14.06.2011/387

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.06.2011
Toplantı Sayısı : 387    

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca Üniversite Senatosu’nun 24.02.2009 tarih ve 344/2 sayılı kararı ile oluşturulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun yeniden oluşturulması.
 3. 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 58.maddesine göre aftan faydalanan diğer üniversite öğrencilerinin Üniversitemize yatay geçiş başvurularının kabul edilip edilmeyeceği konusu.
 4. Buca Eğitim Fakültesi Yaz Öğretimi Akademik Takvim değişikliği.
 5. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi.
 6. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi.
 7. Devlet Konservatuvarı’nın 2011-2012 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
 8. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı kontenjanı.
 9. Buca Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Fen Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Edebiyat Fakültesi’nin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne ait öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı ile Perinatoloji Bilim Dalının kurulması.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı açılması.
 15. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde multidisipliner Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı kurulması ve bu Anabilim Dalında 2011-2012 öğretim yılından itibaren Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans Programı açılması.
 16. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 17. Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Endüstriyel Kalite Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 18. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Business Information Systems (İşletme Bilişim Sistemleri) Yüksek Lisans Programı açılması.
 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren AR-GE ve İnnovasyon Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması.
 20. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Felsefe Yüksek Lisans Programı” açılması.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans programı adının Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans programı olarak değiştirilmesi.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Anabilim Dalı bünyesindeki Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans ve doktora programlarının öğretim dilinin İngilizce olması.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Ekonomi Hukuku (İÖ) Tezsiz Yüksek Lisans programının Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesine aktarılması.
 24. Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
 25. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu İşleyiş Yönergesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
   
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Öztekin OTO
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Öğr.Gör.Mustafa SUYOLCU
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Yrd.Doç.Dr. İlkay TAŞ
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   
   
   

   

Üniversite Senatosu 14.06.2011 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Ayşe Okur ve Prof.Dr.H.C. İbrahim Atalay görevli, Prof.Dr. Tunç Alkın yıllık izinli, Prof.Dr. Kemal Kocabaş ve Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Doç.Dr.Kemal Arı ve Prof.Aykut Yafe görevli,  Doç.Dr.Osman Avşar kurgun mazeretli olduğu için Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan, Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Öğr.Gör.Mustafa Suyolcu ve Yrd.Doç.Dr. İlkay Taş toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nun aşağıda isimleri bulunan öğretim elemanlarından oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

–      Prof.Dr. Halil KÖSE – Rektör Yardımcısı
–      Prof.Dr. Ercüment YALÇIN – Mühendislik Fak.Dekanı
–      Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL – Hukuk Fak.Öğretim Üyesi
–     Prof.Dr. Berna MUSAL – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Prof.Dr. Hüseyin BASKIN – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Prof.Dr. Okan TUNA – Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Prof.Dr. Leman TARHAN– Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Prof. Nesrin ÖNLÜ – Güzel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi
–      Prof.Dr. Utku UTKULU – Sosyal Bil.Enst.Müdürü
–      Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ – İzmir Mes.Y.O.Müdürü
–      Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN – İZİSYÖM Müdürü
–      Prof.Dr. Can KARACA – Gen.Sek.Vekili
–      Doç.Dr. Cenk ÖZLER – İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Doç.Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN – İşletme Fak.Öğr.Üyesi
–      Doç.Dr. Mehmet TÜRKERİ – İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK – Yabancı Diller Y.O.Müdürü
–      Yrd.Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU – İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
–      Alp ÖZDEMİR – Öğrenci Konseyi Başkanı (Güzel Sant.Enst.)

KARAR 3- 6111 Sayılı Kanunun 173. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenmiş olan geçici 58.madde de yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ön lisans, lisans öğrencilerinden; işi veya ikameti Üniversitemize bağlı birimlerin bulunduğu il veya ilçede olan ve Üniversiteye giriş yılındaki puanı, geçmek istediği birimin o yıl ki taban puanından daha yüksek puanı sağlamaları halinde Üniversitemize yatay geçiş talebinde bulunabileceklerine oybirliği karar verildi 
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi 2010-2011 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Kesin Kayıt

Dersler

Final Sınavları

27.06.2011 – 01.07.2011

04.07.2011 – 05.08.2011

01.08.2011 – 05.08.2011

KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Lise ile Lisans devresinin 2011-2012 öğretim yılı Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

LİSANS DEVRESİ

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

19.09.11-23.12.11

DERSLER YILLIK

06.02.12-15.05.12

21.05.12-08.06.12

13.08.12-18.08.12

LİSE DEVRESİ

I. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

II. Yarıyıl Dersler

Yarıyılsonu Sınavı

Bütünleme Sınavı

19.09.11-30.12.11

DERSLER YILLIK

06.02.12-08.05.12

21.05.12-08.06.12

13.08.12-18.08.12

 

KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’nda Müzik ve Bale İlköğretim Okuluna ön kayıt, yetenek sınavı sistemiyle 2011-2012 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanları

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 
6. Sınıf: 20 
7. Sınıf: 15 
8. Sınıf: 20 
Piyano Anasanat Dalı 
6. Sınıf: 15 
7. Sınıf: 15 
8. Sınıf: 15 
Sahne Sanatları Bale Sanat Dalı 
6. Sınıf: 20 
7. Sınıf: 14 
8. Sınıf: 5

KARAR 9- Buca Eğitim Fakültesi’nin; Türkçe Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği İkinci Öğretim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği İkinci Öğretim ile İngilizce Öğretmenliği Bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulunun 06.05.2011 tarih ve 4/2-5-6 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Fakültesi’nin Matematik (İngilizce), Matematik İkinci Öğretim, Fizik, Fizik İkinci Öğretim, Kimya, Kimya İkinci Öğretim, İstatistik ile İstatistik İkinci Öğretim bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin  2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Edebiyat Fakültesi’nin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne ait öğretim planında Fakülte Kurulunun 27.04.2011 tarih ve 16/3 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 – Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 04.05.2011 tarih ve 1/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kurul kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- a)Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı “Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı” ile 
b)Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı “Perinatoloji Bilim Dalı”nın, 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 – Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 – Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde multidisipliner Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı kurulmasına ve bu Anabilim Dalında 2011-2012 öğretim yılından itibaren Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 29.04.2011 tarih ve 10/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kurul kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Endüstriyel Kalite Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasınave konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren İngilizce eğitim vermek üzere Business Information Systems (İng. İşletme Bilişim Sistemleri) Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren AR-GE ve İnnovasyon Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Felsefe Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans programı adının 2011-2012 öğretim yılından itibaren “Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans  Programı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- 2011-2012 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı bünyesindeki Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Yüksek Lisans ve doktora programlarının öğretim dilinin İngilizce olmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (39 Evet – 1 Hayır)  ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin bölüm ve anabilim dallarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.03.2011 tarih ve 9414 sayılı yazısı ile yeniden yapılanmasının uygun görülmesi nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Ekonomi Hukuku (İÖ) Tezsiz Yüksek Lisans programının Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul İşleyiş Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.