14.10.2003/680

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.10.2003
Toplantı Sayısı : 680

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Deniz Kılıç ile A.Murat Mete?nin 18.12.2003 tarihinden itibaren 18.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Oğuz Türkay?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü?nde Yüksek Lisans Eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosu geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Bülent Aydoğdu?nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Seher Boykoy?un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweney?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 9. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp?ın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 11. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Polat Soyer?in 29 Eylül 2003 – 30 Haziran 2004 tarihleri arasında (ayın belirli günlerinde) Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür anlaşması ışığı altında konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Mehmet Şen?in İngiltere Leeds Kanser Merkezi?nde ?Baş Boyun Kanserleri ve Meme Kanserleri? konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 02.01.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesi.
 13. Buca Eğitim Fakültesi?nde açılan yaz okuluna katılan öğrencilerin açılmayan dersler için yatırdıkları ve Üniversitemiz bütçesinin 990.02.1.002.000 tertibine ödenek kaydedilen miktarların, öğrencilere 2003 Mali Yılı bütçemizin 990.02.1.002.000 tertibinden ödenmesi.
 14. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi?nde görev yapan Selda Karakaş?ın 16.12.2003, N.Aylin Kabasakal?ın 16.12.2003 ve Günay Kırkım?ın 21.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 15. İlahiyat Fakültesi?nden Doç.Dr. Mustafa Yıldırım?ın Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezinde 2003/2004 öğretim yılı süresince öğretici olarak ders vermek üzere, ders ve mesailerini aksatmamak şartıyla, haftada 1 gün (Cuma günleri) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Rektörlüğümüz Uzmanı A.Işınsu Atalay?ın, Hacettepe Üniversitesi Ulusal Ajans tarafından düzenlenen Erasmus konulu bir toplantıya katılmak üzere 16.10.2003 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 990.09.1.333.000 no?lu Diğer Cari Hizmetlerin Yürütülmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Rektörlüğümüz Uzmanı A.Işınsu Atalay?ın, TÜBİTAK tarafından 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim seminerine katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere 20-22 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 990.09.1.333.000 no?lu Diğer Cari Hizmetlerin Yürütülmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen?in TÜBİTAK tarafından 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim seminerine katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere 20-22 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.200 no?lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.madedsi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Nevzat Koç?un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut Kültür Antlaşması çerçevesinde Ekim 2003 – Eylül 2004 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve ayın belirli günlerinde konferanslar vermek üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. İlahiyat Fakültesi?nden Arş.gör. Ali Ertuğrul?un ?Anadolu Selçukları Devrinde Yazılan Bir Kaynak Olarak el-Veledü?ş-Şefik? isimli doktora çalışması Farsça olduğundan ve yazılı kaynaklarının anılan dilde olması nedeniyle ileri bir düzeyde Farsça gerektiğinden Fars dilini geliştirebilmek, Selçuklu tarihine ve kaynaklarına dair araştırmalar yapmak için Tahran Üniversitesi Uluslararası Fars Dili Araştırmaları Merkezi?nde 82-83 (2003) güz kursuna katılarak bilgi ve görgüsünü artırmak üzere 20.10.2003-20.10.2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. A.Hasan Bakırcıoğlu, İzmir İli Menemen İlçesi Harmandalı Belediye Başkanlığı ve Ural Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemleri.
 22. Hukuk Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu?nun 08.09.2003 – 06.11.2003 tarihleri arasında İzmir İktisat ve Yüksek Ticaretliler Derneği?nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte açacağı Staj Başlangıç Kurs Programında Hukuk dersi vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 23. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Abbas Türnüklü?nün 2003-2004 öğretim yılında Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı okullarında haftada bir saat akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 24. Sağlık Hizmetleri biriminde görevli Prof.Dr. Nurullah Akkoç?un İç Hastalıkları Anabilim Dalı?nda yürütülecek olan ve sorumlu araştırmacı olduğu 088/A1-101136 protokol numaralı klinik çalışma hastalarına uygulanacak olan işlemlerin hastane bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilmesi.
 25. Akademik kadro aktarması.
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nca 12-13 Haziran 2003 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarılı olarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca Doktora eğitimi yapmak amacıyla yurtdışına gönderilecek olan Ahu Soylu?nun açıktan atabilmesi için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına aktarılması konusu.
 27. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Araştırma Görevlisi kadrolarının 2003 TUS Eylül kontenjanları için Tıp Fakültesi?ne aktarılması.
 28. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı?nın 24.09.2003 tarih ve 19028 sayılı yazısı ile Rektörlüğümüze dağıtımı yapılan 60 adet kadronun birimlerimiz arasında dağılımının yapılması.
 29. 2003-2004 öğretim yılı öğrenci temsilciliği seçim takviminin belirlenmesi.
 30. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları?nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere Enstitüden bazı bilimsel ve teknik personelin 15 Ekim 2003 – 15 Eylül 2004 tarihleri arasında fasılalarla (yol hariç) Kuzey Kıbrıs deniz alanları, Doğu Akdeniz, Girne, Magosa, Beyrut/Lübnan, İskenderun, Mersin; Antalya, Marmaris, Kuşadası ve Ankara?da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların ve Lübnan vize ücretinin ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Enstitü payından 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN  
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Nilgün MORALI  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR  

