14.12.2010/991

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.12.2010
Toplantı Sayısı : 991 

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Keser hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Öztürk hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nur Arslan hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Binnur Akdede hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İsmail Sarı hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ufuk Yetkin ile Doç.Dr. Sadık Kıvanç Metin hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Sermin Özkal hakkındaki raporlar.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Ünver hakkındaki raporlar.
 10. Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ünsal Gemici hakkındaki raporlar.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu hakkındaki raporlar.
 12. Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlhan Öztop hakkındaki raporlar.
 13. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vildan Mevsim hakkındaki raporlar.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın, “CIBS of London Metropolitan Business School (LMBS)”da misafir araştırmacı olarak 01.09.2011-28.11.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Suner’in Viyana Tıp Üniversitesi, Medikal İstatistik, İnformatik ve Akıllı Sistemler Bölümünden Prof.Klaus-Peter Adlassnig tarafından “Tıpta Karar Destek Sistemleri” başlıklı doktora tezi kapsamında ziyaretçi araştırmacı olarak davet alması nedeniyle 01.03.2011-29.02.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Avusturya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Seyfullah Efe’nin doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, Essen Üniversitesi’nde seminerlere katılmak üzere 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Almanya’da görevlendirilmesi.
 17. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Topalak’ın AstraZeneca İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 09.12.2010 tarihinde Kayseri’de düzenlenen “Nexium Lokal Birinci Basamak Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan’ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 17.12.2010 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “KML Danışma Kurulu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.12.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Tütün Kontrolü” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.145 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “DM: İnsülin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.200 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından 05.11.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenen “MabThera Ulusal Hematoloji Kongresi Uydu Sempozyumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nedim Çakır’ın, sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CCBC134A2403 protokol no’lu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 5.450 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Fen Fakültesi’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi ek gelir ve gider bütçesinin 40.000 TL olarak belirlenmesi.
 24. Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açıköğretim Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Yrd.Doç.Dr. Ömer İnce, Yrd.Doç.Dr. Sabahattin Çağın, Yrd.Doç.Dr. Halim Akgöl ve Yrd.Doç.Dr. Zekavet Kabasakal’ın, söz konusu Müdürlükte görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere 01.12.2010 – 30.06.2011 tarihleri arasında (ayda 4 saat-hafta sonlarında) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve ilgili kurum tarafından her bir görevlendirme için aylık 280 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 25. Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açıköğretim Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Öğr.Gör.Dr.Murat Ellez’in, söz konusu Müdürlükte görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere 01.12.2010 – 30.06.2011 tarihleri arasında (ayda 4 saat-hafta sonlarında) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından aylık 200 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 26. Atıf Bilir’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Behiye Eker Kazancı’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Av.Serkan Mutluel’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 28. Baykent Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin Hukuk Faktültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 29. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu’nun İzmir Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan İzmir Mask Müzesinin tasarım ve dekorasyonu ile ilgili çalışmalarına danışmanlık yapmak üzere, 01.12.2010-30.01.2011 tarihleri arasında Perşembe günleri Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Selin Kala’nın Erasme Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.02.2011-15.06.2011 tarihleri arasında Brüksel/Belçika’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 14.12.2010 tarih ve 403 sayılı kararı.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Alp TİMUR Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 14.12.2010 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Ercüment Yalçın ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir rahatsız olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10., 11., 12., 13., 29., 30. ve 31. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hakan Keser ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hakan Keser hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hakan Keser’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yeşim Öztürk hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yeşim Öztürk’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nur Arslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nur Arslan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nur Arslan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Binnur Akdede ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Binnur Akdede hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Binnur Akdede’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İsmail Sarı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İsmail Sarı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ufuk Yetkin ve Doç.Dr. Sadık Kıvanç Metin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ufuk Yetkin ile Doç.Dr. Sadık Kıvanç Metin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporlarda; Doç.Dr. Sadık Kıvanç Metin’in ilan edilen doçentlik kadrosuna uygun olduğu yönünde olumlu görüş bildirerek tercih edildiği anlaşıldı.
