15.07.2013/71

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 15.07.2013
Toplantı Sayısı : 71
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özer BADAK’ ın Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in yardımcı araştırıcı olduğu, Novartis Ürünleri tarafından desteklenen SPP100F2301 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 6 hasta için) toplam 61.738,02 TL., Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 28.718,28 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 393,00 TL., Honararium bedeli 32.626,74 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
 2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.H.Güner ÖZSAN’ in yardımcı araştırıcı olduğu, Johnson&Johson Sıhhi Malzeme San.ve Tic. Ltd.Şti. tarafından desteklenen PCI-32765CLL3001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 20 hasta için) toplam 289.800,00 TL., Honararium bedeli 289.800,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Serkan YENER’ in Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ ile Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in yardımcı araştırıcı olduğu, Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen MK0859-022 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 5 hasta için) toplam 16.878,75 TL., Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 1.393,75 TL., Honararium bedeli 15.485,00 TL., Araştırma Kurumu (Veya Unsurları) için 1.980,00 TL., Diğer 24.800,00 TL., tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
4-Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali Osman SAATÇİ’ nin sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.Hakan ÖNER’ in yardımcı araştırıcı olduğu Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti. tarafından desteklenen 16644 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından (hedeflenen 24 hasta için) Araştırma Birimlerine Ayni Destek (Sarf Malzemesi, Yazılım,Donanım, Yayın vb.) toplam 3.600,00 TL., katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
5- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’ nin Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti. tarafından 02.05.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Klinikte Pratikte Rivaroksaban” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Şevket Erbil ÜNSAL’ ın Bristol-Myers Squibb firması tarafından 07.06.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “JİA Tedavisinde Güncelleme ve Orencia” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.400,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.İsmail SARI’ nın Merc Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. firması tarafından 19.07.2013-20.07.2013 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen “Romatoloji E-Kitap Danışma Kurulu” konulu toplantıya danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.