Üniversite Yönetim Kurulu 14.10.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Mineroloji-Petrografi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hüseyin Yılmaz?ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi?nde görev yapan Deniz Kılıç ile A.Murat Mete?nin 18.12.2003 tarihinden itibaren 18.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Oğuz Türkay?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi?nden Arş.Gör. Bülent Aydoğdu?nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü?nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Seher Boykoy?un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.000.800.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu Brian John Sweney?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.059.000.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
KARAR 9- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp?ın 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.819.650.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu?ndan İngiliz uyruklu Nigel Paul Ashley?in, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.047.000.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Polat Soyer?in 29 Eylül 2003 – 30 Haziran 2004 tarihleri arasında (ayın belirli günlerinde) Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut kültür anlaşması ışığı altında konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi?nden Prof.Dr. Mehmet Şen?in İngiltere Leeds Kanser Merkezi?nde ?Baş Boyun Kanserleri ve Meme Kanserleri? konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 02.01.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İngiltere?de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi?nde açılan yaz okuluna katılan öğrencilerin açılmayan dersler için yatırdıkları ve Üniversitemiz bütçesinin 990.02.1.002.000 tertibine ödenek kaydedilen miktarların, aşağıdaki listede yer alan öğrencilere 2003 Mali Yılı bütçemizin 990.02.1.002.000 tertibinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

