14.06.2016/1259

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  14.06.2016
Toplantı Sayısı : 1259

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Birsen Ağırgöl’ün 05.09.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr.Zafer Şişli’nin 16.07.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serhat Foça’nın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 847,46 TL (sekizyüzkırkyedilirakırkaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 20.269,29 TL (yirmibinikiyüzaltmışdokuzlirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 20.532,21 TL (yirmibinbeşyüzotuzikilirayirmibirkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 57.066,48 TL (elliyedibinaltmışaltılirakırksekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.000 TL (onbeşbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 5.200.00 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 12. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağlar Özer’in, ABD/Rapid City South Dakota School of Mines Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği Jeodinamik Araştırma Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmak üzere 01.10.2016-02.11.2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Berivan Çeçen’in, ABD/Boston Harvard Üniversitesi’nde, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalara katılmak üzere, TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, 01.11.2016-31.10.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 15. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) sınavlarında (final, bütünleme ve tek ders) görev alan personele ödenecek ücretlerin tespiti.
 16. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 14.06.2016 tarih ve 573 sayılı kararı.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK

Üniversite Yönetim Kurulu 14.06.2016 Salı günü saat 16.00’da Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Halil Köse ve Prof.Dr. Murat Özgören görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14., 15. ve 16. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Mehmet Erhan Özkul’un 25.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Birsen Ağırgöl’ün 05.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr.Zafer Şişli’nin 16.07.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serhat Foça’nın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 847,46 TL (sekizyüzkırkyedilirakırkaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 20.269,29 TL (yirmibinikiyüzaltmışdokuzlirayirmidokuzkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 20.532,21 TL (yirmibinbeşyüzotuzikilirayirmibirkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliğ ile karar verildi.
KARAR 9- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 57.066,48 TL (elliyedibinaltmışaltılirakırksekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Mayıs ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.000 TL (onbeşbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 5.200.000 TL tutarında ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 07.06.2016 tarih ve 23/4 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Üniversitemiz birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Çağlar Özer’in, ABD/Rapid City South Dakota School of Mines Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği Jeodinamik Araştırma Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmak üzere 01.10.2016-02.11.2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Berivan Çeçen’in, ABD/Boston Harvard Üniversitesi’nde, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalara katılmak üzere, TÜBİTAK 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında, 01.11.2016-31.10.2017 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı TÜBİTAK burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) sınavlarında (final, bütünleme ve tek ders) görev alan personele ödenecek ücretlerin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 18.05.2016 tarih ve 16/11 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- A-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin 2016 yılı Cilt: 31 ve 1.sayısının 475 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.1600.0000.000/BY.016.099.841 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Tıp Fakültesi Dergisi’nin 2016 yılı Cilt: 30 ve 1.sayısının 160 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.0100.0000.000/BY.016.110.842 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
C-Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon (DERİN) Dergisinin Sekizinci sayısının 1500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.0000.0000.000/DR.016.018.843 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.