15.10.2012/49

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 15.10.2012
Toplantı Sayısı : 49
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Gül ERGÖR’ ün ABD Maryland Eyaleti, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülecek olan “Dumansız ortama uyum kılavuzunun uygulanması Türkiye’den yaygın kanıtlar” çalışmasına 10.000 ABD Doları (KDV Dahil) karşılığında araştırmacı-süpervizör olarak görevlendirilmesi, tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde  Doç. Dr.Nilüfer KOÇAK’ ın Thea Pharma İlaç tarafından 25.09.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “YBMD ve Mikronutrisyonun Değeri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde  Doç.Dr. Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 16.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Hipofiz Toplantıları-4 Akromegali” konulu toplantıya panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları San. Anonim Şti. tarafından 18.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu araştırıcı olduğu Eli Lilly and Company tarafından desteklenen F3Z-MC-B010(a) protokol numaralı gözlemsel çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi (Toplam Hedeflenen 28 hastanın Araştırma Birimlerine Ayni Destek Sarf Malzemesi, Yazılım, Donanım, Yayın v.b 1.791,10 TL)  
 
6. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın yardımcı araştırmacı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CACZ885M2301 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 33.255,04 TL(Toplam Hedeflenen 7 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 4.611,25TL.,Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 89.04 TL.,Honararium 28.554,75 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına  yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ un sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ in yardımcı araştırmacı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Lti.Şti. tarafından desteklenen PCI-32765CLL3001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 996.400,60 TL(Toplam Hedeflenen 20 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 576.400,60 TL., Honararium 420,000,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 
 
Toplantıya Katılanlar:                                                                            Toplantıya Katılmayanlar                                      
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                        Metin UÇAR (Yıllık İzinde)                                 
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 15.10.2012 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Gül ERGÖR’ ün ABD Maryland Eyaleti, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülecek olan “Dumansız ortama uyum kılavuzunun uygulanması Türkiye’den yaygın kanıtlar” çalışmasına 10.000 ABD Doları (KDV Dahil) karşılığında araştırmacı-süpervizör olarak görevlendirilmesi, tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç. Dr.Nilüfer KOÇAK’ ın Thea Pharma İlaç tarafından 25.09.2012 tarihinde İzmir’ de yapılan “YBMD ve Mikronutrisyonun Değeri” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
   
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Doç.Dr. Tevfik DEMİR’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 16.11.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Hipofiz Toplantıları-4 Akromegali” konulu toplantıya panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları San. Anonim Şti. tarafından 18.10.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu araştırıcı olduğu Eli Lilly and Company tarafından desteklenen F3Z-MC-B010(a) protokol numaralı klinik “İnsülin kullanımını değerlendiren çok uluslu gözlem çalışması: Tedavinin ilerleyişiyle ilişkili güçlüklerin anlaşılması” isimli gözlemsel çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine  (Toplam Hedeflenen 28 hastanın Araştırma Birimlerine Ayni Destek Sarf Malzemesi, Yazılım, Donanım, Yayın v.b 1.791,10 TL) oybirliği ile karar verildi.
 
 KARAR 6: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr.Ömer KOZAN’ ın sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın yardımcı araştırmacı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CACZ885M2301 protokol numaralı klinik “Üç ayda bir subkutan olarak uygulanan canakinumabın hsCRP düzeyi yükselmiş stabil post-miyokardiyal infarktürs hastalarında tekrarlayan kardiyovasküler olayların engellenmesindeki etkisinin araştırıldığı randomize, çift kör, plasebo kontrollü, olaya dayalı” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 33.255,04 TL(Toplam Hedeflenen 7 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 4.611,25TL.,Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 89.04 TL.,Honararium 28.554,75 TL.)tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ un sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ in yardımcı araştırmacı olduğu Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Lti.Şti. tarafından desteklenen                 PCI-32765CLL3001 protokol numaralı klinik “Relaps veya Refrakter B-Hücreli kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma hastlarında kemoimmünoterapi (CIT) ile kombine olarak bir bruton tirozin kinaz (Btk) inhibitörü olan PCI 32765 kullanımının araştırıldığı randomize, çift kör, plasebo-kontrollü faz 3 çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 996.400,60 TL(Toplam Hedeflenen 20 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler için 576.400,60 TL., Honararium 420,000,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.