14.11.2017/1326

Yayınlanma Tarihi: 08-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.11.2017
Toplantı Sayısı : 1326
GÜNDEM    : 
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Özen hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan ve 01.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Büşra Kahraman Ağır’ın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan ve 02.01.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Umur Keleş’in 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsa Çelik’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 6. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Karadağ’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağla Aktaş’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca öncelikli alanlar kapsamında Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Üniversitemiz Rektör Vekili ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Erdal Çelik’in, TÜBİTAK Araştırma Destek Programı Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu “Otomotiv Malzeme/Makine İmalat” Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği yapmak üzere, 04.08.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Azize Ayol’un TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu’nda Yürütme Kurulu Üyeliği yapmak üzere, 15.08.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının Bursa Şubesinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak, 29-30 Kasım ve 01 Aralık 2017 tarihlerinde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık öğrencisi olarak görev yapmakta olan Arş.Gör.Dr.Mehmet Ali Tarhan’ın Avusturya/Salzburg PMU Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.395,48 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.271,19 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.850 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 61.364,85 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün, 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi yetersiz kaldığından 150.000 TL tutarında hazırlanan Ek Gelir-Gider Bütçesi teklifi.
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz birimlerine yerleştirilen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49.maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek madde 30 ile statüleri aynı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin statülerinin yine aynı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesinde Üniversitemiz “Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesine geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”a tabi olup olmadığı konusu.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 21. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 22. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan ve 29.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fatma Yılmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Bilal Kartal’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 24. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Cansu Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 25. Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Selin Duran’ın, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca öncelikli alanlar kapsamında Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 26. Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 14.11.2017 tarih ve 609 sayılı kararı.
 27. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Doç.Dr. Nilsen Gökçen ULUK  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A.Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Prof.Dr. Mete EDİZER  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 14.11.2017 Salı günü saat 15.30’da Fen Fakültesi Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Kubilay Aysevener ile Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Nilsen Gökçen Uluk ve Yrd.Doç.Dr.  Özlem Bilik katıldı.
Prof.Dr. İlknur Cöcen rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 2., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ahmet Özen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ahmet Özen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ahmet Özen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Doç. Dr. Nilsen Gökçen Uluk ve Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadılar.
KARAR 3 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan ve 01.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Büşra Kahraman Ağır’ın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan ve 02.01.2018 tarihinde görev süresi sona erecek olan Umur Keleş’in 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsa Çelik’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Kübra Karadağ’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağla Aktaş’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca öncelikli alanlar kapsamında Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Üniversitemiz Rektör Vekili ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Erdal Çelik’in, TÜBİTAK Araştırma Destek Programı Başkanlığı’na bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu “Otomotiv Malzeme/Makine İmalat” Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği yapmak üzere, 04.08.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Azize Ayol’un TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na bağlı Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu’nda Yürütme Kurulu Üyeliği yapmak üzere, 15.08.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle bölümündeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Meraklı’nın, TMMOB Mimarlar Odasının Bursa Şubesinde düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak, 29-30 Kasım ve 01 Aralık 2017 tarihlerinde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Tıp Fakültesi’nde Tıpta Uzmanlık öğrencisi olarak görev yapmakta olan Arş.Gör.Dr.Mehmet Ali Tarhan’ın Avusturya/Salzburg PMU Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.395,48 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.271,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.850 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 61.364,85 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün, 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesi yetersiz kaldığından Merkez Yönetim Kurulu’nun 08.11.2017 tarih ve 11/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 150.000 TL tutarında hazırlanan Ek Gelir-Gider Bütçesi teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz birimlerine yerleştirilen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49.maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek madde 30 ile statüleri aynı Kanunun 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin statülerinin yine aynı Kanunun 33/a maddesine dönüştürülmesinde Üniversitemiz “Araştırma Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesine geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”a tabi olup olmadığı konusunun Üniversite Senatosu gündeminde görüşülmesine karar verildi.
KARAR 19 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan ve 29.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Fatma Yılmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Bilal Kartal’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Cansu Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş.Gör. Selin Duran’ın, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca öncelikli alanlar kapsamında Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt: 9 2.Sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 7777.1003.000/BY.017.039.926 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27 Akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.