14.10.2008/894

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.10.2008
Toplantı Sayısı : 894

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ayşe Işınsu Atalay’ın 07.11.2008 tarihinden itibaren 07.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İdari ve Mali İşler Dairesi’nde görev yapan Özge Gümüş’ün 09.11.2008 tarihinden itibaren 09.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2008 tarihinden itibaren 21.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2008 tarihinden itibaren 15.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Sonugelen’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Beker’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın 26.11.2008 tarihinden itibaren 26.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Ceyhan Çelikoğlu’nun 08.11.2008 tarihinden itibaren 08.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın 06.11.2008 tarihinden itibaren 06.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2008 tarihinden itibaren 30.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2008 tarihinden itibaren 29.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2008 tarihinden itibaren 18.12.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2008 tarihinden itibaren 30.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 33/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2008 tarihinden itibaren 18.12.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2008 tarihinden itibaren 08.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 22. Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Süha Miral’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2008 tarihten itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılması.
 23. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Prof.Dr. Hilmi Fevzi Alanyalı’nın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2008 tarihten itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılması.
 24. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hülya Güven’in, mesleki kariyerinden faydalanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlendirilmesinin 28.09.2008 tarihinden itibaren Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydıyla 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuz Atik’in, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin AB-Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008 Proje Çağrısı Çerçevesinde Üniversitemiz adına sunmuş olduğu “İşsiz Gençlerin İstihdamına Yönelik Gemi Adamı Mesleki Eğitimleri” adlı projenin müracaat, uygulama ve imzalanmasında yetkili olarak tayin edilmesi.
 26. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gülşin Oral’ın, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin AB-Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008 Proje Çağrısı Çerçevesinde Üniversitemiz adına sunmuş olduğu “Miş’li Sanatlarda Görünmeyen Eller” adlı projenin müracaat, uygulama ve imzalanmasında yetkili olarak tayin edilmesi.
 27. Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 01.09.2008 tarih ve 31 no’lu kararı.
 28. Devlet Konservatuvarı’nın 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi 77.770.03 “Hazine Payı Giderleri” harcama kaleminden toplam 16.062,01.-YTL tutarın çeşitli harcama kalemlerine aktarılması.
 29. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Köksal Alptekin’in (kısmi statüde) sorumlu, Doç.Dr. Berna Binnur Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu D1443L00039 protokol nolu “Doğal İzlem Koşullarında değişken dozda Ketiapin XR (SEROQUEL XR) veya oral risperidon ile tedavi edilen şizofrenik poliklinik hastalarında göreceli iyilik halinin 1 yıl süreyle randomize, prospektif, paralel ve açık olarak karşılaştırılması” adlı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ömer Kozan’ın (kısmi statüde) sorumlu, Doç.Dr. Bahri Akdeniz’in yardımcı araştırıcı olduğu Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. Firması tarafından desteklenen EFC4912 protokol ve 03/08-02 etik kurul numaralı “Damarsal Olayları Önlemek Üzere İrbesartan ile Klopidogral Atriyal Fibrilasyon” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Akademik kadro aktarması..
Toplantıda Bulunanlar                                                         Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN                                                      Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR                                               Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.Dr. Semih ÇELENK
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Doç.Dr. Halit EV
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Raportör Murat YAZICI
 

Üniversite Yönetim Kurulu 14.10.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alp Timur ile Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulün karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ayşe Işınsu Atalay’ın 07.11.2008 tarihinden itibaren 07.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İdari ve Mali İşler Dairesi’nde görev yapan Özge Gümüş’ün 09.11.2008 tarihinden itibaren 09.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Günay Kırkım’ın 21.12.2008 tarihinden itibaren 21.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Selda Karakaş’ın 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Aylin Nefise Kabasakal’ın 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2008 tarihinden itibaren 15.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Sonugelen’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Beker’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in 12.12.2008 tarihinden itibaren 12.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kemal Aksoğan’ın 26.11.2008 tarihinden itibaren 26.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Ceyhan Çelikoğlu’nun 08.11.2008 tarihinden itibaren 08.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Fulya Karagöz Akın’ın 06.11.2008 tarihinden itibaren 06.11.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Aysu Eroğlu’nun 30.12.2008 tarihinden itibaren 30.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2008 tarihinden itibaren 29.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2008 tarihinden itibaren 18.12.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2008 tarihinden itibaren 30.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 33/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2008 tarihinden itibaren 18.12.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Gamze Erdoğan’ın, 08.11.2008 tarihinden itibaren 08.11.2009 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Süha Miral’ın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2008 tarihten itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Prof.Dr. Hilmi Fevzi Alanyalı’nın, kısmi statüdeki görev süresinin 15.10.2008 tarihten itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Güven’in, mesleki kariyerinden faydalanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlendirilmesinin 28.09.2008 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuz Atik’in, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin AB-Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008 Proje Çağrısı Çerçevesinde Üniversitemiz adına sunmuş olduğu “İşsiz Gençlerin İstihdamına Yönelik Gemi Adamı Mesleki Eğitimleri” adlı projenin müracaat, uygulama ve imzalanmasında Üniversitemizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğr.Gör. Gülşin Oral’ın, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin AB-Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008 Proje Çağrısı Çerçevesinde Üniversitemiz adına sunmuş olduğu “Miş’li Sanatlarda Görünmeyen Eller” adlı projenin müracaat, uygulama ve imzalanmasında Üniversitemizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 01.09.2008 tarih ve 31 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Devlet Konservatuvarı’nın 2008 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesi 77.770.03 “Hazine Payı Giderleri” harcama kaleminden toplam 16.062,01.-YTL tutarın 17.09.2008 tarih ve 19/5 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı’nda belirtilen harcama kalemlerine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- a) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Berna Binnur Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu D1443L00039 protokol ve 08/06-02 etik kurul numaralı “Doğal İzlem Koşullarında değişken dozda Ketiapin XR (SEROQUEL XR) veya oral risperidon ile tedavi edilen şizofrenik poliklinik hastalarında göreceli iyilik halinin 1 yıl süreyle randomize, prospektif, paralel ve açık olarak karşılaştırılması” adlı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Köksal Alptekin’in Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- a) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından  Doç.Dr. Bahri Akdeniz’in yardımcı araştırıcı olduğu Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. Firması tarafından desteklenen EFC4912 protokol ve 03/08-02 etik kurul numaralı “Damarsal Olayları Önlemek Üzere İrbesartan ile Klopidogral Atriyal Fibrilasyon” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ömer Kozan’ın Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.