14.11.2006/807

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.11.2006
Toplantı Sayısı : 807

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Demirsoy hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Özgen Özbey’in Suny University at Buffalo School Management’da doktora eğitimi yapmak üzere 09.01.2007-09.01.2008 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı olarak öğretim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Bülent Aydoğdu’nun Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/5 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan ve Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimi yapması uygun görülen Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dilek Karaman’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Derya Baran’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/5 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Uğur Malayoğlu’nun, “Hap Kaplı İmplant Malzemelerin Korozyon Davranışı” konusunda görüşmelerde bulunmak ve araştırmalar yapmak üzere 31.10.2006 – 05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapmakta olan A.Işınsu Atalay’ın Pamukkale Üniversitesi’nde Erasmus-2006 güz toplantısına katılmak üzere 15.11.2006-18.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 38.13.60.56.09.4.1.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Denizli’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. A.Güldem Cerit’in Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 08.11.2006 tarihinde (yol dahil ) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Okan Tuna’nın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-08.11.2006 tarihlerinde (yol dahil ) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesi.
 12. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ender Asyalı’nın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-08.11.2006 tarihlerinde (yol dahil ) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesi.
 13. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-08.11.2006 tarihlerinde (yol dahil ) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da görevlendirilmesi.
 14. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan’ın, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Anıl Çeçen’in, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Bahri Öztürk’ün, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan’ın, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Mumcu’nun, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’ün, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere görevlendirilen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’e eşlik etmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi Metin Yücesoy’un, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 6245 Sayılı Harcirah Kanunu uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Aytunç Erek’in, “Exergetic And Exergoeconomic Analysis of Thermal Energy Systems” konusunda araştırma yapmak üzere 01.02.2007-31.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Oshawa-Ontario Kanada’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü’nden sürekli işçi Mehmet Çetinbilek’in DBTE-165 No’lu MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş; gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ege ve Akdeniz kıyıları, Ankara ve İstanbul’da 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer İngelheim İlaç firması adına 10.11.2006 tarihinde Konya’da ve 22.11.2006 tarihinde Isparta’da yapılacak olan “Parkinson Hastalığı Tedavisi” ile ilgili toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ A.Ş. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 26. Yaşasın Turizm A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 27. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 74.740.27 “İlan Giderleri” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.28 “Taşıma ve Nakliye Giderleri” harcama kaleminden 1.150,00.-YTL tutarın 74.740.27 harcama kalemine aktarılması.
 28. Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 15.150.07 “Özem Malzeme” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.22 “Sözleşmeli Personel” harcama kaleminden 3.450,00.-YTL tutarın 15.150.07 harcama kalemine aktarılması.
 29. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in 01.12.2006 tarihinde Janssen-Cilag firmasının Danışma Kurulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Özgül Karayurt’un Avrupa Birliği İşbirliği ile Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında 26.03.2006-26.03.2007 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hemşireliği Derneği’nin düzenlediği projede mesai saatleri içinde vermiş olduğu danışmanlık hizmeti bedeli olan toplam 5.250 Euro’nun Döner Sermaye katkı payı olarak dağıtılması.
 31. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Cem Volkan Gökdemir hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde tecziye edildiği “Uyarma” cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 47. ve 48.maddeleri uyarınca itirazı.
 32. Dokuz Eylül Üniversitesi Dans Topluluğu Çalışma Esasları.
 33. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 06.11.2006 tarih ve 297 sayılı kararı.
 34. Akademik kadro aktarması.
 35. Akademik kadro aktarması.
 36. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta Uzm.Hülya Atalay’ın, Çevre Mühendisliği Bölümünün Mikrobiyolojisi laboratuarlarının Akreditasyonu için Mikrobiyoloji laboratuarlarında Ölçüm Belirsizliği konusunda araştırma, inceleme yapmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 16.11.2006-24.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 37. 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili ve Beden Eğitimi ve Spor Derslerini vermek üzere görevlendirilen Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanlarının Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun yeni öğrencilerinin tamamının Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etme mecburiyetleri ile İzmir Meslek Yüksekokulu’ndaki ders dağılım planlarındaki değişiklikler nedeniyle görevlendirmelerde yeniden düzenleme yapılması.
 38. Akademik kadro aktarması.
 39. Akademik kadro aktarması. 

