14.12.2004/727

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.12.2004
Toplantı Sayısı : 727

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Özekes hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlgi Karapınar Kapdan hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Coşkun Sarı hakkındaki raporlar.
 5. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Grafik Anasanat Dalında doktora eğitimi yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör.Nazan Düz’ün doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında devam etmesi.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşen Müezzinoğlu’nun Lousville Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde hava kirliliği kontrolü konusunda projelerde çalışmak üzere 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine ait 23.11.2004 tarih ve 724/15 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, 15.01.2005-15.06.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz olarak Kentucky/Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Özoğlu’nun 2004/2005 eğitim öğretim yılı süresince Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Taner Çamsarı’nın 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteği.
 9. Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Çağın Şentürk’ün 01.02.2005 – 31.07.2005 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle (yol hariç) Brüksel/Belçika’da ULB Onkoloji Merkezi Jules Bordet Enstitüsü’nde magnetik rezonans görüntüleme ve spektroskopi konularında çalışmalar yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranları.
 11. Kolorkim Kimya Ltd.Şti. ile Vergi Denetmenleri Derneği adına İzmir Şubesi Başkanlığı’nın, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye Kapsamında bilimsel görüş istemi.
 12. Akademik kadro aktarması.
 13. Dolu kadroda derece, boş kadroda unvan değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların birimlerimize dağılımı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 


Üniversite Yönetim Kurulu 14.12.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Özekes ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muhammet Özekes hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3-
Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İlgi Karapınar Kapdan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İlgi Karapınar Kapdan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler adaylar ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4-
Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Coşkun Sarı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Coşkun Sarı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Coşkun Sarı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not: Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem görüşmeler sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 5-
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Grafik Anasanat Dalında doktora eğitimi yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Araş.Gör.Nazan Düz’ün doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşen Müezzinoğlu’nun Lousville Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde hava kirliliği kontrolü konusunda projelerde çalışmak üzere 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine ait 23.11.2004 tarih ve 724/15 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve 15.01.2005-15.06.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz-yevmiyesiz olarak Kentucky/Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Özoğlu’nun 2004/2005 eğitim öğretim yılı süresince Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Taner Çamsarı’nın 01.01.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Çağın Şentürk’ün 01.02.2005 – 31.07.2005 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle (yol hariç) Brüksel/Belçika’da ULB Onkoloji Merkezi Jules Bordet Enstitüsü’nde magnetik rezonans görüntüleme ve spektroskopi konularında çalışmalar yapmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtımının 07.12.2004 tarih ve 12 sayılı Merkez Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirtilen oranlar dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- a)Kolorkim Kimya Ltd.Şti.’nin Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba KDV dahil 472.000.000.-TL yatırılmasına,
b)Vergi Denetmenleri Derneği adına İzmir Şubesi Başkanlığı’nın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gülsel’den Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile bilimsel görüş isteminin uygunluğuna, bilimsel görüş ücreti olarak Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba KDV dahil 1.000.000.000.-TL yatırılmasına ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan %45 tutar olan brüt 381.355.932.-TL’nin ilgili öğretim üyesine katkı payı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- 29.09.2004 tarihli ve 2004/8108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda dolu kadroda derece, boş kadroda unvan değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların birimlerimize dağılımının ekteki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.