15.05.2012/399

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.05.2012
Toplantı Sayısı : 399 

GÜNDEM       : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Avrupa Çalışmaları Doktora programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren %30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesi.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Dış Ticaret II. öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında eğitimin 2012-2013 öğretim yılından itibaren %100 İngilizce verilmesi ve İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans Programının açılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İstihdam Ve Kariyer Danışmanlığı II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksek Lisans Programı açılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Maliye Uygulamaları II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, İnsan Hakları Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Ceza Hukuku II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren İngilizce İşletme Yönetimi Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri II.öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalına aktarılması ve bu Anabilim Dalında Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı açılması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı açılması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Para ve Banka Yüksek Lisans Programı adının 2012-2013 öğretim yılından itibaren Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans programı olarak değiştirilmesi.
 12. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına bağlı “Yara İyileşmesi” Bilim Dalı açılması.
 13. Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü bünyesinde “Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı”nın açılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde “Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı”nın açılması.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin iptal edilmesi ve yeni yönerge taslağının görüşülmesi.
 16. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Erişkin Prevantif Onkoloji” Bilim Dalının kurulması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Prof.Dr. Serap ALP
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Doç.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

 

Üniversite Senatosu 15.05.2012 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Sacit Özer görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Serap Alp ile Müdür Vekilleri, Prof.Dr. Şermin Genç ve Doç.Dr. Celalettin Şimşek toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Murat Tuncay ve Prof.Dr. Besti Üstün görevli, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof.Dr. Atila Akkoçlu, Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay, Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan raporlu, olduğu içintoplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5. ve 12. maddelerin gündemden çekilmesine, 16.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Avrupa Çalışmaları Doktora Programı”nda 2012-2013 öğretim yılından itibaren % 30 yabancı dille (İngilizce) eğitim verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Dış Ticaret İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nda eğitimin 2012-2013 öğretim yılından itibaren %100 İngilizce verilmesine, bu Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Dış Ticaret Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren “İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren “Mali Uygulamalar İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren “İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı”, “İnsan Hakları Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Ceza Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren “İngilizce İşletme Yönetimi Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının 2012-2013 öğretim yılından itibaren Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalına aktarılmasına ve bu Anabilim Dalında “Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bünyesinde 2012-2013 öğretim yılından itibaren “Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Para ve Banka Yüksek Lisans Program” adının 2012-2013 öğretim yılından itibaren“Finansal İktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü bünyesinde “Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı”nın açılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde “Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı”nın açılmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversite Senatosu’nun 20.09.2002 tarih ve 288/8 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge’nin iptal edilmesine ve hazırlanan yeni Yönergenin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Erişkin Prevantif Onkoloji” Bilim Dalının kurulmamasına oyçokluğu (40 Evet – 3 Hayır) ile karar verildi.