15.07.2014/428

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.07.2014
Toplantı Sayısı : 428

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Sosyoloji Yüksek Lisans Programı ile Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açılması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı açılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı bünyesinde Müzecilik Yüksek Lisans Programı açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce İktisat Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı adının İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı olarak değiştirilmesi.
 7. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı bünyesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı açılması.
 8. Edebiyat Fakültesinin Seçmeli Havuz Derslerinde değişiklik yapılması.
 9. DEÜ Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. DEÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Teknoloji Transferi Yönergesi taslağı.
 11. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesinde değişiklik yapılması.
 12. Üniversitemiz ile Kolombiya Escuela De Ingenieria De Antioquia Üniversitesi arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması.
 13. İlahiyat/İslami Bilimler Fakültelerinin 2.sınıfını bitiren öğrencilerin 2014-2015 eğitim öğretim yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıfına öğrenci kaydı yapılabilmesi için kontenjan belirlenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Banu DURUKAN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Doç.Dr. Koray ATİLA
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Yrd.Doç.Dr. Özge ÖZGEN
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. Mehmet Fırat KUTLUK
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 15.07.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında on üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Hakkı Kişi, Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. A.Murat Tuncay, Doç.Dr. Özlem Küçükgüçlü, Prof.Dr. Kamil Tüğen, Prof.Dr. Banu Durukan, Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu, Prof.Dr. Ayşe Yüce ve Doç.Dr. Koray Atila görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yasemin Arbak izinli olduğundan  toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Özge Özgen toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11., 12. ve 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Sosyoloji Yüksek Lisans Programı ile Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı bünyesinde Müzecilik Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.     
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Anabilim Dalı bünyesindeki İngilizce İktisat Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı adının İngilizce Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı olarak değiştirilmesi ile öğretim planlarının onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.                
KARAR 8- Edebiyat Fakültesinin Fakülte Seçmeli Havuz Derslerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 54/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-DEÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Teknoloji Transferi Yönergesi taslağının; aşağıda isimleri yer alan öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

İnceleme Komisyonu

-Prof.Dr. Abdurrahman Bayram – DESUM Müdürü
-Prof.Dr. Sevilay Uzunallı – Hukuk Fakültesi
-Yrd.Doç.Dr. Esin Çamlıbel – İ.İ.B.Fakültesi

KARAR 11- Güzel sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Kolombiya Escuela De Ingenieria De Antioquia Üniversitesi arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- A-2014-2015 eğitim öğretim yılında İlahiyat/İslami Bilimler Fakülteleri öğrencileri için İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfına 50 kişilik kontenjan ayrılmasına, 
B-İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programına kayıt için başvuran öğrencilerin alttan dersinin bulunmaması ve not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olmasına,
C-Başvuran öğrenci sayısının kontenjandan fazla olması durumunda öğrencilerin not ortalamasının % 50 sinin, programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYS giriş puanın % 50 sinin alınarak sıralanması ve en yüksek puanlamadan başlanarak kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.