15.11.2005/313

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.11.2005
Toplantı Sayısı : 313

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne seçmeli dersler eklenmesi.
  3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği (eski program) doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  4. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Doç.Dr. Banu DURUKAN

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Öğr.Gör. Selçuk NAZ

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Doç.Dr. Besti ÜSTÜN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 15.11.2005 Salı günü saat 13.00’de Rektör Vekili Prof.Dr. Adil Esen başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Emin Alıcı görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş rahatsızlığı, Prof.Dr. Orhan İçöz, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Güldem Cerit ve Prof.Dr. Gülseren Kocaman görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Doç.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Tunç Alkın ile Müdür Vekilleri Öğr.Gör. Selçuk Naz, Doç.Dr. Besti Üstün toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü seçmeli derslerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılında öğrenime devam eden öğrencilere uygulanacak olan Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği Doktora Programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.