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. Atilla ORBAY  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Öcal USTA  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 14.11.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. H.Çetin Türkçü görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Atilla Orbay toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 36. ve 37. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Demirsoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mine Demirsoy hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mine Demirsoy’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Özgen Özbey’in Suny University at Buffalo School Management’da doktora eğitimi yapmak üzere 09.01.2007-09.01.2008 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı olarak öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaları Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Bülent Aydoğdu’nun Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/5 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan ve Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimi yapması uygun görülen Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Dilek Karaman’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Derya Baran’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/5 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2007 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Uğur Malayoğlu’nun, “Hap Kaplı İmplant Malzemelerin Korozyon Davranışı” konusunda görüşmelerde bulunmak ve araştırmalar yapmak üzere 31.10.2006 – 05.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük Uzman kadrosunda görev yapmakta olan A.Işınsu Atalay’ın Pamukkale Üniversitesi’nde Erasmus-2006 güz toplantısına katılmak üzere 15.11.2006-18.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masraflarının Rektörlük Bütçesinin 38.13.60.56.09.4.1.00.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Denizli’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. A.Güldem Cerit’in Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 08.11.2006 tarihinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Okan Tuna’nın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-08.11.2006 tarihlerinde (yol dahil ) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ender Asyalı’nın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-09.11.2006 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Selçuk Nas’ın Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Eğitimi, Denetleme Kurulu’nun Denizcilik Eğitim, Öğretim, Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri için “Kalite Standartları Denetçisi Eğitim Programı”na eğitmen olarak katılmak üzere 07.11.2006-09.11.2006 tarihlerinde (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi’nden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ümit Hassan’ın, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Anıl Çeçen’in, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Bahri Öztürk’ün, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Durmuş Tezcan’ın, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Mumcu’nun, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’ün, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Atatürk’ün doğumunun 125. yılı kutlaması çerçevesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Atatürk ve Hukuk Reformu” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere görevlendirilen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’e eşlik etmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi Metin Yücesoy’un, 19.11.2006-20.11.2006 tarihlerinde yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.02.02.09.4.1.07.2.03.3.1.01 no’lu tertibinden karşılanarak Hukuk Fakültesi’nde 6245 Sayılı Harcirah Kanunu uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Aytunç Erek’in, “Exergetic And Exergoeconomic Analysis of Thermal Energy Systems” konusunda araştırma yapmak üzere 01.02.2007-31.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Oshawa-Ontario Kanada’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü’nden sürekli işçi Mehmet Çetinbilek’in DBTE-165 No’lu MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 26.09.2006-18.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (gidiş-dönüş; gemi, tren, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ege ve Akdeniz kıyıları, Ankara ve İstanbul’da 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer İngelheim İlaç firması adına 10.11.2006 tarihinde Konya’da ve 22.11.2006 tarihinde Isparta’da yapılacak olan “Parkinson Hastalığı Tedavisi” ile ilgili toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ A.Ş. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Yaşasın Turizm A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 74.740.27 “İlan Giderleri” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.28 “Taşıma ve Nakliye Giderleri” harcama kaleminden 1.150,00.-YTL tutarın 74.740.27 harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinin 15.150.07 “Özem Malzeme” harcama kalemindeki ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 74.740.22 “Sözleşmeli Personel” harcama kaleminden 3.450,00.-YTL tutarın 15.150.07 harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Görsev Yener’in 01.12.2006 tarihinde Janssen-Cilag firmasının Danışma Kurulu toplantısında konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Özgül Karayurt’un Avrupa Birliği İşbirliği ile Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında 26.03.2006-26.03.2007 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hemşireliği Derneği’nin düzenlediği projede mesai saatleri içinde vermiş olduğu danışmanlık hizmeti bedeli olan toplam 5.250 Euro’nun aylık olarak dağıtılması ve yasal kesintilerden sonra kalan kısmın %40 oranında görevli Yrd.Doç.Dr. Özgül Karayurt’a (maaş+üniversite ödeneği+idari görev ödeneği) toplamının %200’ünü geçmemek üzere yasal çerçeveler dahilinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Cem Volkan Gökdemir hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde tecziye edildiği “Uyarma” cezasına ilişkin itiraz dilekçesi ile soruşturma dosyasını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca Prof.Dr. Öcal Usta’nın Raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Dans Topluluğu Çalışma Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- A- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Melda Sur’un “İş Hukuku-Toplu İlişkiler” adlı kitabı kendi olanaklarıyla dışarıda bastırmasının uygunluğuna,
B- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gülşah Uğurluel’in hazırlamış olduğu “Muhasebe Meslek Mensuplarının Karar Verme Fonksiyonuna Yönelik Sosyal Sorumlulukları: İzmir İlini Kapsayan Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezini kendi olanaklarıyla dışarıda bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta Uzm.Hülya Atalay’ın, Çevre Mühendisliği Bölümünün Mikrobiyolojisi laboratuarlarının Akreditasyonu için Mikrobiyoloji laboratuarlarında Ölçüm Belirsizliği konusunda araştırma, inceleme yapmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 16.11.2006-24.11.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan Türk Dili ve Beden Eğitimi ve Spor Derslerini vermek üzere görevlendirilen Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Okutmanlarının Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun yeni öğrencilerinin tamamının Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etme mecburiyetleri ile İzmir Meslek Yüksekokulu’ndaki ders dağılım planlarındaki değişiklikler nedeniyle görevlendirmelerin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemesine oybirliği ile karar verildi.

Türk Dili Bölümü

Adı Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. Rabia Eryılmaz

İzmir Meslek Y.Ok.

10

Okt. Kemal Bulut

İzmir Meslek Y.Ok.

10

Okt. Bilal Öngül

İzmir Meslek Y.Ok.

10

Okt. Zehra Çobanoğlu

İzmir Meslek Y.Ok.

8

Okt. N.Kübra Erbay

İzmir Meslek Y.Ok.

2

Okt. N.Kübra Erbay

İ.İ.B.Fak.

6

Okt. Abdurrahman Günay

İ.İ.B.Fak.

10

Okt. Gülece Hoşgönül

Müh.Fak.

4

Beden Eğitimi ve Spor

Adı Soyadı

Birimi

Ders Saati

Okt. İsmail Aydın

İ.İ.B.Fak.

10

Okt. Melike Peşkirin

İzmir Meslek Y.Ok.

4

Okt. Z.Hayat Atak

İzmir Meslek Y.Ok.

4

Okt. Sedat Yapıcıoğlu

İzmir Meslek Y.Ok.

14

Okt. Saliha Alpaslan

İzmir Meslek Y.Ok.

1

KARAR 38- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.