14.05.2002/283

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.05.2002 
Toplantı Sayısı : 
283

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının görüşülmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Ömer DUMLU

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Yüksel USLAY

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Doç.Dr. Erdem SİLİSTRELİ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 14.05.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Oğuz Adanır ile Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Doç. Elvan Anmaç ile Doç.Dr. Erdem Silistreli katıldı.
Prof.Dr. Ömer Dumlu, Prof.Dr. Feza Akgür ve Prof.Dr. Ergün Aybars görevli, Prof.Dr. Burhan Erdoğan raporlu olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.05.2002 tarih ve 9135 sayılı yazısı doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları yeniden ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları ile ilgili olarak söz alan üyeler görüş ve önerilerini belirttiler.