14.12.2015/165

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
 
Toplantı Tarihi:14.12.2015
Toplantı Sayısı:165
 
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Zeynep ÖZBEK’in Alcon-Novartis Firması tarafından 15/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Presbiyopi ve Astigmatizmaya Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 11/12/2015 tarih ve 665 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’in UCB Pharma Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit ve Spondiloartrit Hastalarına Yönelik Hasta Okulu Eğitim Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı’nın 11/12/2015 tarih ve 129 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr.Gerçek CAN’ın UCB Pharma Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit ve Spondiloartrit Hastalarına Yönelik Hasta Okulu Eğitim Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı’nın 11/12/2015 tarih ve 130 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Gökçe KENAR’ın MSD Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı’nın 08/12/2015 tarih ve 125 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un MerckSharp&Dohme firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı’ nın 09.12.2015 tarih ve 122 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Handan YARKAN TUĞSAL’ın Merck Sharp&Dohme Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı ‘ nın 08/12/2015 tarih ve 123 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Gerçek CAN’ ın MerckSharp&Dohme firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA İmaging Danışma Kurulu ve Workshop” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı’ nın 08.12.2015 tarih ve 124 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan Özakbaş’ın MED Firması tarafından 12/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İzmir MS Atölyesi” isimli toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.160,68 TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı ‘ nın 09/12/2015 tarih ve 990 sayılı yazısı ile ekleri incelendi
 
Toplantıya Katılanlar                               
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN       
Prof.Dr.Can KARACA                                                                                           
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof.Dr.Murat DUMAN
E.Galip GÜRSOY
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 14/12/2015 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1 Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Zeynep ÖZBEK’in Alcon-Novartis Firması tarafından 15/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Presbiyopi ve Astigmatizmaya Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, ilgili firma tarafından ödenecek 2.250,00TL(KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş ÖNEN’in UCB Pharma Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit ve Spondiloartrit Hastalarına Yönelik Hasta Okulu Eğitim Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Dr.Gerçek CAN’ın UCB Pharma Firması tarafından 16/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Romatoid Artrit ve Spondiloartrit Hastalarına Yönelik Hasta Okulu Eğitim Toplantısı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 5.750,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4– Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Romatoloji -İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Gökçe KENAR’ın MSD Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” konulu toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un MerckSharp&Dohme firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6- İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzm.Dr.Handan YARKAN TUĞSAL’ın Merck Sharp&Dohme Firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA Imaging Danışma Kurulu ve Workshop” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Gerçek CAN’ ın MerckSharp&Dohme firması tarafından 14.12.2015-15.12.2015 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan “SpA İmaging Danışma Kurulu ve Workshop” isimli toplantıda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.540,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan Özakbaş’ın MED Firması tarafından 12/12/2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “İzmir MS Atölyesi” isimli toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 4.160,68 TL(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.