Ödenmesi Gereken İade Miktarı

Erman ADANAŞ

63.588.000.-TL

Hüseyin AY

63.588.000.-TL

Aylin BALTACI

84.784.000.-TL

Serpil KARAPINAR

42.392.000.-TL

Orhan ÇELİK

63.588.000.-TL

Fatma ATALAY

63.588.000.-TL

Sezgin ATASOY

31.794.000.-TL

TOPLAM

413.322.000-TL

KARAR 14- Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi?nde görev yapan Selda Karakaş?ın 16.12.2003, N.Aylin Kabasakal?ın 16.12.2003 ve Günay Kırkım?ın 21.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İlahiyat Fakültesi?nden Doç.Dr. Mustafa Yıldırım?ın Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezinde 2003/2004 öğretim yılı süresince öğretici olarak ders vermek üzere, ders ve mesailerini aksatmamak şartıyla, haftada 1 gün (Cuma günleri) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlüğümüz Uzmanı A.Işınsu Atalay?ın, Hacettepe Üniversitesi Ulusal Ajans tarafından düzenlenen Erasmus konulu bir toplantıya katılmak üzere 16.10.2003 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 990.09.1.333.000 no?lu Diğer Cari Hizmetlerin Yürütülmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlüğümüz Uzmanı A.Işınsu Atalay?ın, TÜBİTAK tarafından 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim seminerine katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere 20-22 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların 990.09.1.333.000 no?lu Diğer Cari Hizmetlerin Yürütülmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen?in TÜBİTAK tarafından 6.Çerçeve Programı kapsamında düzenlenen iki günlük eğitim seminerine katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere 20-22 Ekim 2003 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 101.01.1.001.200 no?lu harcama kaleminden karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Hukuk Fakültesi?nden Prof.Dr. Nevzat Koç?un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında mevcut Kültür Antlaşması çerçevesinde Ekim 2003 – Eylül 2004 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi?nde araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve ayın belirli günlerinde konferanslar vermek üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İlahiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Ali Ertuğrul?un ?Anadolu Selçukları Devrinde Yazılan Bir Kaynak Olarak el-Veledü?ş-Şefik? isimli doktora çalışması Farsça olduğundan ve yazılı kaynaklarının anılan dilde olması nedeniyle ileri bir düzeyde Farsça gerektiğinden Fars dilini geliştirebilmek, Selçuklu tarihine ve kaynaklarına dair araştırmalar yapmak için Tahran Üniversitesi Uluslararası Fars Dili Araştırmaları Merkezi?nde 82-83 (2003) güz kursuna katılarak bilgi ve görgüsünü artırmak üzere 20.10.2003-20.10.2004 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İran?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- A.Hasan Bakırcıoğlu, İzmir İli Menemen İlçesi Harmandalı Belediye Başkanlığı ve Ural Hukuk Bürosu?nun Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemlerine ilişkin Dekanlığın, 02.10.2003 tarih ve 2100 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
Av. Hasan Bakırcıoğlu?nun Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nevzat Koç?dan,
b) İzmir İli Menemen İlçesi Harmandalı Belediye Başkanlığı?nın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oğuz Atalay ve Doç.Dr. Ayşe Havutçu?dan,
c) Ural Hukuk Bürosu?ndan Av.Fikret Z.Ural?ın, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez?den,
Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemlerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Hukuk Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Sevilay Eroğlu?nun 08.09.2003 – 06.11.2003 tarihleri arasında İzmir İktisat ve Yüksek Ticaretliler Derneği?nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte açacağı Staj Başlangıç Kurs Programında Hukuk dersi vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Abbas Türnüklü?nün 2003-2004 öğretim yılında Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı okullarında haftada bir saat akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve adı geçen kurumca görev süresince saati 50.000.000.-TL?dan toplam 1.400.000.000.- tutarın Döner Sermaye Saymanlığı?nın 60678 numaralı alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sağlık Hizmetleri biriminde görevli Prof.Dr. Nurullah Akkoç?un İç Hastalıkları Anabilim Dalı?nda yürütülecek olan ve sorumlu araştırmacı olduğu ?Devam eden MTX tedavisine rağmen aktif Romatoid Artriti bulunan hastalarda Enbrel + MTX ile tek başına Enbrel?in güvenirliğini ve etkinliğini karşılaştıran randomize çalışma? isimli 088/A1-101136 protokol numaralı klinik çalışma hastalarına uygulanacak olan işlemlerin hastane bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılabilmesi ve karşılığında tahsil edilecek tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının proje çalışanlarına dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nca 12-13 Haziran 2003 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarılı olarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca Doktora eğitimi yapmak amacıyla yurtdışına gönderilecek olan Ahu Soylu?nun açıktan atabilmesi için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Araştırma Görevlisi kadrolarının 2003 TUS Eylül kontenjanları için Tıp Fakültesi?ne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi..
KARAR 28- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı?nın 24.09.2003 tarih ve 19028 sayılı yazısı ile Rektörlüğümüze dağıtımı yapılan 60 adet kadronun birimlerimiz arasında dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Unvan

Derece

Adet

Öğretim Görevlisi

2

3
 

3

2
 

6

9
Toplam   14
Araştırma Görevlisi

5

2
 

6

1
 

7

42
Toplam   45
Okutman

7

1
Toplam   1
Genel Toplam   60

KARAR 29- Tüm Fakülte ve Yüksekokullarda 2003-2004 öğretim yılına ait Öğrenci Temsilciliği Seçim Takviminin Üniversitemiz Öğrenci Temsilciliği Yönergesinin 7.maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2003-2004 Öğretim Yılına Ait Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi

Öğrenci Temsilciliğine Aday Başvuruları ve İlan Edilmeleri

: 03-07 Kasım 2003

Öğrenci Temsilciliği Seçimleri ile ilgili Propaganda Faaliyetleri

: 10-14 Kasım 2003

Seçimler (*)

 

