14.11.2000/545

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.11.2000 
Toplantı Sayısı :
 545

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan, Uzm. Ahmet Özkan’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 29.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji ve İran uyruklu Arş.Gör. Muhammet Mugaminiya’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Kurt’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Faruk Kalkan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Lefke Üniversitesi’nde ders vermek ve araştırma-incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 01.10.2000 tarihinden itibaren 15 günde bir Perşembe ve Cuma günü olan görevlendirilmesinin uçak saatleri uygun olmadığından Salı ve Çarşamba günleri olarak düzeltilmesi.
 6. Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 33 kişiye 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05/04/1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca 2000 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak görev yapan Memur ve Hizmetli personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine katkıları nedeniyle kişi başına net 75.000.000.-TL Katkı Payı ödenmesi konusu.
 8. Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Makine ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İşletmeleri A.Ş. ile imzalanan, Enmersan Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan, Efes Mermer Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan ve Zümrüt Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi konusu.
 9. Akademik kadro aktarması.
 10. 1999 yılında Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen ve 2001 yılına aktarılması Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 31/10/2000 tarih ve 543/18 sayılı kararı ile uygun görülen kontenjanın, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Polat’ın İsrail Hükümeti Yükseköğretim Kurulu (The Israeli Council for Higher Education) tarafından Ben Gurion Üniversitesi Kimya Bölümü’nde termik Santral Küllerinin Çevresel zararlarının Önlenmesi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Kasım 2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak İsrail’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 13. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev ve Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G. Yakhno’nun, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Muhammet Duman’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan Marine Waste Water Discharges konferansında “Deep Sea Tailing Discharge and Its Environmental Monitoring in the Eastern Black Sea” ve Submarine Disposal System of Çayeli (Turkey) Cu-Zn Mine, An Example For Deep Sea Industrial Outfall” başlıklı sunumları yapmak üzere yolluklu (uçak ile yol dahil, güzergahı- İzmir, İstanbul, Genova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli olarak masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 27 Kasım – 02 Aralık 2000 tarihleri arasında İtalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2001 – 31-12-2001 tarihleri arasında görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi, 84/7784 Sayılı Bakanlar kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 16. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan, 1998 yılında kullanılmak üzere Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne tahsis edilen ve 1999 yılında kullanılmak üzere aktarılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen kontenjandan faydalanarak yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy, Loeb-Sullivan School of International Business and Logistics’de 13.10.1999 tarihinden itibaren görevlendirilen ve 19.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, okul ücreti ödenmeksizin, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere 26.09.2000 tarih ve 538/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile görev süresinin uzatılması uygun görülen Araş.Gör. Mahir Akarsu’nun görevlendirme şartlarının; maaşlı, maaş transferli, öğrenim giderleri, kırtasiye yardımı ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak görev süresi uzatımının 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca düzeltilmesi.
 17. Mimarlık Fakültesi 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.

