14.07.2010/370

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.07.2010
Toplantı Sayısı : 370

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalında 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Doktora Programı açılması.
 3. İlahiyat Fakültesi bünyesinde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne bağlı olarak “Osmanlı Türkçesi ve Kültürü” Anabilim Dalının açılması.
 4. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün ve İ.Ö.) öğretim planlarının seçmeli derslerinde değişiklik yapılması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarının Ortak Zorunlu Seçmeli derslere ait öğretim planlarında ve mezuniyet şartlarında değişiklik yapılması.
 7. Mimarlık Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 8. İşletme Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü (İng.) öğretim planında değişiklik yapılması.
 9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Üniversitemiz Çift Anadal ve Yandal Yönergelerinde değişiklik yapılması.
 11. Üniversitemize Bağlı Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçiş İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları.
 12. İşletme Fakültesi Öğretim ve Uygulama Esaslarının 10. ve 12. maddelerinde değişiklik yapılması.
 13. Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerine ait Öğrenci Kıyafet Yönergesinde değişiklik yapılması.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 6. maddesinde değişiklik yapılması.
 15. Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 17. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi.
 18. 2010-2011 Ön-kayıt Özel Yetenek Sınavı başvuru tarihleri ve koşullarının belirlenmesi.
 19. Devlet Konservatuarı Hazırlayıcı Birimlerine alınacak öğrenci kontenjanları ve sınav tarihlerinin tespit edilmesi.
 20. 2010-2011 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların belirlenmesi.
 21. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ve yönetmelik taslağı.
 22. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
 23. Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik teklifi.
 24. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 25. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde mevcut bulunan bölümlerin Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi bünyesine aktarılması.
 26. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usulleri.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKTAR
   
  Prof.Dr. Serap ALP
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
   
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Doç.Dr. Şermin GENÇ
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Öğr.Gör.Mustafa SUYOLCU
   
  Doç.Dr. Salih ANGIN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Alp TİMUR
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Öğr.Gör. Beyhan KESKİNÖZ
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 14.07.2010 Salı günü saat 11.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay veProf.Dr. Nevzat Aşık mazeretliProf.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Mehmet Şeker ve Prof.Dr. Sedat Karademir görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof. Aykut Yafe, Prof.Dr. Z.Candan Algun ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk yıllık izinli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Serap Alp, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Doğan Yaşar, Doç.Dr. Şermin Genç, Öğr.Gör. Mustafa Suyolcu, Doç.Dr. Salih Angın ve Öğr.Gör. Beyhan Keskinöz toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 23., 24., 25. ve 26. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalında 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Laboratuar Hayvanları Bilimi Doktora Programı açılmasına, öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 21.06.2010 tarih ve 03/07 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’nin İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne bağlı olarak “Osmanlı Türkçesi ve Kültürü Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun Yükseköğretim kurulu başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 23.02.2010 tarih ve 1/7 sayılı kararı, 29.04.2010 tarih ve 3/9-11-12-13-14 sayılı kararları ile 08.06.2010 tarih ve 4/3-4-5-6 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu Kurul kararları ekinde belirtilen intibak esaslarına göre 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğretim planında yer alan seçmeli derslerde Fakülte Kurulu’nun 15.06.2010 tarih ve 4/3 sayılı kararıdoğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarına ait Ortak Zorunlu Seçmeli derslerin öğretim planında ve mezuniyet şartlarında Enstitü Kurulu’nun 21.05.2010 tarih ve 3/5 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oyçokluğu (41 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi 
KARAR 7- Mimarlık Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 14.06.2010 tarih ve 2/1-2-3 sayılı kararlarıdoğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İşletme Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü (İng.) 7.yarıyıl öğretim planında Fakülte Kurulu’nun 22.06.2010 tarih ve 6/1 sayılı kararıdoğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin sadece 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılı için geçerli olmak üzere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında Enstitü Kurulu’nun 21.06.2010 tarih ve 3/2-3-5 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergelerinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenciler için “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlara Yapılacak Yatay Geçişler İçin Başvuru ve Değerlendirme Şartları”nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İşletme Fakültesi Öğretim ve Uygulama Esaslarının 10. ve 12. maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Madde 10/9. paragraf-
Öğrenci, aldığı ve/veya almakla yükümlü bulunduğu seçimlik bir ders/dersler yerine eğitim-öğretim programına göre yine aynı yıldan olmak koşulu ile başka bir seçimlik dersi/dersleri seçebilir. 
Madde 12/5. paragraf-
Ayrıca, öğrencisi bulundukları bölüm başkanının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesinindiğerbirimleri ile diğer üniversitelerin birimlerinden Fakültemiz Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları çerçevesinde seçimlik ders seçebilirler.
KARAR 13- Üniversitemiz Senatosunun 07.05.1998 tarih ve 238/13 sayılı kararı ile kabul edilen “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte Bölümü Öğrenci Kıyafet Yönergesi”nin; “Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kıyafet Yönergesi” olarak Fakülte Kurulu’nun 05.07.2010 tarih ve 3/1 sayılı kararında belirlendiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 6. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Doktora Programında Derslerin Düzenlenmesi
Madde 6- Doktora programı öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olmak koşuluyla en az yedi ders, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi dört yarıyıldır. Doktora dersleri haftalık bloklar şeklinde düzenlenir. Blok dersler akademik yıl içinde tekrarlanabilir. Her bloğun bir sorumlu öğretim üyesi ve birden fazla öğretim üyesinin görev aldığı bloklarda bir koordinatörü vardır. Haftalık bloklarda 15 saat teorik (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye karşılık gelir. 
Enstitü’nün düzenleyeceği ve her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından onaylanacak olan, belirli konularda uzmanların davet edileceği, ya da öğretim üyelerimiz tarafından verilecek bir kredilik “Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Derslere de öğrenciler seçimli olarak katılabilirler.
KARAR 15- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde 3. ve 17. maddelerin aynı kalması şartıyla diğer maddelerde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi’nde 3. maddenin aynı kalması şartıyla diğer maddelerde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- 2010-2011 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili kurs, sınav ve kayıt tarihleri ile koşullarının birimlerden teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Devlet Konservatuarı Hazırlayıcı Birimlerine 2010-2011 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının Konservatuar Kurulu’nun 04.03.2010 tarih ve 2 sayılı kararında yer aldığı şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- 2010-2011 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına ilişkin konunun bir sonraki Senatoda görüşülmesine karar verildi.
KARAR 23- Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında Fakülte Kurulu’nun 23.02.2010 tarih ve 1/10 sayılı kararı doğrultusunda bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına ait öğretim planlarında Yüksekokul Kurulu’nun 16.06.2010 tarih ve 99/02 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi bölümlerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
Edebiyat Fakültesi                                                    
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü(ing)                  
Dil Bilimi Bölümü                                                     
Mütercim Tercümanlık Bölümü                                
Tarih Bölümü                                                 
Felsefe Bölümü                                                         
Psikoloji Bölümü                                                       
Sosyoloji Bölümü
Arkeoloji Bölümü
KARAR 26- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Esas ve Usullerine ilişkin konunun Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy başkanlığında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mustafa Sabuncu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Utku Utkulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç.Dr. Şermin Genç’in katılımıyla, hazırlıkların yapılmasına ve bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.