Sınıf Temsilciliği Seçimi (II. Öğretim dahil)

: 17 Kasım 2003

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Fakülte/Yüksekokul Temsilcileri seçimi

: 19 Kasım 2003

Yer

: İlgili Fakülte ve Y.okullar

Öğrenci Temsil.Kurulu Toplan.ve Öğrenci Temsil.Yürütme Kurulu Seçimi

: 01 Aralık 2003

Yer

: Rektörlük DESEM Salonu

Saat

: 14.00

(*) Örgün öğretim yapan kurumlarda derslerin bitim saatine kadar, II.öğretim yapan kurumlarda saat 19.00?a kadar seçimlerin yapılması planlanmaktadır.

KARAR 30- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları?nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi? kapsamında çalışmalara katılmak üzere Enstitüden aşağıdaki listede yer alan bilimsel ve teknik personelin 15 Ekim 2003 – 15 Eylül 2004 tarihleri arasında fasılalarla (yol hariç) Kuzey Kıbrıs deniz alanları, Doğu Akdeniz, Girne, Magosa, Beyrut/Lübnan, İskenderun, Mersin; Antalya, Marmaris, Kuşadası ve Ankara?da yolluklu (gidiş-dönüş gemi, otobüs, uçak ve resmi oto ile) yevmiyeli olarak masrafların ve Lübnan vize ücretinin ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Enstitü payından 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 177.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL  
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR (Başkan) Öğr.Gör.Dr. Hüsnü ERONAT
Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ (Proje Koordinatörü) Öğr.Gör.Dr. Esin ÜÇÜNCÜOĞLU
Prof.Dr. Şükran CİRİK Öğr.Gör.Dr. Gündüz GÜRHAN
Prof.Dr. Atilla ULUĞ Arş.Gör.(Doç.Dr.) Ferah YILMAZ
Prof.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN Arş.Gör.Dr. Erkan DEMİRKURT
Prof.Dr. Günay ÇİFÇİ Arş.Gör.(Doç.Dr.) Nihayet BİZSEL
Prof.Dr. Abdelouahab CHOUIKHI Kim.Dr. Aynur KONTAŞ
Prof.Dr. Tuncer KATAĞAN(E.Ü.Su Ürn.Fak.) Kim.Dr. Oya ALTAY
Prof.Dr. Murat KAYA (E.Ü.Su Ürn.Fak.) Biyo Dr. Fatma GÜNGÖR
Doç.Dr. Doğan YAŞAR Uzm.Dr. Güzel Yücel GİER
Doç.Dr. Erdeniz ÖZEL Arş.Gör. Aydın ÜNLÜOĞLU
Doç.Dr. Funda YERCAN Arş.Gör. Teoman KAHRAMAN
Doç.Dr. Deniz ÜNSALAN Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU
Doç.Dr. Melih ÇINAR (E.Ü.Su Ürn.Fak.) Arş.Gör. Esin ULUTURHAN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZERLER Arş.Gör. Barış AKÇALI
Yrd.Doç.Dr. Erdem SAYIN Arş.Gör. Canan ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Muhammet DUMAN Arş.Gör. Enis DARILMAZ
Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER Arş.Gör. Tarık İLHAN
Yrd.Doç.Dr. Mert AVCI Arş.Gör. Şeniz UÇKAÇ
Yrd.Doç.Dr. Kemal Can BİZSEL Arş.Gör. İdil ERDEN
Yrd.Doç.Dr. A.Harun ÖZDAŞ Arş.Gör. Aylin DİNÇ
Yrd.Doç.Dr. E.Mümtaz TIRAŞIN Arş.Gör. Adem EREN
Yrd.Doç.Dr. Alp SALMAN (E.Ü.Su Ürn.Fak.) Arş.Gör. Gültekin SINIR
Yrd.Doç.Dr. Tuncay Murat SEVER (E.Ü.Su Ürn.Fak.) Uzm. Belma BAYAZITOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Fevzi KIRKIM(E.Ü.Su Ürn.Fak.) Uzm. Sezgi ADALIOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Cem CİVELEK Şoför Mustafa BARIŞIK
Öğr.Gör. Celal ÜSTÜNBAŞ Şoför Mehmet ÇETİNBİLEK