Toplantıda Bulunanlar:
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof.Dr. Faruk KALKAN 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
Prof.Dr. Halil KÖSE 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 14.11.2000 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ve 17. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan, Uzm. Ahmet Özkan’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 29.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanmasına ilişkin Dekanlığın, 02.11.2000 tarih ve 5173 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan, Uzm. Ahmet Özkan’ın 29.12.2000 tarihinden itibaren 29.12.2001 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji ve İran uyruklu Arş.Gör. Muhammet Mugaminiya’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50 artışlı ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 30.10.2000 tarih ve 3636 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda; 
a) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50 artışlı (539.798.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak, b) İran uyruklu Arş.Gör. Muhammet Mugaminiya’nın, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50 artışlı (559.283.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak, görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Kurt’un atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 30.10.2000 tarih ve 25028 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Kurt’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Faruk Kalkan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Lefke Üniversitesi’nde ders vermek ve araştırma-incelemelerde bulunmak üzere 01.10.2000 tarihinden itibaren 15 günde bir Perşembe ve Cuma günü olan görevlendirilmesinin uçak saatleri uygun olmadığından Salı ve Çarşamba günleri olarak düzeltilmesine ilişkin Dekanlığın, 08.11.2000 tarih ve 5234 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Faruk Kalkan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Lefke Üniversitesi’nde ders vermek ve araştırma-incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 01.10.2000 tarihinden itibaren 15 günde bir Perşembe ve Cuma günü olan görevlendirilmesinin uçak saatleri uygun olmadığından Salı ve Çarşamba günleri olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından 33 kişiye 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05/04/1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca 2000 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin Müdürlüğün, 06.11.2000 tarih ve 3821 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından ekli listede yer alan 33 kişiye 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05/04/1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca 2000 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak görev yapan Memur ve Hizmetli personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine katkıları nedeniyle kişi başına net 75.000.000.-TL Katkı Payı ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 02.11.2000 tarih ve 7571 sayılı yazısı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak görev yapan Memur ve Hizmetli personele, Döner Sermaye İşletmesinin 2000 Mali Yılı faaliyetlerine katkıları nedeniyle kişi başına net 75.000.000.-TL Katkı Payı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Makine ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İşletmeleri A.Ş. ile imzalanan, Enmersan Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan, Efes Mermer Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan ve Zümrüt Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi konusuna ilişkin Müdürlüğün, 02.11.2000 tarih ve 1442 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Makine ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İşletmeleri A.Ş. ile imzalanan, Enmersan Granit ve Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan, Efes Mermer Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan ve Zümrüt Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına aktarılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- 1999 yılında Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen ve 2001 yılına aktarılması Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 31/10/2000 tarih ve 543/18 sayılı kararı ile uygun görülen kontenjanın, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 08.11.2000 tarih ve 22/10 sayılı kararı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
1999 yılında Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalına tahsis edilen ve 2000 yılına aktarılması uygun görülen ve 2001 yılına aktarılması Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 31/10/2000 tarih ve 543/18 sayılı kararı ile uygun görülen kontenjanın, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında kullanılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Polat’ın İsrail Hükümeti Yükseköğretim Kurulu (The Israeli Council for Higher Education) tarafından Ben Gurion Üniversitesi Kimya Bölümü’nde termik Santral Küllerinin Çevresel zararlarının Önlenmesi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Kasım 2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak İsrail’de görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 10.11.2000 tarih ve 8744 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Polat’ın İsrail Hükümeti Yükseköğretim Kurulu (The Israeli Council for Higher Education) tarafından Ben Gurion Üniversitesi Kimya Bölümü’nde termik Santral Küllerinin Çevresel zararlarının Önlenmesi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 20 Kasım 2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak İsrail’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,6 katı (758.730.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin, Dekanlığın, 31.02.2000 tarih ve 4471 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden İngiliz uyruklu Dr. Peter Remington’un, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,6 katı (758.730.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev ve Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G. Yakhno’nun, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,6 katı (1.291.770.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 31.10.2000 tarih ve 4469 / 4470 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Azerbaycan uyruklu Prof.Dr. Oktay Veliev ve Rus uyruklu Prof.Dr. Valery G. Yakhno’nun, 01.01.2001 tarihinden itibaren 31.12.2001 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,6 katı (1.291.770.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev sürelerinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Muhammet Duman’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan Marine Waste Water Discharges konferansında “Deep Sea Tailing Discharge and Its Environmental Monitoring in the Eastern Black Sea” ve Submarine Disposal System of Çayeli (Turkey) Cu-Zn Mine, An Example For Deep Sea Industrial Outfall” başlıklı sunumları yapmak üzere yolluklu (uçak ile yol dahil, güzergahı- İzmir, İstanbul, Genova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli olarak masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 27 Kasım – 02 Aralık 2000 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 10.11.2000 tarih ve 1905 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Muhammet Duman’ın Genova/İtalya’da yapılacak olan Marine Waste Water Discharges konferansında “Deep Sea Tailing Discharge and Its Environmental Monitoring in the Eastern Black Sea” ve Submarine Disposal System of Çayeli (Turkey) Cu-Zn Mine, An Example For Deep Sea Industrial Outfall” başlıklı sunumları yapmak üzere yolluklu (uçak ile yol dahil, güzergahı- İzmir, İstanbul, Genova, İstanbul, İzmir) yevmiyeli olarak masrafların Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak 27 Kasım – 02 Aralık 2000 tarihleri arasında İtalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının 01.01.2001 – 31-12-2001 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu’nun 2001 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücreti ile sözleşmeli olarak görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 16.10.2000 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Devlet Konservatuvarı’nda ekli listede yer alan 33 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının 01.01.2001 – 31-12-2001 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu’nun 2001 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücreti ile sözleşmeli olarak görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 16- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan, 1998 yılında kullanılmak üzere Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne tahsis edilen ve 1999 yılında kullanılmak üzere aktarılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen kontenjandan faydalanarak yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy, Loeb-Sullivan School of International Business and Logistics’de 13.10.1999 tarihinden itibaren görevlendirilen ve 19.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, okul ücreti ödenmeksizin, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere 26.09.2000 tarih ve 538/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile görev süresinin uzatılması uygun görülen Araş.Gör. Mahir Akarsu’nun görevlendirme şartlarının; maaşlı, maaş transferli, öğrenim giderleri, kırtasiye yardımı ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak görev süresi uzatımının düzeltilmesine ilişkin Müdürlüğün, 13.11.2000 tarih ve 2444 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan, 1998 yılında kullanılmak üzere Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne tahsis edilen ve 1999 yılında kullanılmak üzere aktarılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen kontenjandan faydalanarak yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Maine Maritime Academy, Loeb-Sullivan School of International Business and Logistics’de 13.10.1999 tarihinden itibaren görevlendirilen ve 19.11.2000 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, maaş transferli, okul ücreti ödenmeksizin, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere 26.09.2000 tarih ve 538/6 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile görev süresinin uzatılması uygun görülen Araş.Gör. Mahir Akarsu’nun görevlendirme şartlarının; maaşlı, maaş transferli, öğrenim giderleri, kırtasiye yardımı ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük bütçesinden karşılanarak görev süresi uzatımının 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 17- Mimarlık Fakültesi 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespitine ilişkin Dekanlığın, 08.11.2000 tarih ve 4323 sayılı yazısı ile eki incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Mimarlık Fakültesi 2000-2001 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerden izledikleri derslerin kredi/saat başına bir yarıyıl için 30 dolar öğrenim ücreti alınmasına oybirliği ile karar verildi.