Söz alan üyeler de Doç.Dr. Sadık Kıvanç Metin hakkında olumlu görüşlerini belirterek jüri raporlarına katıldıklarını ifade ettiler.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sermin Özkal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sermin Özkal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Sermin Özkal’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Ünver ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bayram Ünver hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Bayram Ünver’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ünsal Gemici ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ünsal Gemici hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ünsal Gemici’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kaan Yaralıoğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlhan Öztop ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İlhan Öztop hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İlhan Öztop’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vildan Mevsim ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Vildan Mevsim hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın, “CIBS of London Metropolitan Business School (LMBS)”da misafir araştırmacı olarak 01.09.2011-28.11.2011 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Suner’in Viyana Tıp Üniversitesi, Medikal İstatistik, İnformatik ve Akıllı Sistemler Bölümünden Prof.Klaus-Peter Adlassnig tarafından “Tıpta Karar Destek Sistemleri” başlıklı doktora tezi kapsamında ziyaretçi araştırmacı olarak davet alması nedeniyle 01.03.2011-29.02.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak Avusturya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Seyfullah Efe’nin doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak, Essen Üniversitesi’nde seminerlere katılmak üzere 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Almanya’da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömer Topalak’ın AstraZeneca İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 09.12.2010 tarihinde Kayseri’de düzenlenen “Nexium Lokal Birinci Basamak Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Ali Özcan’ın Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 17.12.2010 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “KML Danışma Kurulu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Kılınç’ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.12.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Tütün Kontrolü” konulu konferansta konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.145 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15.12.2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “DM: İnsülin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.200 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Bülent Ündar’ın Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. tarafından 05.11.2010 tarihinde Antalya’da düzenlenen “MabThera Ulusal Hematoloji Kongresi Uydu Sempozyumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın (KDV hariç) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nedim Çakır’ın, sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CCBC134A2403 protokol no’lu “EU-CORESM; Ciddi Gram-pozitif enfeksiyonların tedavisi için Avrupa CUBICIN® Sonuçları Kaydı ve Deneyimi” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 5.450 TL (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Fen Fakültesi’nin 2010 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi ek gelir ve gider bütçesinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 08.12.2010 tarih ve 678/2 sayılı kararı doğrultusunda 40.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açıköğretim Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Yrd.Doç.Dr. Ömer İnce, Yrd.Doç.Dr. Sabahattin Çağın, Yrd.Doç.Dr. Halim Akgöl ve Yrd.Doç.Dr. Zekavet Kabasakal’ın, söz konusu Müdürlükte görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere 01.12.2010 – 30.06.2011 tarihleri arasında (ayda 4 saat-hafta sonlarında) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve ilgili kurum tarafından her bir görevlendirme için saat başına 70 TL (KDV hariç) olmak üzere toplam aylık 280 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açıköğretim Kursları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Öğr.Gör.Dr.Murat Ellez’in, söz konusu Müdürlükte görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitim seminerlerinde danışmanlık yapmak üzere 01.12.2010 – 30.06.2011 tarihleri arasında (ayda 4 saat-hafta sonlarında) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından saat başına 50 TL (KDV hariç) olmak üzere toplam aylık 200 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Atıf Bilir’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Behiye Eker Kazancı’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Av.Serkan Mutluel’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Sancakdar’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 708 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Baykent Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’nin Hukuk Faktültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL ücretin Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR 2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Aliyazıcıoğlu’nun İzmir Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan İzmir Mask Müzesinin tasarım ve dekorasyonu ile ilgili çalışmalarına danışmanlık yapmak üzere, 01.12.2010-30.01.2011 tarihleri arasında Perşembe günleri Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Selin Kala’nın Erasme Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.02.2011-15.06.2011 tarihleri arasında Brüksel/Belçika’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- A-Tıp Fakültesi Dergisi Yıl: 2010, Cilt:24, Sayı 2’nin 450 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.0100.0000.000/BY.010.087.544 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 450 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Işıl Özgen’in “Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek” isimli kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C- Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin 2010 yılı 2. Sayısının 500 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.7777.1003.000/BY.010.008.545 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.