltere Salford Üniversitesi Sağlık Spor ve Rehabilitasyon Bilimleri Araştırma Merkezi’nde gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 23.01.2012 – 20.04.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Okt.Sedat Yapucuoğlu’nun, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenleyeceği “Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı”na katılmak üzere 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, 650 TL avanslı olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Şanlıurfa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Serdar Kurt’un, Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde eğitim-öğretim ile ilgili gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, Prof.Dr. Ömer Öztürk tarafından yürütülen bir projede görev almak üzere, 30.04.2012 – 30.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Nimet Öztank’ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Uzm.Dr. Levent Berber tarafından Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan “Dijital Fotoğraf Çekimi” işinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi, bu hizmet karşılığı ödenecek 9.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 15.11.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 2., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Veysel Aysel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Veysel Aysel hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan üçünün olumlu ikisinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Veysel Aysel’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın, 15.12.2011 tarihinden itibaren 15.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın, 16.12.2011 tarihinden itibaren 16.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Erge’nin, 16.12.2011 tarihinden itibaren 16.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın, 29.12.2011 tarihinden itibaren 29.12.2012 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Sağra Özçaycı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Nur Sinem Partigöç’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Veysel Erat’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Olcay Besnili’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Yasemin Arı’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Ş.Recai Tekoğlu’nun, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nde görevine başlayacağı tarihten itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mimarlık Fakültesi ile Cengiz İnşaat A.Ş. adına Av.Heval Savaş Kaya arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Emsal (E) Yapılaşma Değeri Verilen Yapılarda Bodrum Katların İnşaat Alanından Sayılıp Sayılmaması Üzerine Bilimsel Görüş (Rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR67 0001 0007 1106 7998 8650 07 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ERMAT Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde Doç.Dr. İlkin Baray’ın, Fakültedeki görevini aksatmadan haftada 1 gün olmak üzere 01.11.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 496,96 TL tutarın her ayın ikinci haftasında Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 40 0001 0007 1106 7998 8650 08 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Rektörlüğü ile Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak “10 Bin Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi” protokolü kapsamında 2011-2012 öğretim yılında kullanılacak kitap, öğrenci kokartı, kırtasiye gibi sarf giderlerinin bedeli olan 24.300 TL’nin Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi hesabından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nca Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen faaliyetler karşılığında elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra katkısı olan personele yapılacak Ek Ödeme Dağıtımı Uygulama Esaslarının Yüksekokul Yönetim Kurulunun 31.10.2011 tarih ve 29/1 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine oyçokluğu ile (16 Evet – 1 Hayır) karar verildi.
KARAR 17- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce 2011 Ekim ayında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında elde edilen toplam 10.347 TL tutarın katkı payı dağıtımının Merkez Yönetim Kurulu’nun 31.10.2011 tarih ve 11/12 sayılı kararında belirlendiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-196 kod nolu “Çeşme-Alaçatı Deşarj İzleme Danışmanlık Hizmetleri Projesi”nden elde edilen 45.000 TL (KDV hariç) gelirin katkı payı dağıtımının Enstitü Yönetim Kurulunun 01.11.2011 tarih ve 32/6 sayılı Kararında belirlendiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Okt.Sedat Yapucuoğlu’nun, Maltepe Askeri Lisesinde 01.10.2011-10.06.2012 tarihleri arasında asli görevini aksatmamak kaydıyla, mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gonca Karavar’ın, Buca Kaymakamlığı tarafından yürütülen projede Proje Danışmanlığı yapmak üzere, 14.10.2011 – 07.07.2012 tarihleri arasında ayda 1 gün Cuma günleri, Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Salih Angın’ın, İngiltere Salford Üniversitesi Sağlık Spor ve Rehabilitasyon Bilimleri Araştırma Merkezi’nde gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 23.01.2012 – 20.04.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı’nda görev yapmakta olan Okt.Sedat Yapucuoğlu’nun, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenleyeceği “Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı”na katılmak üzere 18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, 650 TL avanslı olarak masrafların, Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-6-0-06-2-03-3-1-01 (907) no’lu tertibinden karşılanarak Şanlıurfa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Serdar Kurt’un, Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde eğitim-öğretim ile ilgili gözlem yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, Prof.Dr. Ömer Öztürk tarafından yürütülen bir projede görev almak üzere, 30.04.2012 – 30.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Nimet Öztank’ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu’nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Uzm.Dr. Levent Berber tarafından Ödemiş Belediyesi’ne yapılacak olan “Dijital Fotoğraf Çekimi” işinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesine, bu hizmet karşılığı ödenecek 9.000 TL (KDV hariç) tutarın Vakıflar Bankası Balçova Şubesindeki TR11 0001 5001 5800 7292 3210 34 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.