15.07.2008/335

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.07.2008
Toplantı Sayısı : 335

 GÜNDEM : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Hemşirelikte Yönetim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması ve öğretim planının onaylanması.
 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı bünyesinde “İş Sağlığı Hemşireliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması ve öğretim planının onaylanması.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Türkçe Öğretmenliği İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı” açılması ve öğretim planının onaylanması.
 5. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. İşletme Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 8. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 11. Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 12. Devlet Konservatuarı öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 13. Mimarlık Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 15. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 16. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünün yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 17. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 18. Güzel Sanatlar Enstitüsünün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 19. Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 20. Sosyal Bilimler Enstitüsünün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 21. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Çevre Bilimleri ile Çevre Teknolojisi programlarının “Çevre Mühendisliği” adı altında tek bir program olarak birleştirilmesi.
 22. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemizde Çift Anadal Programı uygulayan İşletme Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin Çift Anadal Programına son başvuru tarihinin belirlenmesi.
 23. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinde değişiklik yapılması.
 24. Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 25. Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerin de değişiklik yapılması.
 26. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 27. Üniversitemiz ile Belçika Arteveldehogeschool arasında hazırlanan Mutabakat Zaptı.
 28. Öğretim Üyeliğine Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları Kriterleri.
 29. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 30. Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 31. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Farmakoloji Anabilim Dalında Klinik Toksikoloji Doktora Programı açılması.
 32. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Moleküler Tıp yüksek lisans ve doktora programı ile Multi disipliner Moleküler Tıp Anabilim Dalının açılması.
 33. İşletme Fakültesi’nde İngilizce Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün kurulması.
 34. Üniversitemiz ile Wisconsin River-Falls Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 35. Üniversitemiz ile Bournemouth Üniversitesi (İngiltere) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 36. Üniversitemiz ile Kyungpook National Üniversitesi (Kore) arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 37. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 38. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nün öğretim planında değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Polat SOYER
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof. Fahri SÜMER
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Sedef GİDENER
 
Prof Dr. Akın ALTUN
 
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 
 

Üniversite Senatosu 15.07.2008 Salı günü saat 10.45’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sedat Karademir görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Polat Soyer izinli, Prof.Dr. Cahit Helvacı görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Emin Alıcı ile Müdür Vekili Prof.Dr.Akın Altun katıldı..
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. ve 38. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında “Hemşirelikte Yönetim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programı açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 26.05.2008 tarih ve 02/09 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında “İş Sağlığı Hemşireliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 26.05.2008 tarih ve 02/10 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Türkçe Öğretmenliği İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 20.06.2008 tarih ve 4/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 20.03.2008 tarih ve 2/4-5-6-7 sayılı kararları ile 06.05.2008 tarih ve 03/05-7-8-9 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararlarda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin;
a) Grafik Bölümü ile Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı öğretim planlarında 11.04.2008 tarih ve Fakülte Kurulu’nun 03/04-05 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına, 
b) Müzik Bilimleri Bölümünde Müzik Teknolojisi Anabilim Dalının ilk kez açılması nedeniyle öğretim planının Fakülte Kurulu’nun 11.04.2008 tarih ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi’nin, İktisat, İşletme, Uluslar arası İlişkiler, Turizm ve Otelcilik Bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 24.06.2008 tarih ve 06/01 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına, bu değişikliklerin söz konusu Kurul kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin, tüm bölümlerinin öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 11.06.2008 tarih ve 140/1 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına, bu değişikliklerin söz konusu Kurul kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun;
a) Güverte Bölümü öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun 27.06.2008 tarih ve /1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına, 
b)Makine Bölümü 1. sınıf öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun 27.06.2008 tarih ve /1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve 2., 3. ve 4. sınıf öğretim planlarının ilk kez onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun 31.03.2008 tarih ve 2/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Hemşirelik Yüksekokulu’nun öğretim planında Yüksekokul Kurulu’nun 10.06.2008 tarih ve 87/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı’nın Müzik Bölümüne bağlı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı ile Sahne Sanatları Bölümüne bağlı Opera Anasanat Dalı öğretim planlarında; Konservatuvar Kurulu’nun 28.03.2008 tarih ve 03/02 sayılı kararı ile 18.04.2008 tarih ve 05/3-4-7-8-9-10 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararlarda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık ile Şehircilik ve Bölge Planlama Bölümlerinin öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 24.04.2008 tarih ve 4/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 08.07.2008 tarih ve 5/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında öğretim planı değişikliğinin Yüksekokul Kurulu’nun 07.05.2008 tarih ve 10/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün Yüksek Lisans, Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğretim planı değişikliğinin Enstitü Kurulu’nun 26.05.2008 tarih ve 51/1-2 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararlarda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim planı değişikliğinin Enstitü Kurulu’nun 20.06.2008 tarih ve 4/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün Sahne Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans ile Doktora Programı, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans ile Sanatta Yeterlik Programı, Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans ile Sanatta Yeterlik Programına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 26.03.2008 tarih ve 1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans, doktora ve tezsiz yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 21.05.2008 tarih ve 2/2-4-5-6-7-9-10-11 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararlarda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 18.04.2008 tarih ve 2/11 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Çevre Bilimleri” ve “Çevre Teknolojisi” Programlarının “Çevre Mühendisliği” adı altında tek programda birleştirilmesine ve Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ait öğretim planlarının,  Enstitü Kurulu’nun 21.05.2008 tarih ve 2/8 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- 2008-2009 öğretim yılında;
a) Mühendislik Fakültesi’nin Çift Anadal ve Yandal Programlarına son başvuru tarihinin 05 Eylül 2008,
b) İşletme Fakültesi’nin Çift Anadal Programına son başvuru tarihinin 12 Eylül 2008 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 11. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Üniversitemiz ile Belçika Arteveldehogeschool arasında ekte yer alan Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne, Ocak 2009’dan itibaren uygulanmasına ve söz konusu Esasların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Anestezi ile Odyometri programlarına ait öğretim planlarında Yüksekokul Kurulu’nun 16.05.2008 tarih ve 88/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 21.04.2008 tarih ve 1/4-5-6 sayılı, 26.05.2008 tarih ve 2/4-5-7-11 sayılı ve 26.06.2008 tarih ve 3/2-3-4-5-8 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararlarda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Klinik Toksikoloji Doktora Programı” açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 26.06.2008 tarih ve 03/7 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına  oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Multidisipliner Moleküler Tıp Anabilim Dalı” açılmasına ve bu Anabilim Dalı bünyesinde “Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı” ile “Moleküler Tıp Doktora Programı” açılmasına, öğretim planlarının Enstitü Kurulu’nun 26.06.2008 tarih ve 03/6 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (1 hayır – 36 evet) ile karar verildi.
KARAR 33- İşletme Fakültesi bünyesinde “İngilizce Uluslararası İşletmecilik ve Dış Ticaret Bölümü” kurulmasına, öğretim planının Fakülte Kurulu’nun 03.07.2008 tarih ve 7/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemiz ile Wisconsin River-Falls Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Üniversitemiz ile Bournemouth Üniversitesi (İngiltere) arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Üniversitemiz ile Kyungpook National Üniversitesi (Kore) arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planlarında Yüksekokul Kurulu’nun 27.02.2008 tarih ve 3/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 14.07.2008 tarih ve 2/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.