15.09.2014/109

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi :15.09.2014
Toplantı Sayısı :109
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. tarafından 17.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İntraabdominal İnfeksiyonlarda Tygacil” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 05.09.2014 tarih ve 17075 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tuğba YAVUZŞEN’ in Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için Tanıtım Çalışması” isimli toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 03.09.2014 tarih ve 16742 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Işıl SOMALI’ nın Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için Tanıtım Çalışması” isimli toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 03.09.2014 tarih ve 16741 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ ın Sanofi-Aventis İlaç Ltd. Şti. tarafından 10.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Depakin Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 03.09.2014 tarih ve 16678 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için tanıtım çalışması” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
6- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Bayer Ltd.Şti. tarafından 11.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Non-Valvüler AF’ ye bağlı İnmenin Önlenmesi” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev YENER’ in Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 13.05.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Güncel yaklaşımlar” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.288,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 08.09.2014 tarih ve 17331 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 01.09.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. tarafından 17.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “İntraabdominal İnfeksiyonlarda Tygacil” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.127,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tuğba YAVUZŞEN’ in Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için Tanıtım Çalışması” isimli toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Işıl SOMALI’ nın Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için Tanıtım Çalışması” isimli toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00  TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ ın Sanofi-Aventis İlaç Ltd. Şti. tarafından 10.09.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Depakin Danışma Kurulu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi
  
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun Roche İlaçları tarafından 04.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Tıbbi Tanıtım Temsilcileri için tanıtım çalışması” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un Bayer Ltd.Şti. tarafından 11.09.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Non-Valvüler AF’ ye bağlı İnmenin Önlenmesi” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Görsev YENER’ in Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti. tarafından 13.05.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Güncel yaklaşımlar” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.288,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.